Nieuwsbrief 17

18 mei 2018
 
Nieuws
Vakantierooster 2018-2019
Zomervakantie - m aandag 9 juli t/m woensdag 15 augustus 2018
Oktobervakantie - maandag 1 oktober t/m vrijdag 5 oktober 2018
Kerstvakantie - maandag 17 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Herdenking G.F. Croes (Dia di Betico) - vrijdag 25 januari 2019
Carnavalsvakantie - maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
Herdenking Vlag en Volkslied (Dia di Himno y Bandera) - maandag 18 maart 2019
Paasvakantie – Koningsdag – Arbeidsdag - donderdag 18 april t/m woensdag 1 mei 2019
Hemelvaartvakantie - donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
Zomervakantie - maandag 8 juli t/m woensdag 14 augustus 2019

Schakelraad
Belangrijkste punten schakelraadvergadering 2 mei 2018 (ouder-/teamvertegenwoordiging)
 • Vacatures schakelraad: De schakelraad is weer compleet na toetreding van ouders Kiki van der Werf en Lionel de Cuba.
 • Parkeren: Belijning op de parkeerplaats is een verbetering, maar de situatie is (nog) niet ideaal. De schakelraad adviseert om reflectoren aan te brengen op de verkeersdrempel.
 • Toetsinkijk groep 3-8 Basisschool: Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de toetsinkijk weer op de laatste donderdag in de maand zijn. Mocht dat een vrije dag zijn, dan vervalt de toetsinkijk voor die maand.
 • Vakantierooster: De schakelraad geeft een positief advies aan bestuur m.b.t. voorgestelde vakantierooster 2018-2019
 • Privacywetgeving: De schakelraad wordt geïnformeerd over nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 ingaat in Nederland/Europa en vooralsnog niet op Aruba van toepassing is. In de schakelraad wordt van gedachten gewisseld over mogelijke implicaties. De ontwikkelingen in Nederland zullen worden gevolgd. Het huidige beleid t.a.v. de privacy gegevens van de leerlingen wordt vooralsnog gehandhaafd.
 • Enquête personeel. De schakelraad heeft kennisgenomen van de enquête die is afgenomen onder het personeel. Twee werkgroepen gaan met het bestuur in overleg over arbeidsvoorwaarden.
 • Jaarrekening 2016-2017: Ter info aan de schakelraad voorgelegd en ter inzage bij de directie voor geïnteresseerde ouders.
 • Voorbereidingen nieuwe schooljaar: De schakelraad wordt op de hoogte gebracht van de prognoses voor het komende schooljaar. Eind juni is er echt zicht op aantallen en groepsindelinge
Tarieven schooljaar 2018-2019
Het bestuur van Stichting Onderwijs CombinA heeft het prijsbeleid voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld.
 
Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
schooljaartarief, inschrijfgeld (nieuwe leerlingen), infrastructurele bijdrage en optionele onderdelen zoals Time2Play.
De tarieven voor schooljaar 2018-2019 blijven voor de verschillende onderdelen ongewijzigd, met uitzondering van het schooljaartarief dat circa 2% zal stijgen. Deze stijging is noodzakelijk vanwege de algemene kostenstijging op Aruba.
Ouders/verzorgers ontvangen in juni via de e-mail een gespecificeerde factuur voor hun kind(-eren).
Als u op de button hieronder klikt ziet u de aangepaste algemene voorwaarden van de stichting die vanaf 1 augustus 2018 van toepassing zullen zijn.
Filmavond groep 5 t/m 7
Elke schooljaar organiseert De Schakel een filmavond voor de leerlingen van groep 5 tot en met groep 7. Dit jaar is deze filmavond vrijdag 25 mei.

De film die gedraaid zal worden is Wiplala. Een verfilming van het gelijknamige boek geschreven door Annie M.G. Schmidt. Het gaat over een klein mannetje. Geen kabouter maar een Wiplala. En zo heet hij ook. Wiplala kan tinkelen, een soort toveren, maar hij vergeet steeds hoe hij de dingen weer terug getinkeld krijgt. Als hij de familie Blom net zo klein tinkelt als hijzelf, is dat het begin van een spannend avontuur. Zullen ze ooit weer 'normaal' worden?
De film is Nederlandstalig gesproken en geschikt voor kinderen van 8-9-10 jaar uit groep 5, 6 en 7

We starten deze filmavond om 19.00 uur. De deur van het lokaal van groep 7 zal om 18.50 open gaan. U kunt uw kind om 21.00 weer ophalen van school.

De school trakteert op popcorn en iets te drinken. Uw kind hoeft dus niks mee te nemen.

Met vriendelijke groeten van de leerkrachten van groep 5 t/m 7.
Groep 1/2 B
De afgelopen weken hebben we in de klas gewerkt aan het thema bouwen.

In de klas hebben we een bouwwinkel gemaakt. De bouwvakkers kunnen hier hun gereedschap halen dat ze nodig hebben voor hun bouwopdracht op de werkplaats. Daar gaan ze aan de slag met hout, hamers, spijkers en nog veel meer. In de huishoek ging er ook regelmatig wat stuk! Dan belden ze naar de bouwwinkel en kwam er een timmerman, elektricien of bouwvakker om het te repareren.
Ook tijdens het buitenspel wilden ze graag verder werken als bouwvakker. Er werden dan stukken afgezet met lint, zodat er geen ongelukken zouden gebeuren.
Groep 6
Hoe maken wij lezen leuker in groep 6

In groep 6 hebben wij iets nieuws bedacht om lezen nog leuker te maken.
Wij doen dat met leuke opdrachten
en met foto’s.
We doen van alles zoals toneellezen
en een boekeninterview.
Maar de leukste opdrachten zijn bijvoorbeeld lezen onder je tafel
of in de boom.
En misschien mag je wel
op de stoel van de juf.
Lezen wordt zo echt veel leuker!

Maandkalender
Stichting Onderwijs Combina
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College