December 2018
Υποτροφία «Emerging Leaders in Lactation (ELL)»: 
Βελτιωμένη πρόσβαση στην παροχή φροντίδας για θέματα γαλουχίας στο Μεντάν της Ινδονησίας
Το 2017, με την  υποτροφία «Emerging Leaders in Lactation (ELL)» θεσπίστηκε ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών που προάγει τη διαφορετικότητα, την ισότιμη μεταχείριση και την ένταξη των επαγγελματιών στην κοινότητα των υποψηφίων και μελλοντικών ηγετών IBCLC®. Υποψήφιοι IBCLC με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες με ελλιπή κατά παράδοση εκπροσώπηση στον κλάδο και μεταξύ των ηγετικών στελεχών του και οι οποίοι, διαφορετικά, πιθανώς να μην ήταν σε θέση να επιδιώξουν τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC, μπορούν να το κάνουν μέσω του προγράμματος υποτροφιών ELL.
 
Η πρώτη γενιά υπότροφων ELL έλαβε την πιστοποίηση IBCLC - και φέρνει ήδη τη διαφορά στην κοινότητά της! Η Ingrid Siahaan, MD, MPH, IBCLC ανήκει στην πρώτη κοορτή ατόμων με υποτροφία «Emerging Leaders in Lactation» που έλαβε την πιστοποίηση IBCLC και εργάζεται στο Μεντάν της Ινδονησίας. Όταν αντιμετώπισε δυσκολίες στον θηλασμό του πρώτου της παιδιού, αναγκάστηκε να ταξιδέψει σε άλλη επαρχία για να αναζητήσει την απαραίτητη υποστήριξη. Τώρα, εργάζεται, προκειμένου η ενημέρωση και η φροντίδα πάνω σε θέματα θηλασμού να καταστεί πιο προσβάσιμη για άλλους ανθρώπους στην περιοχή της. Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία της εδώ 
«Η εμπειρία του θηλασμού με το πρώτο μου παιδί ήταν εξαιρετικά επίπονη μέχρι να λάβω βοήθεια, όταν ο γιος μου ήταν πλέον επτά μηνών, από έναν παιδίατρο, ο οποίος ήταν επίσης πιστοποιημένος σύμβουλος IBCLC και ζούσε σε άλλη επαρχία. Αποφάσισα τότε να λάβω και εγώ την πιστοποίηση IBCLC, ώστε να βοηθήσω κι άλλες μητέρες και βρέφη να έχουν ένα ομαλό και ευτυχισμένο ταξίδι στον κόσμο του θηλασμού.»

Ingrid Siahaan, MD, MPH, IBCLC
#GivingTuesday, η Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς, γιορτάζεται την 1η Δεκεμβρίου 2020.
 
Εκείνη την ημέρα, στηρίξτε τις θηλάζουσες οικογένειες και τους πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC ανά τον κόσμο και βοηθήστε στην άρση των οικονομικών φραγμών για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC κάνοντας μια δωρεά στην οργάνωση 
Σύμφωνα με το όραμα της MILCC, κάθε οικογένεια, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δικαιούται πρόσβαση σε κατάλληλη και προσαρμοσμένη σύμφωνα με το πολιτισμικό πλαίσιο φροντίδα από έναν σύμβουλο IBCLC.
 
Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς, κάντε μια δωρεά, για να στηρίξετε τους επαγγελματίες που φιλοδοξούν να γίνουν πιστοποιημένοι σύμβουλοι IBCLC και λαμβάνουν οικονομική βοήθεια μέσω κάποιας υποτροφίας.
Αποτελέσματα εξέτασης IBCLC:
Προς τι η αναμονή;
Το IBLCE® κατανοεί ότι οι υποψήφιοι ανυπομονούν να λάβουν τα αποτελέσματά τους το δυνατόν συντομότερο, μετά τον χρόνο που αφιέρωσαν στην προετοιμασία για την εξέταση IBCLC. Ωστόσο, για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα – αυτό συμβαίνει για δύο λόγους και, εν τέλει, είναι προς όφελος τόσο των ήδη πιστοποιημένων συμβούλων IBCLC όσο και των υποψηφίων.
 
Ο τίτλος IBCLC είναι μια πιστοποίηση με πραγματικά διεθνές κύρος. Με περισσότερους από 32.500 συμβούλους IBCLC παγκοσμίως σε 122 χώρες, η πιστοποίηση IBCLC είναι ευρέως γνωστή σε όλον τον πλανήτη και αντιπροσωπεύει το «χρυσό πρότυπο» αναφορικά με την παροχή φροντίδας κατά τη γαλουχία. Πολλές θηλάζουσες οικογένειες επιδιώκουν να συνεργαστούν με επαγγελματίες που κατέχουν τον τίτλο IBCLC, καθώς πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Όταν διεξάγεται μια εξέταση για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος, συνεπάγεται ότι τα αποτελέσματα πρέπει να βαθμολογηθούν για όλες τις γλώσσες στις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση. Στην περίπτωση της εξέτασης IBCLC, υπάρχουν 17 γλώσσες.
 
Μόλις ολοκληρωθεί η διεξαγωγή της εξέτασης, ξεκινά η ανάλυση των συγκεντρωμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα της εξέτασης IBCLC ελέγχονται θέμα προς θέμα. Οποιοδήποτε θέμα της εξέτασης στο οποίο οι επιδόσεις αποκλίνουν από τα συνήθη αποτελέσματα διαβιβάζεται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες (SME) για περαιτέρω μελέτη. Αυτός ο ενδελεχής έλεγχος απαιτεί χρόνο, αλλά εν τέλει, διασφαλίζει την πλέον δίκαια και με τη μέγιστη ακρίβεια βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων για τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην εξέταση IBCLC.
 
Αν συμμετείχατε στην εξέταση IBCLC του Σεπτεμβρίου 2020, θα λάβετε πληροφορίες για την πρόσβαση στα αποτελέσματά σας πριν το τέλος του φετινού ημερολογιακού έτους.

Ο τίτλος IBCLC είναι μια πιστοποίηση με πραγματικά διεθνές κύρος και, συνεπώς, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος για όλες τις γλώσσες στις οποίες διεξάγεται η εξέταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον δίκαια και με τη μέγιστη ακρίβεια βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων.
Η ισχύς των Ενημερωμένων προσωρινών οδηγιών για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 
Λόγω του αντίκτυπου που συνεχίζει να έχει η πανδημία COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, το IBLCE θα συνεχίσει να επιτρέπει στους υποψηφίους να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ώρες πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τη λήψη της πιστοποίησης με χρήση της τεχνολογίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν πρώτη φορά μέσω των οδών αποδοχής 1, 2 και 3, καθώς και οι αντίστοιχοι επιβλέποντες/ καθοδηγητές τους, μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με την κάλυψη των προϋποθέσεων για τις ώρες πρακτικής κλινικής εξάσκησης μέσω της τεχνολογίας ανατρέχοντας για αναλυτικές πληροφορίες στις Ενημερωμένες προσωρινές οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων πρακτικής κλινικής εξάσκησης για τις οδούς αποδοχής 1, 2 και 3, οι οποίες εκδόθηκαν αρχικά τον Μάιο και τον Απρίλιο του 2020 και, στη συνέχεια, επανεκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020. 
Υπενθύμιση για την επαναπιστοποίηση εντός του 2021:
Ενημερωθείτε για τις νέες προϋποθέσεις
Το 2021 πλησιάζει και, για πολλούς, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για την επαναπιστοποίηση IBCLC.
 
Το μήνυμα αυτό είναι μια φιλική υπενθύμιση για τις αρκετές αλλαγές που έγιναν στις προϋποθέσεις για την επαναπιστοποίηση IBCLC, μετά την πλήρη επανεξέταση του προγράμματος πιστοποίησης IBCLC που διεξάγεται ανά τακτά διαστήματα, και που ξεκινούν να ισχύουν από το επόμενο έτος. Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των αλλαγών παρακάτω.
 
