Ward Kennes

 

 18 juli 2016

 

Beste ,

De Brexit is een illustratie van het diepe onbehagen dat onze beschaving in haar greep heeft. Een economie die amper groeit, een aanhoudende vluchtelingen- en migratiecrisis aan de Europese grenzen, aanslagen (Istanbul, Orlando, Bagdad, Nice om enkel de meest recente te noemen), sociale dumping, en vooral heel veel mensen die de complexiteit van de problemen nog maar amper kunnen vatten. De oplossing zal niet komen van referenda en van luide roepers die de angsten aanwakkeren en mensen tegen mekaar opzetten. Het is tijd om te focussen op drie menselijke basisbehoeften: identiteit, veiligheid en solidariteit. Je hebt er telkens andere mensen voor nodig om ze in te vullen. Op elk beleidsniveau kan je daar als politicus aan meewerken. Niet met grote woorden maar met concrete beslissingen en resultaten. De zomermaanden zijn een periode om even los te komen van de dagdagelijkse dossiers en bewuster bezig te zijn met de fundamentele vragen en het grotere kader. Stilstaan bij waar het echt om draait in het leven, dat is wat ik je toewens in deze vakantieperiode.

Ward
Ontvangst Irina Bokova

Secretaris-generaal van de UNESCO Irina Bokova was op 9 juni te gast in het Vlaams parlement. Via de promotie van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie draagt de UNESCO bij aan een breed scala van maatschappelijke uitdagingen: vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, en de interculturele dialoog.

In zijn tussenkomst benadrukte Ward de vele troeven waarover Vlaanderen door zijn rijke geschiedenis beschikt om expertise ter beschikking te stellen van de UNESCO en zo bij te dragen aan deze missie. Zo steunt Vlaanderen o.m. initiatieven van de UNESCO voor erfgoed in Nepal en Syrië.

Nieuwkomersverklaring
   
CD&V onderschrijft het opzet van de nieuwkomersverklaring maar Ward wees erop dat inburgering een bevoegdheid van de deelstaten is. Hij vindt de verklaring ook selectief in haar verwoording van de waarden en normen van onze Westerse samenleving en beschaving. Tenslotte is integratie een voortdurend proces, geen momentopname waarbij een handtekening onder een document wordt geplaatst. Vlaanderen zet daarom in op inburgering en integratie, op cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie, onderwijs en werk.
Werkbezoek met Benelux - grensverkeer Noorderkempen
   
Een bewoonster legt het verkeersprobleem in Chaam uit aan Maya Detiège, Martijn van Helvert, Ward Kennes en Jef Van den Bergh
De commissie mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking van
het Beneluxparlement trok naar Chaam en Baarle om zich er ter plaatse van te vergewissen of het vrachtverkeer er sinds de invoering van de tolheffing in België is toegenomen. Ward wees erop dat de verbinding tussen de Brabantse stedenrij en de E34 nog steeds een ontbrekende schakel is in de Noord-Zuid Kempen en dat het vrachtverkeer daarom via diverse Kempense dorpskernen routes volgt tot op de Turnhoutse Ring.
Export naar de BRICS
   
De BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) vormen voor Vlaamse bedrijven een grote potentiële afzetmarkt. Vorig jaar kreeg onze export naar deze landen echter klappen. Ook meer structureel blijkt dat Vlaanderen en Nederland in vergelijking met andere Europese landen relatief weinig exporteren naar de BRICS landen. Ward ondervroeg de Minister-president naar de strategie hieromtrent en de specifieke aandacht die daarbij gaat naar KMO's. 
Taalunie moet krachtig instrument blijven voor de Nederlandse taal
 
Foto knack.be
Na de bezuinigingen vorig jaar werd een commissie opgericht om de werking van de Taalunie te onderzoeken. Het rapport van een onderzoekscommissie oordeelt dat de Taalunie zich financieel en inhoudelijk moet heroriënteren. De commissie twijfelt fundamenteler aan het draagvlak voor de Taalunie.

In een opiniestuk pleit Ward samen met verscheidende collega's voor het voortbestaan van de Taalunie. Voor Vlaanderen is en blijft de Nederlandse Taalunie een bijzonder waardevol instrument om de positie van het Nederlands te behouden en te versterken.
Fietsbruggen Olensteenweg

N og net voor het bouwverlof werden twee fietsbruggen geplaatst over de Kleine Nete zodat de fietsers effectief gebruik kunnen maken van het nieuwe veilige fietspad langs de Olensteenweg, De bruggen zorgen voor de verbinding met de nieuwe fietspaden in Geel en verder naar Olen.
Geothermie toonmoment
 
17 scholen tonen hoe zij in het kader van STEM aan de slag zijn gegaan met het thema geothermie. Een knap initiatief van VITO en het onderwijs. Fijn om te zien dat ook SMIK uit Kasterlee de STEM kaart trekt en met een eigen stand deelnam.

Fair Trade dag 

Dag van de eerlijke handel. De wereldwinkels voerden actie voor eerlijke suikerhandel en toegang tot de Europese markt voor de kleinschalige suikerrietteelt in het Zuiden. Daarvoor zochten ze 'Politici met KLONTEN aan hun lijf'. Op een kartonnen politicus konden burgers hun vragen inzake eerlijke handel plakken. Ward verleende graag zijn medewerking met een foto voor de wereldwinkel in Lichtaart.

Filmtickets voor leerlingen De Mast
 
Op het einde van elk schooljaar trekt Ward naar BUSO De Mast om de leerlingen te bedanken met een filmticket voor de fijne samenwerking van het afgelopen schooljaar. Ze voerden onderhoudswerken uit op de Kabouterberg en de begraafplaatsen en ze deden herstellingen aan de Tipi van het bosleerpad.

In de toekomst wil de gemeente Kasterlee die samenwerking zeker verder zetten. Dit jaar heeft De Mast voor de eerste keer ook plantjes voor onze groendienst gekweekt. En er zijn ook concrete plannen om voor onze bijenvriendelijke gemeente een heus insectenhotel te maken.

C van commentaar
  
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Ontvangst Irina Bokova
Nieuwkomersverklaring
Werkbezoek met Benelux - grensverkeer Noorderkempen
Export naar de BRICS
Taalunie moet krachtig instrument blijven voor de Nederlandse taal
Fietsbruggen Olensteenweg
Geothermie toonmoment
Fair Trade dag
Filmtickets voor leerlingen De Mast
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: