FBkunskapsnyckeln
Like us on Facebook
NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 9, september 2014                                                      September �r en energi 7m�nad i ett energi 7�r.                                                                                                                                     En mycket dynamisk m�nad!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hej och v�lkommen till KunskapsNyckelns Numerologiska Nyhetsbrev!                                                                     Jag skulle vilja b�rja med att tacka alla som har f�tt jubileumsl�sningar under sommaren och tillsammans med mig firat 15 �r av samarbete. utveckling och gl�dje. Tack alla andra ocks� f�r att ni g�r det m�jligt f�r mig att dela med mig av mina kunskaper och mig sj�lv.
Numerologi II

Innan jag ber�ttar om denna m�nads energier t�nkte jag helt kort visa vad som �r inplanerat f�r h�sten: (om inget annat anges sker detta i Stockholm). Mer information kommer. Hoppas att det finns n�got av intresse f�r dig och du �r varmt v�lkommen!

 

L�rdag 13/9, kl. 13.00-17.00

Cirkel f�r nyfikna - prova p�.

Tisdag 16/9 kl. 18.00 - 21.00

startar Spiritualistisk utvecklingscirkel med medial inriktning II.

Onsdag 24/9 kl. 18.00 - 21.00

startar Spiritualistisk utvecklingscirkel med medial inriktning I.

L�rdag/s�ndag 27, 28/9

H�lsom�ssa i R�ttvik. Jag erbjuder Numerologi och Tarotl�sningar.

L�rdag/s�ndag 4, 5/10

Kurs i Numerologi i Borl�nge.

L�rdag 11/10 kl. 10.00 - 17.00

Inspirerat tal och Inspirerad skrift, workshop

L�rdag/s�ndag 18, 19/10 kl. 11.00 - 18.00

Vernissage och seans med Gunnel Madsen m.fl.

L�rdag/s�ndag 25, 26/10

Inre Harmonim�ssan i Solna, jag g�r Numerologi och Tarotl�sningar.

Fredag-S�ndag 14-16/11 kl. 10.00 - 18.00

"The confident medium" - workshop med Kerry McLeod

L�rdag 6/12 kl. 10.30 - 18-00

"Sj�lens resa" workshop

77  

September �r en synnerligen intressant, sp�nnande, utmanande och givande tid f�r oss alla. Denna m�nad utg�r h�jdpunkten i det Personliga �ret. V�rt �rs energi �r f�rst�rkt genom att den Personliga M�nadens energi �r densamma som �rets.  

 

Om du t.ex. �r i ditt Personliga �r 3, s� �r du ocks� i din Personliga M�nad 3. Om du �r i ditt Personliga �r 6 �r du ocks� i din Personlig M�nad 6 osv.

 

N�r vi g�r ett Numerogram och finner samma tal i olika positioner, s� vet vi att det talets energi �r f�rst�rkt under den aktuella tiden. Om ett tal befinner sig i m�nga olika positioner samtidigt kan det medf�ra att talets negativa energi tar �ver, men man har ocks� stora m�jligheter att uppn� sina m�l och agera p� sina dr�mmar och intentioner.

  

I september �r det allts� en universell energi 7m�nad i ett universellt 7�r. F�r er som �r i ert Personliga �r 7, Personliga M�nad 7 och m�ter Universums 7or torde denna m�nad kunna ta er flera l�nga steg i er inre utveckling.

 

Pythagoras (580 f.Kr - 495 f.Kr) som anses vara matematikens fader anses ocks� vara den person som tog Numerologin till v�sterlandet. Pythagoras grundade mycket i Numerologin p� de kabbalistiska principerna. Det �r d�rf�r fantastiskt sp�nnande att titta in till de moderna kabbalisterna och ta reda p� vad de s�ger om just september. Vi f�r d� en inblick i hur Pythagoras kan ha t�nkt n�r han formulerade sin tids Numerologi och vi kan s�ka samst�mmighet i det som sades d� och det som s�gs nu. Hittar vi samst�mmighet, hittar vi korn och gryn till universella sanningar.

 

Kabbalisterna menar att ju mer du f�rbereder din sj�l under den m�nad som astrologiskt tillskrivs Jungfrun, desto st�rre blir dina v�lsignelser under �ret som f�ljer.

 

Enligt Kabbalan, �r en persons mottaglighet och beredskap f�r  att ta emot, vi kan kalla det energi f�r enkelhetens skull,  under det kommande �ret baserad p� personens medvetande under den sista m�naden i det avslutande �ret. (man r�knar med en annan kalendertider�kning �n vi g�r) Genom att i m�naden f�r Jungfrun (Elul) uppm�rksamma detaljer, f� kontakt med v�r Gud-liknande natur och vara medvetna om vilken p�verkan v�rt beteende har p� andra, kan vi f�rs�kra oss om att det nya �ret kommer att fyllas med r�tt personer och r�tt situationer.


 

Jag finner det oerh�rt intressant att kabbalisterna beskriver denna m�nad p� detta s�tt n�r vi samtidigt, Numerologiskt befinner oss i h�jdpunkten av v�rt Numerologiska Personliga �r. Det s�tter str�lkastarljuset p� hur vi lever, vad vi g�r, vad vi tycker och vad vi vill. T�nk att veta att under en viss m�nad kan vi mer �n n�gon annan tid planera f�r den framtid vi vill ha!

