Ward Kennes

 

 6 juni 2017

 

Beste ,

De keuze voor de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk alvast geen veiligheid gebracht. Wij treuren mee om de slachtoffers in Londen en Manchester. Onder president Trump verliezen de Verenigde Staten in sneltreinvaart geloofwaardigheid en leiderschap. Tijdens het recente werkbezoek van de commissie buitenland hadden we in deze twee landen dan ook bijzonder veel te bespreken. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat hier voor de Europese Unie kansen liggen om een nieuw elan te vinden. Zonder de Amerikaanse bescherming en zonder de Britse rem, moeten en kunnen we met 27 lidstaten nieuwe paden bewandelen om een goede toekomst te banen voor onze burgers.

Thuis vierden we het Vormsel van onze jongste dochter Nele. We genieten van onze opgroeiende kinderen en zijn dankbaar voor de vele mogelijkheden die jonge mensen vandaag in Vlaanderen krijgen om zich te ontplooien. Maar dat is nog lang niet het geval voor alle opgroeiende kinderen. Daarom blijft politieke actie elke dag nodig. Want politiek is samen werken aan een betere toekomst voor zoveel mogelijk mensen.

Ward

Christenen Midden-Oosten
   
Samen met Paul Delva en Bianca Debaets nodigt Ward u op 6 juli uit voor een gespreksavond over de positie van de christenen in het Midden-Oosten. In deze regio waar het christendom ontstond, hebben christenen het vandaag vaak hard te verduren. Recent vielen in Egypte tientallen doden bij een aanslag op een bus met koptische christenen... Wij willen niet zwijgen over discriminatie, vervolging en moord, maar zoeken ook naar tekenen van hoop. Op 6 juli gaan we in gesprek met Emilio Platti, Latif Bahti, Peter Petrossian en Moise Yaramis. De avond gaat door in Café WET89 (Wetstraat 89) en start om 20u

Inschrijven kan door een berichtje aan christenenmo@gmail.comMissie naar Londen en V.S.
   
Met de commissie buitenland bezocht Ward de Vlaamse vertegenwoordigers in het VK en de VSA. De gevolgens van de Brexit voor Europese burgers, bedrijven en instellingen stond hoog op de agenda. 

Naast werkvergaderingen in Flanders House ging de delegatie ook naar het Europees Geneesmiddelen Agentschap en Johnson & Johnson. Aan Flanders Fields Memorial Garden werd een krans neergelegd. In Washington bezocht de delegatie het Witte Huis en waren er ontmoetingen met het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank. In New York werden met de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen besproken en waren er onder meer contacten met Vlaamse bedrijven.

Bekijk het foto-album.

Wapenhandel
   
De commissie buitenland keurde een reeks wijzigingen goed aan het bestaande Wapenhandeldecreet. Het decreet uit 2012 bepaalt de regels voor de Vlaamse export, invoer en doorvoer van wapens en militair materieel. Het voerde een reeks criteria in voor het verkrijgen van een vergunning om wapens naar niet E.U. landen te exporteren, zoals respect voor de mensenrechten, regionale stabiliteit, en geen inzet van kindsoldaten.

Met de goedgekeurde wijzigingen wil het parlement vooral een effectieve toepassing garanderen. En de gegroeide rapportering decretaal verankeren. Ward was vooral tevreden dat het decreet nu een juridische grondslag inbouwt om de uitvoer naar een bepaald land 'on hold' te zetten wanneer binnen de EU of de VN om politieke of economische redenen een gezamenlijke wapenboycot niet haalbaar blijkt maar de situatie daartoe wel aanleiding geeft.

Bekijk het filmpje met zijn tussenkomst.

Aanleg veilige fietspaden
 
Foto: Fietsersbond vzw.
Al geruime tijd zet Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes de vertraging bij het aanleggen van Kempense fietspaden op de politieke agenda. In het verleden was de onderbezetting van het Aankoopcomité/dienst Vastgoedtransacties een van de oorzaken. Een recent antwoord van Vlaams Minister Tommelein stemt hem hoopvol. Op 2 jaar tijd is de historische achterstand voor 75% ingehaald. Op die manier wordt de doorlooptijd voor infrastructuurwerken verkort. Ward is tevreden dat na vele jaren knokken het lastenboek voor het fietspad langs de gewestweg van Lichtaart naar Poederlee in juni eindelijk op de gemeenteraad kan geagendeerd worden.

Lees hier het persbericht.

Erkenning van moskeeën

Ondanks een positief advies van het federale niveau maakt Vlaams minister Homans geen werk van de erkenning van nieuwe islamitische en protestantse lokale geloofsgemeenschappen. Nochtans biedt deze erkenning veel meer waarborgen inzake veiligheid, integratie en controle. Meerderheid en oppositie onderschrijven het belang van erkende moskeeën in de strijd tegen gewelddadige radicalisering. Het is een bedenkelijk signaal dat een overheid procedures en criteria 'en cours de route' wijzigt. Er bestaan in Vlaanderen ook nu al strenge regels en er zijn duidelijke afspraken over de taakverdeling tussen de verschillende overheden wat de controle betreft. Geregeld dringt Ward er bij de bevoegde minister dan ook op aan om haar job correct uit te voeren. Aan elke beslissing van een uitvoerende mandataris zijn immers risico's verbonden.

Bekijk hier het filmpje met de tussenkomsten van Ward in de commissie.
Smart City studiereis
 
De commissie binnenland trok naar Finland en Estland om er van hun ervaring rond 'Smart Cities' te leren. 

Het heeft geen zin zelf het warm water te willen uitvinden als dit elders al voor handen is. 

Naast contacten met stedelijke overheden, was er ook een bedrijfsbezoek aan Nokia dat volop de kaart van slimme netwerken heeft getrokken. 

Er was aandacht voor efficiënt openbaar vervoer, een klantgerichte dienstverlening aan de bedrijven, het verminderen van papierwerk voor de bedrijven, stadsontwikkeling en energie efficiëntie. 

1000 km voor KOTK 

Met het rennersteam van de gemeente Kasterlee fietste Ward mee voor de 1000 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Hij reed de rit van 125 km van Mechelen naar Bocholt. In september volgen nog een bosloop en de verkoop van plantjes om fondsen in te zamelen in de strijd tegen kanker.
Team Kasterlee in Bocholt. Eric Lauwers klaar om over te nemen van Ward. Dirk, Walter, Sumati en Kim als supporters en Geert die zijn sporen verdiende met de logistiek.

Blikseminslag
 
Een blikseminslag veroorzaakte een waar inferno in een voormalige varkensstal. Het duurde verscheidene uren vooraleer de brandweer het vuur onder controle had. Omdat er te weinig druk op de waterleiding zat moesten alle tankwagens uit de regio ter hulp snellen met water. Als gewezen voorzitter van Hulpverleningszone Taxandria was Ward erg tevreden met de grote zonale solidariteit om vanuit alle posten tankwagens ter plekke te sturen. De meerwaarde van een zonale aanpak - die niet altijd van een leien dakje loopt - werd op het terrein nog maar eens aangetoond. 


C van commentaar
  
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Christenen Midden-Oosten
Missie naar Londen en V.S
Wapenhandel
Aanleg veilige fietspaden
Erkenning van moskeeën
Smart City studiereis
1000 km voor KOTK
Blikseminslag
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: