Nieuwsbrief 1

17 augustus 2017
Welkom
Het nieuwe schooljaar is vandaag van start gegaan. Voor iedereen is de eerste dag een spannende dag. Het was een fijn welkom in de school waar de docenten heel hard gewerkt hebben om alles piekfijn in orde te maken. De docenten van het Schjakel College zijn in alle groepen vol enthousiasme met leerlingen aan de slag gegaan. Hierbij wensen wij iedereen, namens ons team, een geweldig, leerzaam en inspirerend schooljaar toe. 
Jubileumjaar Schakel College
Dit schooljaar viert het Schakel college haar 10 jarig jubileum. In augustus 2008 is het Schakel College opgestart met 8 docenten en 1 klas op onze eerste locatie Tanki Flip.
Inmiddels organiseren we het onderwijs voor alle leerjaren van het mavo-havo-vwo en hebben we examenresultaten waar we trots op mogen zijn!

We zullen het schooljaar dan ook feestelijk starten. 
Parkeren afzetten/ophalen
Vanaf vandaag start het normale ritme weer. Als ouder willen wij u vragen uw kind(-eren) af te zetten en op te halen door gebruik te maken van de verkeerscirkel. In verband met veiligheid kunt u niet op de verkeerscirkel parkeren. Er is één parkeerplaats naast de verkeerscirkel gereserveerd voor mindervaliden.
Gegevens
Als uw adresgegevens zijn gewijzigd, kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.
U kunt even binnenlopen, bellen of een email sturen naar info@schakelaruba.com of tamara@schakelaruba.com
Het is voor ons belangrijk dat u in geval van nood telefonisch goed te bereiken bent.
Kunt u daarom ook uw mobiele telefoonnummer bij het secretariaat doorgeven?
Bij een wijziging van telefoonnummer of e-mailadres vernemen wij dit graag direct.
Binnenlopen
U bent altijd welkom om even binnen te lopen om bij het secretariaat een vraag te stellen of een afspraak te maken. Het is in het voortgezet onderwijs niet gebruikelijk dat ouders binnen wachten voor het ophalen van de kinderen. Het schoolgebouw is het domein van de leerlingen. Gedurende het schooljaar zijn er diverse informatieavonden of andere activiteiten waarbij u in de gelegenheid bent om wat meer van school te zien.
Organisatie
Schakel College
Schoolleider: 
Wendy Jongstra-Maessen
Zorgcoördinator:
Cherida Tai a Pin (start 1 oktober)
Mentoren:
leerjaar 1: Annemarie Oostdijk
leerjaar 2: Jan-Pieter Rijnsaardt
leerjaar 3: Andreina Krosendijk en 
                MelanyTweeboom
leerjaar 4: Lot Smilde
leerjaar 5: Ludy van der Vaart
Nederlands
Engels
Spaans
Papiamento
Wiskunde
Biologie
Scheikunde
Natuurkunde
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
Economie
Management en Organisatie
Culuur en Kunstzinnige vorming
Lichamelijke Opvoeding
Frans
Duits
Onderwijsassistent
Technisch onderwjisassistent
Jan-Pieter Rijnsaardt, Stefan van der Kist
Karin Werleman, Lot Smilde
Melany Tweeboom, Andreina Krosendijk
Andreina Krosendijk
Geert Loonen, Roger Jongstra
Audrey van Tright (M&N), Desiree Quant
Ruud Groot, John van der Pluim
Erik Chaudron, John van der Pluim
Ruud de Jong
Annemarie Oostdijk
Piet Dieleman, Vanessa Geerts
Piet Dieleman
Stefan van der Kist
Chris Maas, Ludy van der Vaart
Eva van der Linden
Barbara Dieleman
Sui Ling Chow
Albert Raven
Secretariaat: Tamara de Cuba
ICT: Walid Gharib Zeidan
Conciërge: Ramon Luidens
Stichting Onderwijs Combina
Directeur
Inge La Haye
Infrastructuur
Tijdens de zomervakantie hebben we diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en nieuwe investeringen gedaan in en om onze schoolgebouwen, zoals:
 • het asfalteren van de verkeerscirkel, de parkeerplaats en de looppaden
 • het gedeeltelijk vervangen van hek rondom het kunstgrasveld
 • het vervangen van 33 betonnen pilaren van de porches op de basisschool
 • een nieuw dak op het groene gebouw
 • schilderwerkzaamheden
 • installatie camerasysteem

Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond, maar we zullen proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wat kunt u de komende weken nog verwachten:
 • Er komt een verkeersdrempel tussen de parkeerplaats en het looppad voor een veilige oversteekplaats en de indeling voor de parkeerplaats zal duidelijker worden aangegeven.
 • Er is nieuw leerlingenmeubilair onderweg voor het Schakel College en de basisschool.
Vakanties
Aanvang schooljaar:
Oktobervakantie:
Kerstvakantie:
Dia di Betico:
Carnavalsvakantie:
Dag van de Vlag:
Paasvakantie,
Koningsdag
Dag van de Arbeid
Hemelvaart
Zomervakantie:
donderdag 17 augustus
maandag 2 oktober t/m vrijdag 6 oktober
maandag 18 december t/m vrijdag 5 januari
maandag 25 januari 
maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari
maandag 19 maart 
donderdag 29 maart t/m vrijdag 6 april
vrijdag 27 april
maandag 31 april en dinsdag 1 mei
donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei
maandag 9 juli t/m woensdag 15 augustus 
    
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College