 

Att hitta samst�mmighet i olika k�llor ger st�d �t v�ra tro, det ger oss kraft och optimism, det ger oss konkreta r�ttesn�ren, allt f�r att vi ska leva lyckliga alla v�ra dagar. Leva i full�ndning av v�ra sj�lsliga och personliga �taganden och i fullbordande av dem i det h�r livet. 

 

I september uppmanas vi av 7orna att anv�nda v�r intellektuella f�rm�ga och v�ra sinnen s� att vi uppn�r h�gre kunskap och ackumulerar sj�lens visdom. 7an �r en energi som fokuserar p� inre v�xande och utveckling. Eftersom 7ans energi lyfter fram det som finns i v�r tro, v�ra attityder, v�r f�rest�llningsf�rm�ga osv, har allt vi f�rmedlar i tankar, ord och handlingar en extra stark p�verkan nu. S�, l�t dina tankar, ord och handlingar f�reg�s av din v�lvilja.

 

Med energi 7 har vi ocks� st�rre tillg�ng till v�r intuition. Intuitionen fungerar p� flera plan. Det ena �r att den hj�lper oss i v�rt fysiska liv. Vi "k�nner p� oss" hur n�gon/n�got �r, vi k�nner intuitivt n�r vi �r i en v�lvillig milj� med v�lvilliga m�nniskor och n�r vi �r i dess motsats. Vi kan intuitivt k�nna n�r det �r r�tt att agera eller n�r det �r r�tt att inv�nta ett gynnsammare tillf�lle. Intuitionen �r ocks� v�r inre v�g till Universum och dess kraft. Vi anv�nder v�r intuition f�r att tona in p� de h�gre energierna, att k�nna in vad Universum har f�r budskap till oss, eller helt enkelt att i meditation sitta i v�r egen kraft och dra till oss Universums o�ndliga k�rlek. I september kan du optimera det som ligger inom ramen f�r ditt Personliga �r och din Personliga M�nad genom att tona in p� din intuition och l�ta den sammansm�lta med energierna i det Universella �ret och M�naden, p� s� s�tt kan du g�ra framg�ngsrika synteser av dina och universums energier och agera med full tillit till ett framg�ngsrikt resultat.

 

Om du t.ex. �r i ditt Personliga �r 3 och likaledes Personliga M�nad 3 kan din intuition ta dig till kreativa och uttrycksfulla sammanhang. Den utmanar dig att anv�nda hj�rtat i all kommunikation och ger dig en ordentlig skjuts i riktning mot dina uppst�llda f�rv�ntningar p� vad du med din kreativitet kan och vill g�ra.

 

Om du t.ex. �r i ditt Personliga �r 8 och likaledes Personliga m�nad 8 kan du uppleva en inre konflikt g�llande vad du ska g�ra och hur du ska g�ra det.  Att hitta balans mellan det inre och det yttre �r framg�ng h�r och att anv�nda mod och pionj�rskap f�r att l�ta dina innersta intentioner och visioner f� konkreta uttryck.

 

Under de b�da 7ornas p�verkan kommer vi att �gna oss �t inre v�xande. Vi kommer att meditera, reflektera och analysera det som �r av vikt i v�ra liv. Vi s�ker efter en h�gre mening och n�r vi g�r det s� g�r vi en tillbakablick p� v�ra liv, vi reflekterar �ver nuet och vi planerar f�r framtiden.  7orna uppmuntrar oss att lita p� v�r innersta kompass, det som jag kallar f�r v�r sj�l. Kanske �r det en m�nad f�r att helt enkelt rannsaka v�ra innersta motiv och hitta tillbaka till v�rt eget inre ursprung.  Musik och andra konstarter skapar rytm och harmoni denna m�nad. Framf�rallt att njuta av och kontemplera till. 

 

Om politikerna ocks� hade varit numerologer hade de nog aldrig lagt ett val under ett 7�r och i en 7 m�nad. I september �r det ju som bekant val h�r i Sverige. �r det inte intressant med dessa 7ors p�verkan p� oss? 
F�r vi tro Numerologin s� kommer de flesta av oss att r�sta efter inre �vertygelse baserat p� v�rt inre trossystem och v�ra visioner om hur vi vill ha det i Sverige. Vi kommer att vilja k�nna att vi verkligen har f�rtroende f�r dem vars r�ster vi ger. F�rmodligen letar vi alla intuitivt efter den inre, �rliga motivationen, visionen och h�gre syftet hos v�ra politiker. 
Alla floskler och allm�n och icke-trov�rdig propaganda och valtaktik kommer att genomsk�das av alla som vill se bakom kulisserna. 
Med den utveckling som har varit i v�rt land under inflytande av 7an �r det troligt att det nya och opr�vade vinner terr�ng, f�rutsatt att man k�nner att 
det har en h�llbar substans. 
Det blir en sp�nnande m�nad och ett sp�nnande val.

 

Med �nskan om en spirituell september med h�gt och glatt uppsatta m�l och medel!

Tack f�r att du l�ser KunskapsNyckelns Nyhetsbrev!

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln

  

 

Facebook   Twitter   LinkedIn   Pinterest