Ward Kennes

 

 28 september 2017

 

Beste ,

Zowel de Beneluxfractie als de verschillende CD&V fracties trokken voor hun fractiedagen naar Mechelen, historische hoofdstad van de Nederlanden. Met de Septemberverklaring is in het Vlaams Parlement het parlementaire jaar op gang getrokken met een optimistische boodschap van de Vlaamse regering.
 
Internationaal beweegt er ontzettend veel. Niemand weet hoe het nu verder moet met de Brexit. De spanning rond Noord-Korea geeft me kippenvel. De referenda in Catalonië en in Koerdistan overstijgen de regionale inzet. De instorting van IS in Syrië en Irak dreigt terroristen naar alle hoeken van de wereld te jagen. De politieke versplintering bij onze beste buren Nederland en Duitsland weegt op de regeringsonderhandelingen en dat is niet meteen goed nieuws voor de Europese Unie.

Vanmorgen vernamen we het overlijden van onze Schepen Griet Noyens. Ik bied haar echtgenoot Paul en de familie mijn christelijke deelneming aan. 

 
Ward Kennes

Opening OC Kasterlee
   
Na 12 jaar van overleg, plannen, vergunningen, werven en archeologisch opgravingen was het begin september zover. Het nieuwe Ontmoetingscentrum van  Kasterlee werd plechtig ingehuldigd. Met bloemen voor medewerkers, muziek en zang van de Kunstminnaars en het voltallige college bij het inhuldigingsbord. Het werd een avond om nooit te vergeten. Met een cafetaria, foyer, 4 vergaderzalen, een polyvalente ruimte met podium en een uitschuifbare tribune is het OC helemaal uitgerust voor het rijke sociale en culturele leven in  onze gemeente.

Bij de opening werd voor het laatst een foto genomen van het voltallige Schepencollege, samen met Griet Noyens.

Bedrijfsstage bij MIKO
   
Op uitnodiging van VOKA liep Ward een dag stage bij het Kempense bedrijf MIKO. Hij kreeg een introductie in de geschiedenis van het bedrijf en maakte kennis met het productieproces, de salesorganisatie , de financiële structuur, de uitdagingen op het vlak van HR en de strategische opties voor de toekomst. MIKO is een pionier in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoewel duurzame keuzes niet de gemakkelijkste weg zijn zitten ze in het DNA gebrand van dit Turnhoutse bedrijf. De sterke resultaten van MIKO tonen dat duurzame keuzes mooi kunnen samensporen met economisch succes. In de eerste helft van dit jaar ging de omzet van het bedrijf met 12,4 procent de hoogte in. Ruim driekwart daarvan werd gerealiseerd in het buitenland.
 
Het verslag in woord en beeld.Dag van de landbouw
   
Op de dag van de Landbouw bracht Ward een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Guns-Van Den Broeck in Tielen. De deuren stonden wagenwijd open voor meer dan 3.000 bezoekers. Ook de Landelijke Gilde van Tielen was present met 'Dorp in de kijker'.

Vlaams-Catalaanse vriendschapsgroep
 
Samen met collega's uit het federale, Europese en Vlaams parlement richtte Ward een Vlaams-Catalaanse vriendschapsgroep op . De Catalaanse kwestie laat de Vlamingen niet onberoerd. Hoe kunnen we regionale eigenheid en Europese verbondenheid combineren? Ons 'Belgisch' systeem van maandenlange onderhandelingen en het sluiten van ingewikkelde compromissen steekt schril af tegen de halsstarrigheid van Madrid en het reageren met politie en gerechtelijke vervolging op het Iberische schiereiland. De initiatiefnemers willen het debat over burgerrechten, het recht op zelfbeschikking en democratische structuren ook in Vlaanderen op de agenda zetten en het Catalaanse volk een hart onder de riem steken. Het is ook een appel aan de Spaanse politieke partijen om de dialoog aan te gaan. Alle Nederlandstalige parlementsleden worden uitgenodigd om aan te sluiten.

Kempen Insect Valley

Het Streekplatform Kempen zet in op de ontwikkeling van ecosystemen voor economische, ecologische en maatschappelijke vooruitgang. Ward woonde de lancering bij van 'Kempen Insect Valley'. Daar werd het economisch en ecologisch potentieel voorgesteld van insectenbioconversie. Zo kunnen insecten worden ingezet om afval en mest om te zetten in grondstoffen en veevoeder. De Kempense wetenschapsinstellingen en bedrijven willen baanbrekend zijn in dit onderzoek en de toepassingen ervan.

Lees het persbericht.

Gezinsvakantie in Polen
 
Tijdens de vakantie trekt Ward er met het gezin graag op uit om landen en streken te verkennen. Dit jaar reed het busje van de familie Kennes richting Polen. Op het programma: cultuursteden, kamperen aan de rand van het water, Poolse geschiedenis, sporen van de Tweede Wereldoorlog, wandelen, kajakken, windsurfen en bezoeken aan heel diverse kerken.


Fractiedagen Beneluxparlement 

De Christelijke fractie van het Beneluxparlement hield ter voorbereiding voor het komend werkjaar in Mechelen haar jaarlijkse fractiedagen. Er waren vertegenwoordigers van 7 politieke partijen die afspraken maakten voor het nieuwe politieke werkjaar. Met onze fractie brachten we een bezoek aan het Memoriaal & Museum 'Kazerne Dossin', waar tussen juli 1942 en september 1944 meer dan 25.000 joden en zigeuners werden verzameld voor ze werden gedeporteerd richting Auschwitz-Birkenau en andere kampen.Inburgeringsexamen
 
De resultaatsverbintenis is één van de speerpunten van het regeerakkoord  op het vlak van inburgering en integratie. Sinds begin vorig jaar moeten zowel vrijwillige als verplichte inburgeraars slagen voor een proef op de onderdelen Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie om inburgeringsattest te ontvangen. Voorheen volstond het om regelmatig in de lessen Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie aanwezig te zijn geweest. Door af te stappen van de vrijblijvendheid, willen we het attest een grotere waarde in de samenleving geven , onder meer op de arbeidsmarkt. Ward ondervraagt Minister Homans geregeld over de opvolging van de invoering en de monitoring van het beoogde effect.

Personeelspeiling
 
De Vlaamse overheid organiseert om de twee jaar een personeelspeiling. In haar beleidsbrief wees de Minister erop dat de personeelspeiling meer dan in het verleden medewerkers de kans biedt om hun stem te laten horen bij de uitbouw van het personeelsbeleid, met als doel het HR-beleid van de Vlaamse overheid verder te ontwikkelen tot een meer wetenschappelijk onderbouwd HR-beleidskader. Duurzame, inclusieve en activerende loopbanen staan daarbij centraal om verder te bouwen aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening. Ward vroeg de Minister net voor het zomerreces naar de conclusies die ze trekt uit de resultaten van de peiling.

Nieuwsitems RTV
 
C van commentaar
  
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Opening OC Kasterlee
Bedrijfsstage bij MIKO
Dag van de landbouw
Vlaams-Catalaanse vriendschapsgroep
Kempen Insect Valley
Gezinsvakantie in Polen
Fractiedagen Beneluxparlement
Inburgeringsexamen
Personeelspeiling
Nieuwsitems RTV.
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: