Nieuwsbrief 8

25 juni 2018
Eindexamens 2018
De eerste resultaten van de eindexamens zijn bekend. In totaal nemen er dit schooljaar 21 leerlingen deel aan de eindexamens voor mavo, havo en vwo. De uitslag van onze mavo leerlingen is bekend: 9 van de 10 eindexamenkandidaten zijn geslaagd! De uitslag van onze havo en vwo leerlingen verwachten we op donderdag 12 juli en op zaterdag 14 juli zullen alle geslaagden hun diploma ontvangen. We feliciteren alle geslaagden.
Hun namen zijn al opgenomen in onze "Wall of Fame" onder de gazebo.
Facturen schooljaar 2018-2019
Deze week versturen wij de facturen voor schooljaar 2018-2019.

Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
schooljaartarief, boekengeld, examengeld, inschrijfgeld (nieuwe leerlingen) en infrastructurele bijdrage en optionele onderdelen zoals studiereis, Cambridge, huiswerkbegeleiding.
De tarieven voor schooljaar 2018-2019 blijven voor de verschillende onderdelen ongewijzigd, met uitzondering van het schooljaartarief dat maximaal 2% zal stijgen. Deze stijging is noodzakelijk vanwege de algemene kostenstijging op Aruba.

Als u op de button hieronder klikt ziet u de aangepaste algemene voorwaarden van de stichting die vanaf 1 augustus 2018 van toepassing zullen zijn.

Heeft u aan het einde van deze week geen factuur van ons ontvangen, neem dan even contact met ons op.
Internationale Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe
Ook dit jaar hebben veel leerlingen van onze school en groep 8 van de basisschool deelgenomen aan de wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe. Nieuw dit schooljaar was de deelname van groep 7. Op donderdag 14 juni vond de prijsuitreiking plaats en werden de winnaars gefeliciteerd.
Waardevolle bezittingen
Leerlingen nemen regelmatig waardevolle bezittingen mee naar school en raken deze soms ook kwijt.
Wanneer wij waardevolle bezittingen vinden, bewaren wij deze en kunnen zij worden opgevraagd. Het valt ons op dat dit zelden voorkomt.

Aan het einde van het schooljaar etaleren we alle gevonden voorwerpen in de hal en wat niet meegenomen wordt, zal aan een goed doel worden geschonken of worden weggegooid .
Belangrijke data
Morgen eindigt de toetsweek voor niet examenkandidaten. Er zijn nog een aantal dagen waarop we uw kind op school verwachten voordat de zomervakantie begint. In het schema hieronder ziet u wanneer dit het geval is
Inhaalochtend
Donderdag 28 juni: vanaf 7.30 uur
Inzage proefwerken PWW6
Maandag 2 juli: 8.00 - 10.00 uur 
Boeken inleveren
Maandag 2 juli:
- klas 1: 8:00 – 9:00 uur
- klas 2: 9:00 – 10:00 uur
- klas 3: 10:00 – 11:00 uur
- klas 4 + 5: 11:00 – 12:00 uur
Mentordag
Rapport ophalen
Woensdag 4 juli: de mentor van uw 
kind(eren) zal u hierover informeren.
Vrijdag 6 juli 9.00 - 10.00 uur
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College