Ward Kennes

 

 11 oktober 2016

 

Beste  Contact First Name ,

De krant De Tijd nam onlangs de activiteit van de Vlaams volksvertegenwoordigers onder de loep. Leuk om te zien dat ik tot de categorie van de bezige bijen word gerekend. Het illustreert wat de lezers van deze nieuwsbrief al wisten, namelijk dat je als gedreven politicus op vele niveaus een steen in de rivier kan verleggen: in je gemeente, in de brandweerzone, in je streek, in Vlaanderen, in de Benelux en ook in de ruimere wereld. Think global, act local. Sluit je niet op in één beleidsniveau, maar zoek permanent naar verbanden en samenhang. Het is op die manier dat ik ook in dit nieuwe parlementaire werkjaar aan politiek wil doen.
 
Ward

Werkbezoek Wenen 

Op uitnodiging van het Vlaams vredesinstituut nam Ward deel aan een werkbezoek in Wenen. Op de agenda stonden o.m. een bezoek aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap, aan het Centrum voor Conflictpreventie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, aan het U.N. Office on Drugs and Crime, en een workshop over de aanpak van radicalisering in Oostenrijk.


Interlevensbeschouwelijke dialoog
   
Vlaanderen is bevoegd voor heel wat onderwerpen waar een goed overleg met de levensbeschouwingen aangewezen is. Daarom stelde Ward aan Minister Homans voor de interlevensbeschouwelijke dialoog een meer structureel en permanent karakter te geven.  In maart 2014 ondertekenden vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen en de Vlaamse overheid een gezamenlijke verklaring als startpunt voor verdere dialoog. Heel wat actuele thema's zoals de plaats van levensbeschouwing in de openbare media, de kwaliteit van het levensbeschouwelijk onderwijs, verdraagzaamheid en gewelddadige radicalisering, de beleving van vastenperiodes in de 21e eeuw, kunnen in deze dialoog aan bod komen.

Dag van de landbouw
   
Tijdens de Dag van de Landbouw bracht Ward samen met collega's mandatarissen uit parlement, provincie en gemeentebesturen een bezoek aan LemBifruit, het familiaal fruitteeltbedrijf van Kris en Ingrid in Emblem , en aan het melkveebedrijf van Joris Van Loock in Lille . Joris bouwde een moderne stek voor 120 koeien. Met comfortabele ligboxen, melkrobot, mestrobot en massageborstels. 


Lancering streekplatform
   
Lokale besturen, sociale partners, provincie Antwerpen, politieke partijen en regionale stakeholders hebben zich verenigd in het Streekplatform Kempen , dat op 29 september officieel werd gelanceerd . Omdat de Kempense streekwerking het verschil kan maken, aanvaardde Ward graag het voorzitterschap van het platform. De missie van het streekplatform: slimmer, sterker en met meer focus de sociaaleconomische uitdagingen van de regio aanpakken.
Lees het interview met voorzitter Ward Kennes in Gazet van Antwerpen
Veilige fietspaden blijven uit door lange onteigeningsprocedures
 
Heel wat Kempense scholieren fietsen sinds het begin van het nieuwe schooljaar weer elke dag naar school. Veilige fietspaden zijn voor hen en andere fietsers geen luxe maar noodzaak. Ward vroeg daarom bij de bevoegde Minister Ben Weyts naar de stand van zaken van de aanleg van een aantal fietspaden in onze regio. Voor alle dossiers moeten de noodzakelijke onteigeningen nog worden opgestart. Ward pleit voor een versterking van de dienst Vastgoedtransacties zodat de uitvoering van de werken niet wordt gehypothekeerd door te lange onteigeningsprocedures.
Bekijk hier het interview op RTV
IPC Taalunie

De eerste Interparlementaire Commissie van de Taalunie van dit werkjaar ging door op 12 september in Den Haag. Op de agenda stond o.m. de bespreking van het rapport "Geletterd en Genummerd" van de Adviesgroep Financiële Openbaarheid. De conclusie van dit rapport is dat de Taalunie zich financieel en inhoudelijk moet heroriënteren. In een opiniestuk  pleitte Ward reeds eerder samen met verscheidende collega's voor het voortbestaan van de Taalunie. Voor Vlaanderen is en blijft de Nederlandse Taalunie een bijzonder waardevol instrument om de positie van het Nederlands te behouden en te versterken.
Kasterlee zoekt uitbater voor café OC
 
Het gemeentebestuur zoekt een zelfstandige uitbater voor het café dat in het nieuwe ontmoetingscentrum komt. In september volgend jaar moeten de werken voltooid zijn en opent het ontmoetingscentrum de deuren. Zal de naam van het café verwijzen naar pompoenen? Bekijk hier het filmpje op RTV.
De Mast wordt de 3master 

De eerste schooldag ging in Kasterlee gepaard met de naamsverandering van een school die 50 jaar bestaat. Samen met de directieleden Annelies, Raf en Koen hieven adjudant-chef Biemans en burgemeester Ward Kennes het glas op de nieuwe naam. MPI De Mast en SBSO De Mast gaan voortaan als 'de 3master' door het leven. De school is uitgegroeid tot het vlaggenschip op gebied van buitengewoon onderwijs in de Kempen.
Pelgrimstocht
 
Dochter Karen begon enthousiast aan een staptocht van Kasterlee naar Compostella. In de vakantie stapten we een stuk met haar mee door de Champagne, Bourgondië en le Berry. Zo liep ons pad langs Apremont 'un des plus beaux villages de France', aan de oever van de Allier. Veel contact met de natuur. Slapen in een tentje. Trager ritme. Een mooie ervaring.
Karen schreef over haar ervaring in Radikaal.
C van commentaar
  Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Werkbezoek Wenen
Interlevensbeschouwelijke dialoo
Dag van de landbouw
Lancering streekplatform
Veilige fietspaden blijven uit door lange onteigeningsprocedures
IPC Taalunie
Kasterlee zoekt uitbater voor café OC
De Mast wordt de 3master
Pelgrimstocht
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: