Nieuwsbrief 16

26 april 2018
 
Nieuws
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft gesproken over:
  • De rotonde : We gaan borden maken zodat de auto’s niet stil blijven staan op de rotonde.
  • Pauze: Er worden grote materialen aangeschaft zoals een basket, een tennisnet, doeltjes voor de voetbal. Voor nu is er een kist met klein materiaal beschikbaar. Deze kist rouleert per groep. Tijdens het spel in de pauze spelen we niet bij de rotonde.
  • Pyramide op het plein: We vragen na of de pyramide op het plein opgeknapt moet worden of afgebroken. De meeste kinderen willen dat de pyramide wordt opgeknapt.
  • In de groepen 5 t/m 8 staat een box waar kinderen ideeën en vragen in kunnen doen voor de leerlingenraad.
De volgende leerlingenraad is 28 mei. 

Studiedag 9 mei
Op woensdag 9 mei zijn Prikichi en de basisschool gesloten i.v.m. een studiedag voor het team.
Ook de middagopvang bij Prikichi en Time2Play zullen gesloten zijn op 9 mei.

Ophalen na schooltijd
Kunt u uw kind op tijd ophalen na school? Wilt u er ook rekening mee houden dat het plein om half 2 weer vrij is, in verband met de start van de lessen op het Schakel College en start van de naschoolse opvang.

Uitschrijven leerlingen
Mocht uw kind volgend jaar niet meer naar Prikichi of De Schakel komen, wilt u dan zo spoedig mogelijk een uitschrijfformulier bij de administratie invullen?

Huishoek
Mocht u thuis nog spullen hebben die u niet gebruikt, weg wil doen of eventueel kapot zijn,
denk aan ons ! Wij zoeken nog spullen voor onze huishoek.
U kunt de spulletjes inleveren bij juf Myrthe, groep 1/2C
Groep 3A
De groepen 3 vieren vandaag de verjaardagen van de juffen en hebben een heus piratenfeest!
Groep 7
Goedendag de Schakel ,

Op 17 april kregen we een brief van Yassin en de brief komt uit België,Gent.      
Ze hopen dat ze een antwoord krijgen van ons. Groep 7 heeft een ton brieven met vragen en antwoorden geschreven. Die we gaan opsturen terug naar Gent.
Yassin gaat naar de Bollekesschool. Hopelijk krijgen we antwoorden terug.
Op 20 April vierden we Koningsdag. Het eerste ding dat we deden was picknicken op het plein. Daarna hadden we de talentenjacht. Het was super VET. Sophie B had gewonnen, ze kon goed dansen. Daarna hadden we workshops inclusief bootcamp, voetbal, streetdance en yoga. Na de workshops hadden we de vrijmarkt. Je kon bijv. boeken, slijm en eten kopen . Je kon ook waterballonnen werpen.

Dankje om deze nieuwsbrief van Groep 7 te lezen.
Groetjes van Tim en Kyriana
Maandkalender
Stichting Onderwijs Combina
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College