Στη διάρκεια κάθε πενταετούς περιόδου για την επαναπιστοποίηση, οι σύμβουλοι IBCLC που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν πρέπει να καλύψουν τις ακόλουθες νέες προϋποθέσεις:
 
  • 250 ώρες πρακτικής εξάσκησης στη συμβουλευτική στη γαλουχία(πλήρης ή μερική απασχόληση, εθελοντική ή αμειβόμενη εργασία)
  • Εκπαίδευση στην υποστήριξη της ζωής (για παράδειγμα, CPR ή NRP) 
Μεταβολές στην ηγεσία του IBLCE
Το IBLCE ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την εκλογή τριών νέων δραστήριων ηγετικών μελών στο Διοικητικό του Συμβούλιο! Το IBLCE υποδέχεται θερμά τους Jennifer Day, Bayyinah Muhammad, και Kristi Salisbury στο Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE. 
H Jennifer Day, IBCLC, CLE, CLS, RLC, BD, είναι Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας και Birth Doula (Σύμβουλος Μητρότητας και Τοκετού), ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της εταιρείας Feed the Babes, LLC, και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα θηλασμού και υπηρεσίες ως «birth doula» είτε κατ’ οίκον είτε εντός νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Η Jennifer είναι επίσης Διαχειρίστρια Έργων για την Ανάπτυξη της Κοινότητας στο Δίκτυο Θηλασμού του Μίσιγκαν (Michigan Breastfeeding Network, MIBFN) και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της SEMI (Southeast Michigan IBCLC's of Color), οργάνωση εγχρώμων διεθνώς πιστοποιημένων συμβούλων γαλουχίας. 
Η Bayyinah Muhammad, BSN, RN, IBCLC είναι εργαζόμενη στην πρώτη γραμμή και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Εγγεγραμμένη Νοσηλεύτρια Τοκετού και IBCLC. Επιπλέον, διαθέτει περισσότερα από 10 έτη εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλος μητρότητας και τοκετού κάτω από διάφορες συνθήκες και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι επίσης μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Νοσηλευτών (American Nurses Association), της Ένωσης Νοσηλευτριών Γυναικείας Υγείας, Μαιευτικής και Νεογνών (Association of Women’s Health, Obstetric, and Neonatal Nurses) και της Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. 
Η Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD, υπηρετεί στο IBLCE ως μέλος του κοινού και είναι ιδιοκτήτρια της dk Foodservice Solutions, LLC, μιας εταιρείας συμβούλων που συνεργάζεται με εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας καθοδήγηση και προσωρινή διαχείριση για τις υπηρεσίες σίτισης σε συνδυασμό με βελτιωτικές ενέργειες. Σχεδιάζει και παρουσιάζει σεμινάρια ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, προκειμένου οι υπεύθυνοι γαστρονομίας να εξελιχθούν σε ισχυρούς ηγέτες στον χώρο εργασίας τους. Συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στους επαγγελματικούς συλλόγους των οποίων είναι μέλος, με σκοπό την παροχή ευκαιριών σε υπευθύνους διατροφής και διαιτολόγους. 

