Ward Kennes

 

 28 maart 2017

 

Beste ,

Deze week word ik 50 jaar. Enkele vrienden maakten een powerpoint om terug te blikken op de voorbije halve eeuw. Het stemt me dankbaar voor de vele fijne ontmoetingen en de talrijke kansen die mij in dit leven al te beurt zijn gevallen. Onze tijdshorizon verlegt zich. We worden ouder en blijven langer actief. Dat betekent dat ik als 50 plusser nog heel wat jaren voor de boeg heb om mijn overtuiging uit te dragen en dromen over een betere wereld gestalte te geven. De vele uitdagingen rond samenleven, klimaat, diversiteit, spiritualiteit, Europa en solidariteit laten mij niet los. Met een halve eeuw kennis en ervaring wil ik er graag nog een hele tijd voor gaan.
 
Ward

Toekomst van de Europese Unie 

Op 25 maart 1957 werden in Rome de fundamenten gelegd voor wat we vandaag kennen als de Europese Unie. Zestig jaar later stelt commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een witboek voor met vijf toekomstscenario's. Migratiegolven, werkloosheid, terrorisme, bankencrisis en sociale dumping hebben het vertrouwen in het Europese project aangetast. Velen vragen zich af welk voordeel de Unie hen  brengt. De lidstaten blijken vaak verdeeld, het Verenigd Koninkrijk kiest voor de Brexit. Maar de grote uitdagingen die op ons afkomen zullen we hoe dan ook het best het hoofd kunnen bieden in Europees verband: defensie en bestrijding van terrorisme, het beheersen en beheren van de instroom van vluchtelingen, energiebevoorrading en de omslag naar duurzame energie, onze positie in de wereld op handelsvlak bestendigen, een sterk gemeenschappelijk landbouwbeleid voeren, onze sociale zekerheid toekomstbestendig maken. 

In februari nam Ward deel aan een 2-daags werkbezoek aan het Europees Parlement en de Raad van Europa te Straatsburg. In gesprek met Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid voor CD&V.

Een grondig debat over hoe de Europese samenwerking er in de toekomst kan uitzien dringt zich op.   Ward ondervroeg Minister Bourgeois  over de stappen die de Vlaamse Regering zet om naar aanleiding van het Witboek een maatschappelijk debat te organiseren, waarbij zoveel mogelijk mensen zich betrokken weten. 

Bevries toetreding Turkije tot de EU

Tussenkomst van Ward tijdens het debat in de plenaire vergadering van 15 maart. De resolutie werd aangenomen.
Ward is mede-indiener van een resolutie voor  de bevriezing van de toetredingsprocedure van Turkije tot de EU. Hij vraagt ook de schrapping van de 'pre-toetredingssteun'. De ontwikkelingen in dat land op het gebied van persvrijheid, respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten, en recent de grove beledigingen ten aanzien van buurlanden en EU-lidstaten maken dit de enige logische keuze. 

Oog in oog met de Koning
   


Op 21 februari kreeg het  Vlaams Parlement hoog bezoek. Koning Filip woonde een bureauvergadering bij en had daarna een ontmoeting met parlementsleden. Ward sprak met de vorst onder meer over buitenlandse handel.  

Erkenning moskeeën
   
In de resolutie die het Vlaams parlement met overgrote meerderheid goedkeurde over de strijd tegen de radicalisering wordt de erkenning van moskeeën genoemd als een belangrijk instrument om radicalisering te voorkomen. De erkenning gaat gepaard met een controle op vier niveaus: federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal. Moskeeën die voldoen aan de strenge voorwaarden en het spel correct spelen, moeten zoals lokale geloofsgemeenschappen van andere erediensten worden erkend.


Verslag van het debat in de commissie op 07/02 over de erkenning van moskeeën.

Vredeswandeling in Turnhout
 
Een jaar na de aanslagen in Brussel werd in Turnhout een vredeswandeling georganiseerd ter nagedachtenis van de slachtoffers en tegen terreur. Het initiatief ging uit van het vredesplatform waarvan verschillende levensbeschouwingen en organisaties deel uitmaken. De Ahmadiyya moslim gemeenschap nam het voortouw in de organisatie.
De organisatoren wilden met de wandeling ook een oproep lanceren om verdraagzaam met elkaar om te gaan en de mensenrechten te respecteren. Ward steunt deze boodschap en liep dan ook graag mee. 
Vrijwillige burgerdienst

In Duitsland, Frankrijk en Italië kent het systeem van vrijwillige samenlevingsdienst succes. Ook in Vlaanderen moeten jonge mensen de kans krijgen om vanuit een diverse achtergrond elkaar in het kader van een structureel engagement te ontmoeten. Het is een instrument om zowel de burger- en ondernemingszin zin als de sociale cohesie te versterken. Een vrijwillige burgerdienst kan jonge mensen ook meer zelfvertrouwen en een  gevoel van eigenwaarde geven en hen inspireren om hun verdere leven te oriënteren.

Samen met een aantal CD&V collega's waaronder Peter Van Rompuy heeft Ward  een conceptnota   ingediend om 6.000 Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 te laten participeren in een vrijwillige burgerdienst.

Unia
 
De aanval van Vlaams Minister Homans op Unia (de interfederale opvolger van het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding) leidde tot een stevige discussie in de commissie Gelijke Kansen. Unia heeft een opdracht om alle oorzaken van discriminatie aan te pakken, zowel op grond van leeftijd, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid. In zijn werking en jaarverslag besteedt Unia aan al deze thema's aandacht. Te vaak leeft nog het idee dat Unia er enkel is voor mensen met een allochtone achtergrond. Daar moet de organisatie zelf ook aan werken. En ook haar bemiddelende rol moet ze nog sterker in de verf zetten want nu is Unia vooral gekend van de juridische processen dat het uitzonderlijk voert.

Ward betreurt dat de Minister haar grieven over Unia niet aankaartte in een overleg met de organisatie maar voor een publieke aanval koos.

Klik hier voor het filmpje met Ward zijn tussenkomst.

Rennersteam voor KOTK 

Dit jaar fietst Ward mee met het rennersteam van de gemeente Kasterlee voor Kom op Tegen kanker!

De opbrengst van deze achtste editie gaat naar klinisch onderzoek  waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Bijv. bij onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, is het aantal patiënten vaak te klein om commercieel interessant te zijn.

Als je ons rechtstreeks wil steunen kan dit via een storting op onze teampagina . Het identificatienummer van ons team is  170 153 638.  Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.
Werkbezoek Gelderland
 
Met het Streekplatform Kempen ging Ward in maart op een 2-daags werkbezoek naar Gelderland. Met het bezoek wilde het streekplatform leren van de regio's Nijmegen/Arnhem en de regio Achterhoek op het gebied van innovatie, duurzaamheid en sociale inclusie.

De deelnemers (Kempense parlementsleden, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, lokale overheden) gingen kijken hoe men er in slaagt om de economische dynamiek in de regio aan te trekken, te zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en brain drain tegen te gaan.C van commentaar
  
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Toekomst van de Europese Unie
Bevries toetreding Turkije tot de EU
Oog in oog met de Koning
Erkenning moskeeën
Vredeswandeling in Turnhout
Vrijwillige burgerdienst
Unia
Rennersteam voor KOTK
Werkbezoek Gelderland
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: