Nieuwsbrief 11

26 januari 2018
 
Nieuws
Carnaval.
Op 9 februari vieren wij Carnaval op school. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. We sluiten de dag af met een brassband. U bent vanaf 12.30 uur welkom om mee te dansen op het plein.

In de avond sluit De Schakel aan bij de optocht / jump in van:

COLEGIO LAURA WERNET-PASKEL , Kadushi Largo te Santa Cruz, Aruba.
 
Het is een kleine kinderparade. Een aantal leerkrachten uit het team loopt mee. U kunt als ouder met uw kind-(eren) meelopen. U komt met eigen vervoer naar de verzamelplaats om 16.45 uur. U loopt als ouder zelf mee in de parade. De school verzorgt een hapje en een drankje voor de kinderen.
 
Op tijd komen.
Wij merken dat er kinderen te laat op school komen, wilt u proberen uw kind op tijd te brengen.
De les begint om 7.45 uur. Het is erg vervelend voor de klas en voor uw kind om de les te moeten verstoren.
 
Sportdag.
Op vrijdag 2 maart organiseren wij een sportdag. De informatie volgt nog. Alle hulp van ouders, verzorgers, opa’s en oma’s is welkom. Lijkt het u leuk om deze dag te helpen?
U kunt zich opgeven bij juf Claudia. 

Loterij Schakel College.
Eind februari maken de vierdejaars leerlingen van het Schakel College een studiereis naar Suriname. Naast kennismaking met het land, het volk en de cultuur is het traditie een bijdrage te leveren aan het lokale onderwijs in de vorm van leermiddelen en spelmaterialen. Dit jaar is gekozen voor de Johannes Arabischool.

Voor het aanschaffen van de leermiddelen en de spelmaterialen zoals: schriften, schrijfgerei en een voetbal wordt op donderdag 22 februari a.s. een loterij op het Schakel College georganiseerd. Zodra de loten klaar zijn kunnen zij aan de balie van het College gekocht worden, maar het hoogtepunt van de verkoop zal onze verkoopsstand op het carnavalsfeest van de basisschool zijn. Dat vindt op vrijdag 9 februari plaats.

Een lot kost Awg 2,- per stuk en er vallen aantrekkelijke prijzen te winnen!

Namens de leerlingen van het Schakel College en leerlingen van de Johannes Arabischool danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw bijdrage.
Groep 1/2B
Het thema in de klas is “een jaar rond”. Elke week staat er een seizoen centraal. In de klas hebben we een grote boom gemaakt die ons laat zien welk seizoen het is.
Vorige week zijn we begonnen met “de zomer”, omdat het op Aruba eigenlijk altijd zomer is en de zon hier elke dag schijnt. We zijn na het lezen van het boek “Kummeling en zijn schaduw” naar buiten gegaan om onze eigen schaduw te bekijken. Deze week zijn we begonnen met “de herfst”. De blaadjes aan de boom veranderen van kleur en dwarrelen naar beneden. Er komen komen wolken voor de zon en het regent steeds meer.
Volgende week begint de winter en we sluiten af met de lente.
Groep 6
Weetjes uit groep 6

We hebben net thema 2 van Naut afgerond.
Het thema was: Materiaal uit de natuur.
Dit hebben we geleerd:

Bellenblazen is eigenlijk heel bijzonder. Je blaast lucht tegen een dun laagje vloeistof. De vloeistof stroomt niet weg en spat niet uit elkaar, maar maakt een mooi pakje van de lucht. In de zeepbel houden de moleculen zoveel contact dat de bel niet knapt. De watermoleculen verdampen uit het zeepsop. De bel droogt uit en knapt.

Weetje:
Een goed recept voor bellenblaassop:
1 deel afwasmiddel
1 deel suiker (om het extra stevig te maken)
5 delen waterWe hebben ook geleerd dat stroop en dikke vloeistof is. Het kost moeite om stroop van je mes te laten lekken. Maar zodra je stroop op een hete pannenkoek smeert, vloeit hij uit. De stroop wordt warm door de pannenkoek. De moleculen gaan iets uit elkaar en bewegen sneller. Nu kun je makkelijk smeren.

Dit weet ik nu:
Moleculen zijn de kleinste bouwsteentjes van een materiaal.
Maandkalender
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College