Ward Kennes

 

 5 juli 2017

 

Beste ,

Op het einde van het schooljaar mag ik als burgemeester getuigschriften uitreiken aan leerlingen van het basisonderwijs en van de academie muziek, woord en dans. Jonge mensen die in Vlaanderen opgroeien, mogen genieten van uitstekend onderwijs dat wordt gegeven door gedreven en bekwame leerkrachten die hen alle kansen willen geven. Zowel leerlingen als leerkrachten en directies wens ik een fijne zomervakantie.

De voorbije weken waren niet altijd fijn voor politici. Een aantal rotte appels aangetast  door het virus van de graaicultuur, brachten de hele politieke klasse in diskrediet. Ook de politici met propere handen. De veralgemeningen en het platte opbod doen onrecht aan die duizenden mandatarissen die het een eer vinden om hun medeburgers te mogen vertegenwoordigen en voor wie een politiek mandaat in de eerste plaats een dienst is aan de gemeenschap, 7 dagen op 7. 

Na een alweer gevuld politiek werkjaar hoop ik de volgende weken wat rust en ontspanning te vinden in Gods natuur en in door mensenhanden gemaakte stadjes, musea en historische monumenten. En dat wens ik ook u van harte toe: geniet van het schone en het ware dat deze zomer uw pad kruist.

Ward

Vallei Kleine Nete 

Op de Netedag in Grobbendonk stonden alle partners samen met Minister Schauvliege stil bij de realisaties en de uitdagingen voor een leefbare en veerkrachtige kleine Netevallei. In zijn toespraak namens de lokale besturen blikte Ward terug op een proces dat al 10 jaar loopt en dat bij momenten stroef verliep. Het blijft een uitdaging om de belangen van landbouw, natuur, recreatie en waterbeleid te verzoenen. Alleen door dialoog en overleg kunnen we vooruitgang boeken, zo is gebleken. Hij dankte gouverneur Berx die op cruciale momenten ene bemiddelende rol speelde. Namens Kasterlee ondertekende hij de intentieverklaring voor de vallei van de Kleine Nete.


Bezoek voor alle informatie over de vallei ook www.kleinenete.be.


Resolutie religieuze minderheden Midden-Oosten
   
De situatie van christelijke en andere religieuze minderheden in Irak, Syriƫ en vele landen in het Midden-Oosten is precair. IS maakt zich schuldig aan een regelrechte religieuze zuivering. De gruwelijke misdaden tegen de minderheden zijn goed gedocumenteerd. De getuigenissen van Yezidi en christelijke meisjes en vrouwen die werden gevangen genomen, seksueel misbruikt en doorverkocht zijn huiveringwekkend. Lees hier het verhaal van een christelijke Chaldeeuwse vrouw uit Mosoel die zestien maal werd verkocht aan een andere eigenaar.

Video Yezidi girls

Ward diende samen met collega's uit de meerderheid een resolutie in, die gisteren werd aangenomen in de commissie.

Ook wanneer IS militair wordt verslagen, blijft het lot van de religieuze minderheden in deze regio somber.
Benelux - Duurzame mobiliteit
   
Het Benelux parlement wijdde tijdens zijn plenaire zitting van juni in Den haag een themadebat aan 'Duurzame mobiliteit'. Ward was verslaggever van de werkzaamheden in de commissie en legde de nadruk op de keuze voor schonere brandstoffen en elektrische voertuigen, betere treinverbindingen, toepassing van Smart Cities technologie, en tenslotte een gezamenlijke aanpak om een optimale modal shift te bereiken, waardoor spoor en binnenvaart alle kansen krijgen. 


Radicalisering
   
Om nader kennis te maken met de praktijk bracht de commissie radicalisering een werkbezoek aan de LIVC (Lokale Integrale Veiligheidscel) van Antwerpen. In juni werd ook het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse regering 'ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' in de commissie besproken, alsook de stand van zaken van de uitvoering van de resolutie aangenomen het parlement.

Het actieplan werd aangepast aan o.m. de stijgende kans op aanslagen door 'homegrown' sympathisanten van IS, die niet in Irak of SyriĆ« zijn geweest. Ward benadrukt in zijn tussenkomst  ook de noodzaak aan een duidelijk wij-verhaal dat inclusief is en dat aandacht heeft voor diversiteit maar ook voor gedeelde waarden en nog meer voor een gedeelde toekomst. Het tegengaan van polarisering is de enige manier om de problematiek fundamenteel aan te pakken. 

EU handelsverdragen
 
Het Europees Hof oordeelde in mei over de bevoegdheden die aan de Europese commissie toekomen voor het sluiten van handelsverdragen. Naar aanleiding van enkele recent gesloten handelsverdragen was er heel wat discussie over ontstaan, waarover nu duidelijkheid is. Vlaanderen is een sterke exportregio en dus zijn goede Europese handelsverdragen cruciaal voor onze economie. Daarom ondervroeg Ward Minister -president Bourgeois naar de reactie van de Vlaamse Regering en welke gevolgen deze uitspraak volgens hem kan hebben op het sluiten van handelsverdragen.

Aids problematiek Mozambique

Het aantal volwassen dat in Mozambique besmet is met hiv stijgt In sommige provincies loopt het aantal volgens de overheid nu op tot 23 procent. Uit interviews blijkt dat ook de kennis van hoe hiv wordt verspreid erop achteruit gaat tegenover 2009. Mozambique is een focusland binnen de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.  Ward ondervroeg de Minister-president dan ook over de acties die Vlaanderen hierrond kan ondernemen , onder andere hoe met medewerking van de lokale overheden en het middenveld in Mozambique de problematiek van de gedwongen adolescentenhuwelijken nog krachtiger kan worden aangepakt. 

Nieuw gebouw politie en brandweer
 
In het bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en provinciegouverneur Cathy Berx werd het nieuwe gebouw van de politie regio Turnhout en de brandweerzone Taxandria geopend. De moderne infrastructuur en de gezamenlijke dispatching voor de ploegen van brandweer en politie op het terrein maken een betere en snellere dienstverlening aan de bevolking mogelijk. Als gewezen voorzitter van HVZ Taxandria en lid politiecollege regio Turnhout ligt Ward mee aan de basis van de geslaagde project.'t Bosvriendje krijgt verkeersveilige omgeving 

De werken om de omgeving aan de kleuterschool 't Bosvriendje verkeersveiliger te maken zijn eind juni gestart. Bestuurders rijden er nu vaak te snel. Het kruispunt Kapelhof wordt heringericht en er komt een ventweg ter hoogte van het woonzorgcentrum De Witte Bergen. De werken duren nog tot november. Aan de politie is gevraagd toezicht uit te oefenen op het naleven van de omleiding.

Bekijk hier het nieuwsitem op RTV.

Armeens-Vlaamse vriendschap
 
Ward ging graag in op de uitnodiging om op de Armeens-Vlaamse vriendschapsavond in Deurne het woord te nemen. Hij genoot er van Vlaamse en Armeense muziek en dans, en van de vermaarde Armeense cognac.


Ontvangst KDP
 
Eind september organiseert de Koerdische regio in Noord-Irak een referendum over de onafhankelijkheid van het gebied. Ward ontving een delegatie van de Koerdische Democratische Partij die de reden en doelstellingen van deze volksraadpleging kwam toelichten.


C van commentaar
  

Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Vallei Kleine Nete
Resolutie religieuze minderheden Midden-Oosten
Benelux - Duurzame mobiliteit
Radicalisering
EU handelsverdragen
Aids problematiek Mozambique
Nieuw gebouw politie en brandweer
't Bosvriendje krijgt verkeersveilige omgeving
Armeens-Vlaamse vriendschap
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: