Θέσπιση νέας Διεθνούς Ανθρωπιστικής Υποτροφίας από το IBLCE

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Λόγω διαφόρων φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή, η γεωπολιτική και οι φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις προκύπτουν συνεχώς ανά τον κόσμο. Αυτές οι πάμπολλες, συχνά ξαφνικές κρίσεις θέτουν εμπόδια στη λήψη μιας επαγγελματικής πιστοποίησης. Όταν ένας επαγγελματίας του τομέα γαλουχίας, ένας επίδοξος IBCLC, έχει εκπληρώσει όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και το μόνο που του μένει είναι η επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση, είναι κρίμα να μην μπορεί να το κάνει λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων με ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο.


Για να αντιμετωπίσει αυτές τις όλο και συχνότερες κρίσεις και για να βοηθήσει τους επαγγελματίες του τομέα γαλουχίας να ολοκληρώσουν το τελευταίο κρίσιμο βήμα στο ταξίδι για την πιστοποίηση, το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας (International Board of Lactation Consultant Examiners® ή IBLCE®) θέσπισε τη Διεθνή Ανθρωπιστική Υποτροφία IBLCE. Κάθε χρόνο, το IBLCE θα αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση ενός αριθμού Διεθνών Ανθρωπιστικών Υποτροφιών οι οποίες θα διατίθενται μέσω της οργάνωσης Monetary Investment in Lactation Consultant Certification® (MILCC®).


Η οργάνωση MILCC ηγείται παγκοσμίως στη χορήγηση υποτροφιών για τη λήψη του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (International Board Certified Lactation Consultant® ή IBCLC®), της πιστοποίησης που έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως το «χρυσό πρότυπο» για την παροχή επαγγελματικής φροντίδας κατά τη γαλουχία. Από τότε που ιδρύθηκε το 1987, η οργάνωση MILCC έχει χορηγήσει ως τώρα 725 υποτροφίες σε άξιους υποψηφίους σε 60 χώρες! 


Η οργάνωση MILCC θα χορηγεί και αυτήν τη νέα υποτροφία που θέσπισε το IBLCE. Με τη συγκεκριμένη υποτροφία, η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω της MILCC θα αυξηθεί, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα άτομα και οι περιοχές που τη χρειάζονται περισσότερο. Η νέα υποτροφία έρχεται να προστεθεί σε έναν σημαντικό αριθμό προγραμμάτων υποτροφιών της MILCC:

 

  • Γενική Υποτροφία MILCC—Χορηγείται ετησίως σε εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την πιστοποίηση IBCLC και βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη. Τα βασικά κριτήρια επιλογής και προτεραιότητας για τους υποψηφίους είναι η εξυπηρέτηση πληθυσμών που δεν έχουν πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες ενός συμβούλου IBCLC.


  • Υποτροφία JoAnne W. Scott—Χορηγείται ετησίως σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση ή σε συμβούλους IBCLC που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν από φορείς στήριξης ομοτίμων.


  • Υποτροφία Αναδυόμενων Ηγετών—Θεσπίστηκε από το IBLCE με σκοπό την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότιμης μεταχείρισης και της ένταξης των υποψηφίων στην κοινότητα των IBCLC ως μελλοντικών ηγετικών στελεχών της. Χορηγείται ανά διαστήματα σε επίδοξους IBCLC με ηγετικές ικανότητες, που ανήκουν σε ομάδα με κατά παράδοση ελλιπή εκπροσώπηση στον κλάδο και μεταξύ των ηγετικών στελεχών του, και οι οποίοι, διαφορετικά, πιθανώς να μην ήταν σε θέση να επιδιώξουν τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC.


  • Υποτροφία Ισότιμης Μεταχείρισης στην Υγεία Dr. Clifton J. Kenon, Jr.—Χορηγείται ετησίως με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία μέσω της πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι παρέχουν φροντίδα για θέματα γαλουχίας πρωτίστως στην αφροαμερικανική κοινότητα, με την προτεραιότητα να δίνεται σε εκείνους που επιχειρούν πρώτη φορά να λάβουν την πιστοποίηση IBCLC.

 

Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, η οργάνωση MILCC έχει χορηγήσει 397 υποτροφίες συνολικού ύψους άνω των 140.000 δολαρίων ΗΠΑ. Με την εν λόγω υποτροφία που θέσπισε πρόσφατα, το IBLCE επιθυμεί να βοηθήσει όλους εκείνους ανά τον κόσμο που, παρά τις όποιες απρόσμενες και αντίξοες συνθήκες, συνεχίζουν να εργάζονται, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της επαγγελματικής πιστοποίησης, καθώς και να στηρίξει τις οικογένειες που βρίσκονται σε ένα δυσχερές περιβάλλον διαβίωσης και χρειάζονται επειγόντως επαγγελματική φροντίδα πάνω σε θέματα γαλουχίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.milcc.org.

Η ισχύς των Ενημερωμένων προσωρινών οδηγιών για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023

Λόγω του αντίκτυπου που συνεχίζει να έχει η πανδημία COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, το IBLCE θα συνεχίσει να επιτρέπει στους υποψηφίους να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ώρες πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τη λήψη της πιστοποίησης με χρήση της τεχνολογίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά μέσω των οδών αποδοχής 1, 2 και 3, καθώς και οι αντίστοιχοι επιβλέποντες/ καθοδηγητές τους, μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με την κάλυψη των προϋποθέσεων για τις ώρες πρακτικής κλινικής εξάσκησης με χρήση της τεχνολογίας ανατρέχοντας για αναλυτικές πληροφορίες στις Ενημερωμένες προσωρινές οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3 για τον Ιούνιο του 2022οι οποίες εκδόθηκαν αρχικά τον Μάιο και τον Απρίλιο του 2020 και, στη συνέχεια, επανεκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 και τον Αύγουστο του 2021.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Η πιστοποίηση IBCLC και η αναγνώριση Magnet: Προστιθέμενη αξία για τα νοσηλευτικά επαγγέλματα και ιδρύματα

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες υγείας, τα νοσοκομεία, τα κοινωνικά ιατρεία και λοιπές εγκαταστάσεις έχει κρίσιμη σημασία για την προστασία του κοινού και ενδιαφέρει έντονα και άλλους φορείς, όπως κυβερνητικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλους επαγγελματικούς συλλόγους. Όπως ακριβώς μια εγκατάσταση που έχει χαρακτηριστεί ως BFHI (φιλική προς τα βρέφη) εμπνέει τόσο σε εσάς όσο και στο ευρύ κοινό εμπιστοσύνη για τη φροντίδα που παρέχει στις θηλάζουσες οικογένειες, έτσι και η έγκριση από ένα τρίτο μέρος - που συχνά αναφέρεται ως «διαπίστευση», εξυπηρετεί ως σύμβολο τήρησης αυστηρών προτύπων και ποιότητας. Όταν ένα νοσοκομείο ή κάποιο άλλο ίδρυμα έχει διαπιστευτεί από έναν οργανισμό ως «φιλικό προς τα βρέφη», οι οικογένειες που προσφεύγουν εκεί, όπως και το επαγγελματικό προσωπικό που τις εξυπηρετεί, γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι η εγκατάσταση, και κατά συνέπεια η παρεχόμενη φροντίδα, τηρεί αυστηρά πρότυπα και συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές.


Παρομοίως, τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι επαγγελματίες που επιζητούν να λάβουν ή κατέχουν μια πιστοποίηση θέλουν να ξέρουν ότι η εν λόγω πιστοποίηση είναι υψηλού κύρους, καθώς έτσι αποδεικνύεται τόσο η λήψη όσο και η παροχή εξειδικευμένης, κατάλληλης φροντίδας. Για τους παραπάνω λόγους, το πρόγραμμα IBCLC έχει διαπιστευτεί εδώ και καιρό από την Εθνική Επιτροπή Φορέων Πιστοποίησης (NCCA), το αρμόδιο όργανο του Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.) για τον συγκεκριμένο σκοπό. Πράγματι, το πρόγραμμα του Συμβουλίου είναι ένα από τα παλαιότερα που έχουν αποκτήσει και συνεχίζουν να διατηρούν αυτήν την κορυφαία διαπίστευση. Το πρόγραμμα κατέχει τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη διαπίστευση υψηλού κύρους εδώ και 35 χρόνια, από το 1987. Τα κριτήρια για τη διαπίστευση προγραμμάτων πιστοποίησης της NCCA είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως σημείο αναφοράς όταν γίνεται λόγος για την ποιότητα και την αριστεία, ιδίως όταν πρόκειται για προγράμματα πιστοποίησης που αφορούν τον τομέα υγείας, και η παρούσα διαπίστευση από ένα τρίτο μέρος επιβεβαιώνει στους υποψηφίους, τους πιστοποιημένους συμβούλους, τους εργοδότες και το ευρύ κοινό ότι το πρόγραμμα IBCLC πληροί τα αυστηρά κριτήρια του τομέα. Η διαπίστευση αποδεικνύει την αξία της πιστοποίησης και επικυρώνει ότι όσοι κατέχουν τον τίτλο IBCLC είναι ικανοί, πεπειραμένοι και καταρτισμένοι επαγγελματίες.


Ένα ακόμα πλεονέκτημα της διαπίστευσης από τη NCCA είναι ότι η πιστοποίηση εγκρίνεται και λαμβάνει τη διάκριση «Magnet» από το Magnet Recognition Program® του American Nurses Credentialing Center (ANCC)®. Το πρόγραμμα Magnet αφορά τη διαπίστευση οργανισμών υγείας οι οποίοι ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα νοσηλευτικής αριστείας. Λαμβάνοντας τη διάκριση Magnet, ένας οργανισμός υγείας αποδεικνύει στο κοινό ότι αναγνωρίζει το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού του, καθώς και την ανεκτίμητη ικανότητα των νοσηλευτών να φέρνουν την αλλαγή στον κλάδο υγείας.


Το ANCC θεωρεί τη διαπίστευση προαπαιτούμενο για την έγκριση μιας πιστοποίησης. Επομένως, με τη λήψη και τη διατήρηση της διαπίστευσης της NCCA, ο τίτλος IBCLC συνεχίζει να είναι αποδεκτός ως μια εγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση και, κατά συνέπεια, επιτρέπει σε οργανισμούς υγείας να προσπαθήσουν να αποκτήσουν την τιμητική αναγνώριση Magnet. Επίσης, παρόλο που η διάκριση Magnet του ANCC μπορεί να ισχύει μόνο για εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις ΗΠΑ, σε πολλές χώρες υπάρχουν παρόμοιες οργανώσεις και προγράμματα που επιβραβεύουν την τήρηση αυστηρών προτύπων κατά την άσκηση υπηρεσιών υγείας, και μια διαπιστευμένη πιστοποίηση όπως ο τίτλος IBCLC θα μπορούσε να αποδειχτεί χρήσιμη.


Το IBLCE είναι περήφανο που προσφέρει ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα πιστοποίησης με διαπίστευση της NCCA και δεσμεύεται να συνεχίσει να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα που ορίζει ο τομέας διαπίστευσης.

Θέματα εξέτασης IBCLC βασιζόμενα σε εικόνα

Όπως γνωρίζουν όσοι συμμετείχαν ή προετοιμάζονται να συμμετάσχουν στην εξέταση IBCLC, περίπου τα μισά από τα εξεταστικά θέματα βασίζονται σε εικόνες. Σε αυτά τα θέματα, ο εξεταζόμενος πρέπει να μελετήσει μια εικόνα προτού επιλέξει τη σωστή απάντηση. Καθώς η εργασία ενός συμβούλου IBCLC περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό την οπτική αξιολόγηση ενός γονέα και/ή βρέφους ή νηπίου, τα θέματα που βασίζονται σε εικόνες αυξάνουν την εγκυρότητα της εξέτασης, καθώς απαιτούν από τον υποψήφιο την πρακτική εφαρμογή των σχετικών γνώσεων.


Το IBLCE εκτιμά ιδιαιτέρως την ποικιλομορφία των κοινοτήτων και οικογενειών ανά τον κόσμο που λαμβάνουν φροντίδα από τους συμβούλους IBCLC και αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπείται αυτή η ποικιλομορφία στην εξέταση IBCLC. Η συνεχής διαφοροποίηση των εξεταστικών εικόνων συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για το IBLCE. Επειδή το περιεχόμενο της εξέτασης είναι εμπιστευτικό και η διαδικασία της εξέτασης IBCLC χρειάζεται να παραμείνει ασφαλής και ακέραια, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εικόνες που έχουν εμφανιστεί σε δημόσιο χώρο ή για τις οποίες το IBLCE δεν κατέχει όλα τα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν, το IBLCE εξασφαλίζει πρόσθετες αποκλειστικές εικόνες που αντανακλούν περαιτέρω την ποικιλομορφία των εξυπηρετούμενων κοινοτήτων. Πρόκειται για μια ύψιστη προτεραιότητα σε μόνιμη βάση και, συνεπώς, οι εξεταζόμενοι μπορούν να περιμένουν να δουν περαιτέρω διαφορετικές εικόνες κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης το 2023.

Ενημέρωση σχετικά με την πολιτική για τις γλώσσες της εξέτασης IBCLC

Το IBLCE διεξήγαγε διερεύνηση και ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Ένα αξιοσημείωτο που υπέδειξε η εκτεταμένη διερεύνηση και ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος είναι το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει έξι επίσημες γλώσσες.

 

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, λαμβάνοντας υπόψη την όλο και συχνότερη χρήση της τεχνολογίας και την ταχεία εξάπλωση της εξ αποστάσεως εργασίας, αλλαγές που επιτείνει περαιτέρω η παγκόσμια πανδημία, το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο του IBLCE περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για τις γλώσσες. Το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο δίνει επίσης έμφαση στη φορολογική ευρωστία και βιωσιμότητα.

 

Με βάση το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο και με σκοπό την ορθή συνετή διαχείριση, το IBLCE ανέλυσε το σημείο ουδετερότητας ως προς το κόστος για τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC σε έναν μεγάλο αριθμό γλωσσών.

 

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, από το 2022, η συμμετοχή στην εξέταση για την επαναπιστοποίηση των συμβούλων IBCLC παύει να είναι υποχρεωτική. Πράγματι, τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι, από τότε που ξεκίνησε να ισχύει η συγκεκριμένη αλλαγή, μεταξύ του 2021 και του 2022 το ποσοστό εκείνων που επαναπιστοποιούνται μέσω της εξέτασης μειώθηκε εντυπωσιακά κατά 82%. Η Αυτοαξιολόγηση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που απαιτείται για την επαναπιστοποίηση είναι διαθέσιμη σε 17 γλώσσες και θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον.

 

Όπως συζητήθηκε στη Σύντομη ενημέρωση του IBLCE για τον Μάρτιο του 2022, υπάρχουν διάφοροι δημιουργικοί και οικονομικοί τρόποι για τη συγκέντρωση μορίων αναγνωρισμένης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP), όπως η εργασιακή απασχόληση, ορισμένες ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς, η συγγραφή ή η εποπτεία ως καθοδηγητής.

 

Υπό το φως αυτών των στοιχείων, το IBLCE ανέλυσε ανά γλώσσα τον αριθμό των υποψηφίων που συμμετέχουν στην εξέταση για τη λήψη της πιστοποίησης και βρήκε ότι, τα τελευταία χρόνια, επτά γλώσσες δεν τηρούν την οριακή τιμή βιωσιμότητας (ουδετερότητα ως προς το κόστος) και ότι για ορισμένες από αυτές τις γλώσσες, ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν πρώτη φορά στην εξέταση ήταν ιδιαίτερα χαμηλός - σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και μονοψήφιος.

 

Για τους παραπάνω λόγους, με γνώμονα την ορθή κατανομή των πόρων και την αμερόληπτη λήψη αποφάσεων, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE έκρινε, κατόπιν ενδελεχούς και τεκμηριωμένης βάσει στοιχείων μελέτης, ότι είναι προς το συμφέρον του οργανισμού να εστιάσει πλέον τις προσπάθειές του στις 10 συχνότερες γλώσσες διεξαγωγής της εξέτασης.

 

Η διεξαγωγή της εξέτασης στις επτά γλώσσες που δεν είναι ουδέτερες ως προς το κόστος θα είναι διαθέσιμη το 2023, αλλά θα πάψει να ισχύει από το 2024, καθώς ο αριθμός των εξεταζομένων που συμμετέχουν πρώτη φορά αποκλίνει από τις τρέχουσες κατώτατες οριακές τιμές για τη βιωσιμότητα. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα της επαναπιστοποίησης μέσω της αυτοαξιολόγησης (διαθέσιμη σε 17 γλώσσες) και των μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όλοι οι τρέχοντες σύμβουλοι έχουν στη διάθεσή τους και αυτήν την επιλογή για την ανανέωση της πιστοποίησης IBCLC.

 

Είναι σημαντικό να σημειώσετε τα ακόλουθα:

 

  • Εφόσον τηρείται η Πολιτική του IBLCE και υπάρχει όγκος συμμετεχόντων ουδέτερος ως προς το κόστος, το IBLCE θα διερευνά το ενδεχόμενο διεξαγωγής της εξέτασης στις συγκεκριμένες γλώσσες ή σε νέες γλώσσες με βάση το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη μετάφραση που αναφέρεται στην πολιτική.
  • Ο ιστότοπος του IBLCE θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει τις επτά γλώσσες στις συνεχείς ενημερώσεις του.
  • Το IBLCE σκοπεύει να διατηρήσει τους Συντονιστές του IBLCE, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι σε αυτές τις γλώσσες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως η αναθεωρημένη Πολιτική για τη μετάφραση της εξέτασης IBCLC σε μια γλώσσα και οι γλώσσες που καταργούνται στη διεξαγωγή της εξέτασης λόγω των σταθερά χαμηλών όγκων, καθώς και οι σχετικές Συχνές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του IBLCE.

Μεταβατική περίοδος Αυτοαξιολόγησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΣΕ)

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι που πρέπει να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022 και δεν ανανέωσαν την πιστοποίησή τους μέσω της εξέτασης έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να διενεργήσουν την απαιτούμενη Αυτοαξιολόγηση ΣΕ και να καταθέσουν αίτηση επαναπιστοποίησης μέσω μορίων CERP με βάση τα αποτελέσματα του εξατομικευμένου πλάνου επαγγελματικής εξέλιξης (PPDP). Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, από το 2022 η διενέργεια της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ συνιστά προϋπόθεση για την επαναπιστοποίηση, μαζί με την εκπαίδευση πάνω στη βασική υποστήριξη της ζωής και 250 ώρες πρακτικής εξάσκησης, με αμειβόμενη επαγγελματική ή εθελοντική εργασία.Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την ανανέωση της πιστοποίησής τους πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορούν να επαναπιστοποιηθούν μέσω μορίων CERP. Ενθαρρύνουμε τους υποψηφίους που επιθυμούν την επαναπιστοποίηση να διενεργήσουν την Αυτοαξιολόγηση ΣΕ, να μελετήσουν το PPDP και να υποβάλουν την αίτηση επαναπιστοποίησης το συντομότερο δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις νέες προϋποθέσεις πριν την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου. Επικοινωνήστε με το γραφείο του IBLCE που εξυπηρετεί την περιοχή σας για ερωτήσεις και υποστήριξη σχετικά με την επαναπιστοποίηση μέσω μορίων CERP.

Βίντεο διαθέσιμο στα αγγλικά και τα γαλλικά:

Επισκόπηση της Αυτοαξιολόγησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΣΕ)

Δείτε το βίντεο και μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να επαναπιστοποιηθείτε μέσω μορίων CERP με την Αυτοαξιολόγηση ΣΕ! Επί του παρόντος, είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και τα γαλλικά και σύντομα θα αναρτηθεί και σε άλλες γλώσσες.

 

Κάντε κλικ στη Βιντεοθήκη του IBLCE, για να βρείτε όλα τα διαθέσιμα βίντεο. 

Σημαντική ανακοίνωση

Συγχαρητήρια στους:

 

Christy Porucznik, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IBLCE για την εκπροσώπηση του κοινού, η οποία ορίστηκε Βοηθός Κοσμήτορα Τμήματος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γιούτα! Από τη νέα της θέση, η Christy θα θέσει τις ηγετικές και εποπτικές της ικανότητες στην υπηρεσία του Γραφείου Υποθέσεων Τμήματος της ιατρικής σχολής, θα ενεργεί ως ο κεντρικός αρμόδιος επικοινωνίας παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη και προάγοντας την επιτυχία του τμήματος και θα επιβλέπει τις διαδικασίες για την εξέλιξη, τον έλεγχο και το διδακτικό προσωπικό του τμήματος, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων.

 

Agnes Kamau, ανώτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του IBLCE, η οποία πρόσφατα έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο στην Οικογενειακή Θεραπεία και τη Συμβουλευτική Γάμου και συνεργάζεται με τον πληθυσμό των άτυπων καταυλισμών του Ναϊρόμπι, στην Κένυα.

 

Karolyn Vaughan, Διευθύντρια Προώθησης και Εξέλιξης του IBLCE για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και Αφρικής, η οποία έγινε μέλος του Τάγματος της Αυστραλίας ως τιμητική αναγνώριση για τη νοσηλευτική της υπηρεσία. 

Επικαιροποίηση διεύθυνσης!

Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν δεν παραμείνετε σε επαφή μαζί μας! Είναι επαγγελματική σας υποχρέωση να διατηρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενημερωμένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς το IBLCE αποστέλλει εκεί όλες τις υπενθυμίσεις σχετικά με την πιστοποίηση IBCLC. Έχετε συναδέλφους που χρειάζονται μια φιλική υπενθύμιση; Προωθήστε τους αυτήν τη Σύντομη ενημέρωση.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram