10 juli 2017
 
Geachte relatie,
 
In deze nieuwsbrief besteden wij weer aandacht aan een aantal actuele fiscale ontwikkelingen. En we stellen twee nieuwe medewerkers aan u voor.  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neemt u dan contact met drs. J. (Jeroen) de Vos RB 
(06-250 16 297) of mr. P. (Paul) Hofmeister (06- 458 50 030).

  
 
1.  Opbouw pensioen eigen beheer nu echt ten einde    
 

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk pensioen op te bouwen in de eigen BV. Wat jarenlang de favoriete aftrekpost van menig DGA was, is aan het eigen succes ten onder gegaan. Hoewel, "succes".
Voor veel DGA's was het pensioen verworden tot duur een blok aan het been. Immers: tegenover de aftrekpost in de vennootschapsbelasting staat een loonbelastingclaim. Die claim kon in sommige gevallen oplopen tot 72%! Maar goed, pensioenopbouw in de BV kan niet meer. Hoe nu verder met de oudedagsvoorziening van de DGA?
.
  Lees verder
 
2.  Vakantiedagen beperkt houdbaar  

Zowel werkgevers als werknemers doen er goed aan de vakantiedagen nauwkeurig bij te houden. Anders dan vroeger blijven vakantiedagen namelijk niet voor eeuwig staan. Sterker nog: al 6 maanden na afloop van het jaar (op 1 juli dus) vervallen de wettelijke vakantiedagen. Dat kan een vervelende verrassing betekenen. Daarom is het goed jaarlijks met elkaar te overleggen om de openstaande vakantiedagen af te stemmen.  Lees verder
 
3.  Ruzie in maatschap, uitkoopsom ineens aftrekbaar?
 
Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Wij vermoeden dat bij zakelijke "huwelijken" zoals de maatschap en de vennootschap onder firma het percentage niet veel lager zal zijn. Een ruzie in de maatschap leidt vaak tot het vertrek van een van de maten. Bij een uitkoop van de vertrekkende partner zal goodwill moeten worden betaald door de voortzetters. Deze uitkoopsom komt op de balans bij de blijvers en zal in 10 jaar moeten worden afgeschreven. In sommige gevallen kan de uitkoopsom echter in één keer ten laste van de winst worden gebracht. Dat levert natuurlijk een veel snellere belastingteruggave op!  Lees verder  
 
4.  Wet DBA: Uitstel tot 1 juli 2018 

Officieel is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties natuurlijk allang ingegaan. De oude VAR bestaat niet meer. Feitelijk is invoering echter tot 1 juli 2018 uitgesteld. De belastingdienst voert in de komende periode een "terughoudend" handhavingsbeleid. Dat betekent dat alleen kwaadwillende zullen worden bestraft. Kwaadwillend ben je niet zomaar. Daarvan is slechts sprake in ernstige gevallen waarbij de boel opzettelijk wordt geflest. Niet onbelangrijk: de bewijslast ligt bij de fiscus. Betekent dit nu dat u als opdrachtgever tot volgend jaar rustig achterover kunt leunen? Neen! 
Lees verder 
 
Met vriendelijke groet,
Van Oppen + Partners a ccountants en b elastingadviseurs  B.V. 
  
Paul Hofmeister, Jeroen de Vos en Martin Vreeswijk
Vanaf juni hebben wij 2 nieuwe medewerkers toegevoegd aan ons team:

Mitchel de Waard is als stagiair begonnen en heeft zich tijdens zijn stage onmisbaar gemaakt.
Hans van der Meer heeft zeer veel ervaring opgedaan in de regio Noord-Holland en past perfect in ons team. Met zijn ervaring en deskundigheid kan hij onze klanten direct een stap verder helpen.
Wij zijn zeer blij met deze nieuwe krachten en wilden dit leuke nieuws met u delen!