Ward Kennes

 

 15 november 2016

 

Beste lezer,

Tussendoor stuur ik u graag een nieuwsbrief met als thema Canada. De voorbije weken stond dit land op diverse manieren in mijn agenda. Het handels- en investeringsverdrag CETA bespraken we zowel in de commissie Buitenland als in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Eind oktober nam ik deel aan een bijzonder leerrijk werkbezoek aan de provincie Québec. Op 11 november herdenken we elk jaar op de Commonwealth begraafplaats in Kasterlee ook Canadese soldaten die in september 1944 gesneuveld zijn.

Québec 

De laatst week van oktober trok Ward met de commissie Brussel en de Vlaamse Rand naar Québec. Zowel de plaats van de Franstalige provincie binnen het federale Canada als het beleid dat Québec voert op vlak van taal en taalverwerving, immigratie, integratie, diversiteit, stadsvernieuwing en radicalisering stonden op het goed gevulde programma. De meeste bezoeken vonden plaats in Montréal maar voor de politieke contacten met  minister-president Philippe Couillard en de voorzitter en leden van de Assemblée Nationale québécoise trokken we naar de stad Québec.


11 november
   
Elk jaar herdenken we Wapenstilstand aan de oorlogsmonumenten in Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Burgemeester, schepenen en oud-strijders leggen kransen neer op de begraafplaats van Commonwealth, lokaal gekend als 'Engels kerkhof', bij de monumenten en op het ere-parken van de oud-strijders. Telkens wordt de link gelegd tussen het verleden en het heden. Met aandacht voor de onvrede in onze wereld, de 11.11.11 actie, de opvang van vluchtelingen en initiatieven om van onze wereld een betere en veiligere plaats te maken.

Bij de hevige gevechten om Ten Aard in september 1944 sneuvelden ook 3 militairen met de Canadese nationaliteit. Zij vonden een laatste rustplaats op de Kempense Heuvelrug in Kasterlee. Daarom wordt op 11 november ook elk jaar de Canadese vlag gehesen.


Interreligieuze samenwerking in Montréal
   
Een concrete vorm van interreligieuze samenwerking in Montréal: Christenen, joden en moslims zetten zich samen in voor Syrische vluchtelingen. Het project helpt de vluchtelingen met kleding, vriendschap, huisraad, taallessen en het vinden van werk. Het draait helemaal op vrijwilligers. Aansluitend bezochten we een winkelcomplex dat plaats biedt aan een katholieke kerk, een synagoge en een moskee die als goede buren aan elkaar grenzen. Heel inspirerend.


CETA
   
Het CETA handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada is bijzonder omdat het niet alleen handelsbeperkingen zoals invoertarieven wegwerkt, maar ook oog heeft voor belangrijke maatschappelijke thema's. Zoals voedselveiligheid, consumentenbescherming, klimaatdoelstellingen, de deontologie van arbitragerechters, de soevereiniteit van nationale wetgevers en  arbeidsomstandigheden.  Het wordt daarom beschouwd als het prototype van een nieuw type handelsverdragen dat richtinggevend zal zijn voor toekomstige akkoorden met andere landen.

Ook in het Vlaams Parlement werd dit verdrag uitgebreid besproken. Zowel in de commissie Buitenland als in de plenaire vergadering mocht Ward hierover namens CD&V het woord voeren. Over dit CETA verdrag doet heel wat foutieve informatie de ronde. In tijden van Brexit, Trumpverkiezingen, migratie- en vluchtelingenstromen laten velen zich bekoren door protectionisme en terugplooien op zichzelf. Maar de Vlaamse christen-democraten blijven geloven in de Europese samenwerking en in samenwerking tussen Europa en landen als Canada met wie we vele waarden delen. Heel wat vragen die ook bij de middenveldorganisaties leven, kregen een klaar en duidelijk antwoord met d e 'joint interpretative declaration' die de EU en Canada aan het verdrag toevoegen om het op een bindende wijze te interpreteren. Dankzij akkoorden zoals het CETA-verdrag kunnen we onze Europese inzichten, waarden en standaarden laten doorwegen in internationale handelsrelaties.
 
 
C van commentaar
logo
In deze nieuwsbrief:
Québec
11 november
Interreligieuze samenwerking in Montréal
CETA
C van commentaar
Nuttige linken: