Nieuwsbrief 3

8 september 2017
 
Oudervertelgesprekken
Deze week zijn we gestart met de
oudervertelgesprekken.
Wij als team zijn heel blij dat we uw kind nog beter hebben leren kennen!
We zijn benieuwd hoe u als ouder de gesprekken heeft ervaren .
Wilt u hier iets over kwijt, stuur dan een mailtje naar onze schoolleider Claudia Baur: claudia@schakelaruba.com
Schakelraad
Schakelraad

Via onze Schakelraad kunnen ouders en personeelsleden meedenken en praten over het beleid in de school. De Schakelraad geeft advies aan de directie en het bestuur.

Ouders kunnen vragen over de gang van zaken op school altijd stellen aan een teamlid, de schoolleider of de directeur van de school.
Wanneer ouders hieraan niet voldoende informatie hebben, kunnen zij contact opnemen met de oudergeleding van de Schakelraad.
De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraad@schakelaruba.com .

De Schakelraad vergadert circa 6 keer per jaar over actuele thema’s op school.

Leden ouders:
Carlos Maduro (voorzitter), vader van Matthew (groep 3) en Sean (groep 6)
Frank Snijders, vader van Chloé (groep 4) en Dylan (groep 2)
Paul van Dormeal, vader van Elias (groep 8)
Chantal Beke, moeder van Alana (groep 3)
Gillian de l’Isle, moeder van Quinten (groep 8)
Marian Abath, moeder van Effi (leerjaar 2 Schakel College)
Sigrid Hammelburg, moeder van Julia (leerjaar 2 Schakel College)

Leden team:
Dunja Ringens, groepsleerkracht groep 4, Basisschool
Cheryll Lim-apo, RT en Time2 Play, Basisschool
Lot Smilde, mentor en docent Engels, Schakel College
Audrey van Trigt, docent Biologie en M&N, Schakel College
Vacature Schakelraad.
Op dit moment is er één vacature in de Schakelraad voor een ouderlid.
Heeft u interesse in de Schakelraad, dan kunt u een mail sturen naar schakelraad@schakelaruba.com of contact opnemen met de voorzitter van de Schakelraad: Carlos Maduro, telefoonnr. 7302019
Aangezien er op dit moment geen Prikichi-ouder is in de Schakelraad is, heeft dit de voorkeur.
Nieuws
Verkiezingen op Aruba
In de Schakelraad (oudervertegenwoordiging) is er gesproken over de aankomende verkiezingen op 22 september 2017 aanstaande.
Onze scholen zijn geopend en draaien het geplande programma, want onze scholen zijn geen stemlokaal. De Schakelraad geeft aan dat veel ouders het zullen toejuichen dat de school gewoon open is. Wij kunnen ons voorstellen dat in verband met de verkiezingen er voor sommige ouders een reden is om bijzonder verlof voor hun kind(-eren) aan te vragen. De ouder kan hiervoor contact opnemen met onze schoolleider Claudia Baur ( claudia@schakelaruba.com ). Vrijstelling van les zal op verzoek probleemloos worden verleend.
Adresgegevens
Mocht u niet willen dat uw adresgegevens en/of telefoonnummer op een leerlingenlijst komen te staan, dan kunt u dit kenbaar maken bij de administratie.
Klasbord
Heeft u uw klasbordaccount al geactiveerd? U kunt de inlogcode opvragen bij de leidster of leerkracht van uw kind.
Groep 1/2 A
Hallo allemaal,

De zomervakantie is inmiddels voorbij en wij zijn blij om elkaar (weer) te zien. Ook zijn er nieuwe kinderen in onze klas bijgekomen en doen we samen veel gezellige kennismakingsspelletjes.

We zijn gestart met ons eerste thema: vakantie. Zo halen we vakantieherinneringen op en vergelijken we bijvoorbeeld de manier waarop we vakantie hebben gevierd. Tijdens de Speel en Werktijd onderzoeken we de aspecten van het onderwerp vakantie, zoals koffers inpakken, souvenirs uitzoeken en maken we mooie patronen met de kralenplank. 
De nieuwe kinderen in onze klas hebben ook voor het eerst kennisgemaakt met Raai de Kraai, een handpop die sinds kort in onze klas woont. Raai heeft zelfs zijn vakantiekoffer meegenomen, waar wij mee mogen spelen. Wij hebben zin in dit schooljaar en we houden het vakantiegevoel voorlopig vast!
Groep 8
De manieren van groep 8

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Hieronder vertellen een paar leerlingen over de nieuwe dingen in groep 8.


Mathijs: We spelen het spel “weerwolven”. En dat is een leuk, ingewikkeld spel, waar je allemaal rollen hebt. 

Samantha: We kiezen elke maandag nieuwe groepjes.
Sisa: Elke vrijdag krijgen we huiswerk mee. Elke donderdag moeten we het weer inleveren.

Quentin: We moeten elke week punten halen om het klasdoel en leerlingendoel te halen, zodat we geen extra werk krijgen.

Elysle: In de eerste pauze zingen we liedjes voor de klas. 
Julie: We gaan elke donderdag naar het crealokaal en soms mogen we onze device meenemen voor inspiratie, of de meester geeft ons een leuke opdracht.

Teun: Soms aan het einde van de dag doen we nog een klein spel, zoals het stokkenspel en de geweldige moppen van de klas.

Toon: Elke ochtend, met uitzondering van de maandag, gaan we lezen
Sportnieuws
Maandkalender
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College