Ward Kennes

 

 30 november 2017

 

Beste ,
 
Vorige week mocht ik Christiana Figueres beluisteren op de tweede Herman Van Rompuy-lezing. Deze VN top-vrouw was een drijvende kracht achter het klimaatakkoord van Parijs. Zij schetst met verve hoe klimaat, energie en ecologie een impact hebben op geopolitieke krachtsverhoudingen, op het dagelijks leven van mensen, op economische ontwikkelingen en op de leefbaarheid van onze planeet. 'Klimaat' loopt als een rode draad door de diverse beleidsniveaus waar ik actief ben. De burgemeestersconvenant in Kasterlee, klimaatbeleid in Vlaanderen, duurzame mobiliteit in de Benelux, internationale akkoorden in de commissie buitenland. Dit thema moet christen-democraten aanzetten om dagdagelijks het 'rentmeestersschap' in de praktijk te brengen. Wij hebben onze aarde en haar natuurlijke rijkdommen in bruikleen gekregen om er op een verantwoorde manier van te genieten en om haar beter door te geven aan de generaties die na ons komen. Een politiek thema waar spiritualiteit en materiële realiteit mekaar ontmoeten.
 
Ward Kennes

R esolutie doodstraf professor Djalali
   
De Iraanse Professor Ahmadreza Djalali werd ter door veroordeeld op beschuldiging van samenwerking met 'wetenschappers uit vijandelijke staten'. Ward nam het initiatief voor een resolutie  die unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Juridisch is de veroordeling hoogst betwistbaar, het proces verliep allesbehalve eerlijk en transparant. Iran kent het hoogste aantal executies per inwoner, de processen zijn vaak oneerlijk.
Nieuw Toeristisch kantoor
   
Kasterlee is met meer dan 90 horecagelegenheden, 285.000 overnachtingen op jaarbasis en honderden evenementen een toeristische gemeente bij uitstek. Eind september werd het nieuwe toeristisch kantoor geopend. Na de renovatie komt de baksteen architectuur met haar finesses weer helemaal tot haar recht. In het innovatieve kantoor gaat veel aandacht naar het beleven, zo kunnen de kinderen er in een levensechte kabouterboom klimmen. De gemeente heeft sterk geïnvesteerd op integrale toegankelijkheid en ontving daarvoor al heel wat positieve reacties. www.visitkasterlee.beInburgering
   
Bij de bespreking van de beleidsbrief Inburgering legt Ward opnieuw de nadruk op een goede werking van het Agentschap Inburgering en Integratie.  Een goede en efficiënte werking van het Agentschap is, zeker gelet op het grote aantal gevolgde inburgeringstrajecten, cruciaal.Plenum Beneluxparlement
 
Het Beneluxparlement hield zijn laatste plenaire zitting van dit jaar in het Gouvernementshuis van Maastricht. Ward bracht verslag uit over de aanbeveling rond 'Duurzame mobiliteit'. Hij gaf ook een stand van zaken van het 'sociale dumping' dossier. Daarover keurde het  Benelux parlement reeds vorig jaar een aanbeveling goed. Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen bereikte recent een akkoord tussen de verschillende lidstaten over het principe 'gelijk loon voor gelijk werk in hetzelfde land'.  Tegen de zomer van 2018 zou de besluitvorming helemaal rond moeten zijn. Het Benelux parlement volgt de concrete uitwerking van nabij op.


Minister Crevits opent nieuw gebouw SMIK

Kasterlee mocht Minister Crevits ontvangen voor de opening van het nieuwe gebouw van het SMIK. Het gebouw kon worden gerealiseerd via het bouwprogramma 'Scholen voor Morgen'. Het resultaat is een knap staaltje moderne nieuwe infrastructuur. Een extra stimulans voor het schoolteam en de leerlingen om elke dag opnieuw kansen te creëren en talenten te ontwikkelen.


Heel wat CD&V-mandatarissen vonden de weg naar het SMIK.

Minister Geens in Tielen
 
Twee dagen op rij kwam een topminister naar Kasterlee . Na Hilde Crevits kwam minister van Justitie Koen Geens zijn 'hink-stap-sprong verhaal' brengen over de modernisering van ons rechtsapparaat. Ook heel wat lokale mandatarissen luisterden aandachtig tijdens de meer dan  geslaagde activiteit van het Davidsfonds Tielen.


Ondernemersbabbel bij GEBO 

Op de Dag van de Ondernemer ging Ward graag in op de uitnodiging van UNIZO voor een Ondernemersbabbel bij het Kempense bedrijf GEBO. GEBO is gespecialiseerd in boringen en aardwarmte. Dit initiatief wil beleidsmakers de kans bieden om in dialoog te gaan met ondernemers, en van mekaar te leren. Ward kwam heel wat te weten over intermediaire geothermie en koelen met aardwarmte. Herdenking 11-11
 
Traditiegetrouw vinden op 11 november in Kasterlee herdenkingsplechtigheden plaats aan de Commonwealth begraafplaats, bij de oorlogsmonumenten en op het ere-park. De fanfares spelen de nationale liederen, het Te velde en de Last Post.Nieuwsitems RTV
 
C van commentaar
  
Blijf op de hoogte
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn werk in het parlement? Voortaan kunt u op   www.vlaamsparlement.be niet alleen de parlementaire activiteiten volgen, u kunt ook  mijn eigen activiteiten opvolgen. Op deze manier blijft u steeds op de hoogte!
 
Klik hier voor mijn pagina , klik op de "blijf op de hoogte-knop", vul uw e-mailadres in en abonneer u zo op mijn initiatieven.
logo
In deze nieuwsbrief:
Resolutie doodstraf professor Djalali
Nieuw Toeristisch kantoor
Inburgering
Plenum Beneluxparlement
Minister Crevits opent nieuw gebouw SMIK
Minister Geens in Tielen
Ondernemersbabbel bij GEBO
Herdenking 11-11
Nieuwsitems RTV
C van commentaar
Blijf op de hoogte
Nuttige linken: