Nieuwsbrief 6

27 oktober 2017
 
Klankbordbijeenkomst
Tijdens de klankbordavond hebben wij gesproken over de vernieuwde rapportage en de verschillende toetsen op De Schakel. Hieronder een korte samenvatting.

Hoe volgt de leerkracht de ontwikkeling van het kind?
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat doet hij door beurten te geven, te observeren, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen.

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is.
De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten.
Door de afname van methode- en Citotoetsen ziet de leerkracht welke kinderen er extra uitleg of extra uitdaging nodig hebben. De uitslagen van verschillende soorten toetsen door het jaar heen geven een goed beeld van het kunnen van een leerling.

De combinatie van Citotoetsen, methodetoetsen en leerkrachtobservaties stelt de school in staat om een betrouwbaar en compleet beeld te krijgen van de vorderingen van de leerling.

Wat is het verschil tussen methodegebonden toetsen en Citotoetsen ?  
Citotoetsen
In de klas bereiden wij de kinderen zo goed mogelijk voor op het maken van een Citotoets, wij oefenen met de vraagstelling en maken veel oefenopgaven in de klas.
U kunt niet letterlijk de antwoorden voor de Citotoets thuis oefenen, er zijn wel oefenvragen te vinden op het internet die u kunt bespreken met uw kind.

Rapportage schooljaar 2017 - 2018
Een overzicht van de rapportage van het komende schooljaar ziet u hier:
Leestoetsen
Voor het bepalen van het technisch leesniveau gebruiken we onder andere de AVI-toetsen die deze weken worden afgenomen. Als u op deze link klikt kunt u hierover informatie lezen.
Heeft u nog vragen dan kunt u een afspraak maken bij Juf Claudia of juf Marjolein. 
Nieuws
Gastleerkrachten- en leidsters
Vandaag hebben onze leerlingen les gehad van een aantal gastleerkrachten en gastleidsters.....
Programma Kinderboekenweek

Woensdag 1 november CREADAG
Woensdag 1 november is het creadag op school ! Deze hele dag stat in het teken van expressie en creativiteit!

Donderdag 2 november AVOND VAN HET BOEK
Volgende week donderdag 2 november, vindt onze jaarlijkse Avond van het boek plaats. Hierbij sluiten we het thema van de Kinderboekenweek “Gruwelijk eng!” af. Ook dit jaar kunnen kinderen die boeken willen verkopen, zich intekenen op het bord voor de klas. Zij mogen dan ’s avonds hun boeken verkopen op de porch voor hun klas.
Een uitgelezen kans voor ouders én leerlingen om weer een aantal leuke kinderboeken te bemachtigen! Wilt uw kind ook boeken verkopen? Er kan nog tot en met aanstaande woensdag worden ingeschreven.
 
De avond van het boek, op 2 november, begint om 18.30 uur en duurt tot 20.15 uur . Vanaf 18.30 uur is de boekenmarkt geopend. Na 19.00 uur zijn er een uur lang verschillende kinderboek-activiteiten te doen in de klassen van de basisschool. Hierbij is ook een prijs te winnen voor de kinderen. De avond wordt om 20.15 uur afgesloten.
 
Vrijdag 3 november
De leerlingen van de basisschool mogen op vrijdag 3 november uitslapen. Dat houdt in dat ze tussen 7.40 uur en 9.00 uur op school mogen komen. Vanaf 9.00 uur starten we het normale lesprogramma.

Week van 6 t/m 10 november : KINDERBOEKENSCHRIJVERS
In de week van 6 t/m 10 november zullen kinderboekenschrijvers de groepen bezoeken om te vertellen over hun boeken en hun vak als schrijver. De kinderen van de bovenbouw gaan Paul van Loon ontmoeten in Cas di Cultura.

Kniderboekenweekactiviteiten op Aruba
Op de witte borden bij de klassen kunt u zien welke andere activiteiten er worden georganiseerd op Aruba in de Kinderboekenweek. Houd ook de lokale kranten in de gaten!
Prikichi A
Thema (huis)dieren bij Prikichi A,

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema (huis)dieren. We doen allerlei speelse activiteiten die met (huis)dieren te maken hebben. Zo zijn we naar de dierentuin geweest om de echte dieren te bezoeken. We bekijken, voelen en voeren de dieren. Later in de klas spelen we deze situatie na door met blokken een dierentuin te bouwen of te spelen in de dierenwinkel. In de dierenwinkel kunnen de kinderen alle dieren nog eens benoemen die ze herkennen. Ook lezen we boeken en vertellen de kinderen welke dieren ze het leukst, mooist, spannendst en schattigst vinden. In de kring hebben we een interactief versje van Peuterplein geleerd.

Haren om te aaien

Haren om te aaien
Een staart om mee te zwaaien
Een snoet om mee te snuffelen
Een dier om mee te knuffelen 
Groep 3B
Wist u dat…
 
 • het heel leuk is in groep 3 - Maria Paula en Yasmin
 • wij een lieve juf hebben en dat ik nu al Nederlands begrijp – Gaelle
 • het thema gruwelijk eng is, maar wij zijn niet bang! – Anzo
 • de klas heel leuk is en ik vind het leuk dat we soms nog mogen spelen met de auto’s. – Hidde
 • wij nu al 21 letters hebben geleerd. De b en d vinden we nog best moeilijk – Juna, Alana en Dylan Boom
 • het heel leuk is, want wij hebben het wilde woeste woud met monsters, spinnen en enge ogen – Dylan Schuitmaker
 • er heel veel lieve kinderen in onze klas zijn – Senna
 • wij punten kunnen verdienen met onze Gorgels en dat het heel goed gaat! – Vince

 • onze klas een heel woest woud is geworden, maar ik durf er wel in! – Xavi
 • ik al echte schrijfletters kan maken? – Aishy
 • wij mooie lampjes in onze klas hebben en dat is heel gezellig! – Sophia
 • we in groep 3 al echte boeken lezen! - Sylvi
 • ik groep 3 heel leuk vind, omdat de juf zo leuk is en omdat we veel mogen knutselen - Silvia-Andrea
 • ik al een heel verhaal kan schrijven en nog meer! – Ise
 • ik met het Zoem de bij spel al 1000 punten heb verdiend – Matthew
 • we vandaag de o van pompoen hebben geleerd… - Fèderiko
 • er allemaal kanjers in onze groep 3 zitten? Als iets niet meteen lukt, gaan ze door totdat ze het kunnen. Van proberen kun je leren! – juf Sharenda en juf Nathalie
Gezonde traktatieJacey uit groep 5 werd 9 jaar.
Gefeliciteerd Jacey !

Jacey trakteerde op een
"bakje friet met mayo en ketchup"

Maandkalender
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College