Στην προσωπική της ζωή, είναι ευτυχισμένη σύζυγος και μητέρα τριών όμορφων κοριτσιών, τα οποία και θήλασε. 
Όπως αναφέρθηκε στην τελευταία σύντομη ενημέρωση του IBLCE, η Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM και IBCLC από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ ανέλαβε καθήκοντα ως πρόεδρος του ΔΣ του IBLCE. Αιρετή Πρόεδρος είναι η Annabelle MacKenzie, MA, IBCLC από το Σάφολκ του Ηνωμένου Βασιλείου και η πρώην Πρόεδρος, Norma Escobar, RLC, IBCLC από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ ανέλαβε τη θέση της συμβούλου στο ΔΣ. Η Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC, εξελέγη ταμίας. O Roberto Issler, MD, IBCLC από το Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας και η Mona Sakr, MBBS, Msc, IBCLC από το Αϊμάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξελέγησαν ανώτερα μέλη του ΔΣ. Το IBLCE ευχαριστεί τον καθένα τους ξεχωριστά για τον σημαντικό ηγετικό ρόλο που ανέλαβε, ιδίως στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Τέλος, το IBLCE ευχαριστεί θερμά και αποχαιρετά με συγκίνηση τον Clifton Kenon, Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, RLC, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δεύτερη θητεία του στο ΔΣ του IBLCE! Το IBLCE θεωρεί ιδιαίτερα πολύτιμες τις ηγετικές του ικανότητες στη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας και του εύχεται ό,τι καλύτερο!
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του IBLCE.
Ας εφαρμόσουμε τους κανόνες δεοντολογίας! Παρουσίαση του Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) από τον Πρόεδρο του IBLCE 
Στο φετινό συνέδριο της International Lactation Consultants Association® (ILCA®), της ανεξάρτητης Ένωσης Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας, η τότε Πρόεδρος του IBLCE Norma Escobar, IBCLC, RLC, έκανε μια παρουσίαση σχετικά με τον Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC), γνωστό και ως CPC, στην οποία το κοινό επιφύλαξε θερμή υποδοχή. Η παρουσίαση επικεντρωνόταν στην ενημέρωση των διαδικασιών που συνοδεύουν τον κώδικα CPC και παρείχε στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τη διαδικασία για δεοντολογικά και πειθαρχικά θέματα που τηρείται για τους IBCLC.
 
Αρχικά, η παρουσίαση εστίασε στις διαφορές μεταξύ των διαφόρων οργανισμών. Οι οργανώσεις με μέλη, όπως η ILCA, εστιάζουν στα μέλη τους, ενώ οι οργανισμοί πιστοποίησης, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας (IBLCE), επικεντρώνονται στο δημόσιο συμφέρον, κατά κανόνα στην υγεία και την ασφάλεια, και στην αναγνώριση των επαγγελματιών που πληρούν τα καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας.
 
Επίσης, επισημάνθηκε ότι σε κάθε επάγγελμα, ο κώδικας δεοντολογίας συνιστά στοιχείο με καίρια σημασία, καθώς οι επαγγελματίες έχουν ευθύνη έναντι των πελατών ή των ασθενών τους. Οι IBCLC καταλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης και εμπιστοσύνης και εργάζονται με βρέφη και θηλάζουσες οικογένειες. Οι διαδικασίες που συνοδεύουν τον κώδικα επαγγελματικής διαγωγής είναι οι καθιερωμένοι «κανόνες πορείας» αναφορικά με δεοντολογικά και πειθαρχικά θέματα. Για τον λόγο αυτό, είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό, προκειμένου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι απαιτείται σε κάθε περίσταση, και έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι δίκαιες και ισορροπημένες. Υπογραμμίστηκε ότι κάποια θέματα που θα προκύψουν στο πλαίσιο του κώδικα επαγγελματικής διαγωγής πιθανώς να σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και με τον βιοπορισμό του επαγγελματία. Συνεπώς, έχει κρίσιμη σημασία τέτοια δεοντολογικής φύσεως θέματα να διερευνώνται με ουδετερότητα, προσεκτικά και ενδελεχώς.
 
Η παρουσίαση περιελάμβανε επίσης ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το πρόγραμμα IBCLC και επισημάνθηκε ότι στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2020 υποβλήθηκαν 94 καταγγελίες δεοντολογικής φύσεως. Μεταξύ των καταγγελιών που υποβλήθηκαν, οι συνηθέστερες αφορούσαν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το απόρρητο, θέματα σχετικά με το πεδίο πρακτικής άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και τη συκοφάντηση άλλων επαγγελματιών υγείας.

Η παρουσίαση τόνισε τη χρησιμότητα των συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων ως εργαλείων για την ενημέρωση όσων ασκούν τη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου υφίστανται προβληματισμοί δεοντολογικής φύσεως.
 
Τέλος, η παρουσίαση έδωσε έμφαση στη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης του IBLCE ως μέσου για την ταχύτερη προκαταρκτική εξέταση δεοντολογικών θεμάτων – κάτι με επίσης κρίσιμη σημασία στην εποχή της πανδημίας COVID-19.
Ακολουθήστε το IBLCE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης