Η ακεραιότητα της πιστοποίησης IBCLC και η σημασία της