Nieuwsbrief 2

30 augustus 2017
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor de ouders van alle leerlingen een informatieavond.
Per klas informeert de mentor u over het jaarprogramma en overige belangrijke zaken.
De informatieavond vindt plaats op woensdag 14 september van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Locatie: Schakel College.
Wij stellen het zeer op prijs als u aanwezig kunt zijn op deze informatieavond.
Huiswerkbegeleiding
Deze week is de huiswerkbegeleiding op school gestart. U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven. Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen de gelegenheid om in een gestructureerde rustige omgeving hun huiswerk te maken. De onderwijsassistent registreert en controleert of de leerlingen bezig zijn met hun huiswerk en stuurt aan op een goede leerhouding.
Schoolgids
 
Jaarplanning
Deze jaarplanning geeft een overzicht van de data voor proefwerkweken en overige activiteiten dit schooljaar.
De jaarplanning geeft een overzicht van de data voor schoolonderzoeken, examens en overige activeiten dit schooljaar.
Nieuws
Translate
With the renewed app Google Translate you can instantly read a translated text in the language of your preference.
Vertalen
Met de nieuwe vernieuwde app van Google Translate kunt u direct teksten vertaald lezen in de taal van uw keuze.
Verkeersdrempel
Volgende week wordt gestart met het aanleggen van een verkeersdrempel van de parkeerplaats naar ons looppad. De weg wordt hiervoor gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag.
Gegevens
Mochten uw adresgegevens (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres veranderen, kunt u dit dan doorgeven bij onze administratie of een mail sturen naar: info@schakelaruba.com
Dan kunnen we u altijd op de juiste manier bereiken.
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College