Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod: 
Beth mae’n ei olygu i chi 

Adverse Childhood Experiences:
What it means for you
 
Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod:
Beth mae’n ei olygu i chi

15 Mawrth 2017

Canolfan yr Holl Genhedloedd, Sachville Avenue, Caerdydd, CF14 3NY

Mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal digwyddiad i wella gallu gweithlu ehangach iechyd y cyhoedd i fynd i’r
afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yng Nghymru.
Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i glywed gan arbenigwyr ym maes ACE a’r ffordd y mae eich gwaith yn cyfrannu at leihau
effaith hirdymor ACE.
Bydd cynadleddwyr yn cael cyfle yn ystod y dydd i roi adborth gwerthfawr
i helpu i lywio datblygiadau yn y dyfodol a er mwyn rhoi cymorth ac arweiniad i ymarferwyr ac i gael gwybod mwy am ACE.


Adverse Childhood Experiences:
What it means for you

15 March 2017

All Nations Centre, Sachville Avenue, Cardiff

Public Health Network Cymru is hosting an event to enhance the capacity of the wider public health workforce
in addressing Adverse Childhood Experiences (ACEs) in Wales.
This event will provide an opportunity to hear from some experts in the field of ACEs and how your work
contributes to reducing the long term impact of ACEs.
Delegates will have the opportunity during the day to provide valuable feedback to help inform future
developments and to provide practitioners with support and guidance and become more ACE informed.

To book, please visit the Public Health Network Cymru Eventbrite page