Attention: Parents/Guardians
親愛的Berryessa社區:

當我們開始2019-2020學年時,我們沒人想到我們將通過遠程學習,在家中完成學年的最後幾個月。

在學校關閉期間,您的理解,彈性和支持,確實非常寶貴。 儘管秋季仍有許多未知的變數,但在為2020-2021學年的各種情況做準備時,我們正在徵求您的意見和反饋。

請在5月29日,星期 五下午5:00以前,完成2020學年秋季家庭調查。 您的意見是我們為所有學生提供卓越教育經驗的計劃和準備工作的重要因素。

Berryessa 聯合學區計劃於8月17日星期一開始2020-2021學年。 根據您的意見,學區將繼續與聖塔克拉拉縣教育辦公室和聖塔克拉拉縣公共衛生部門密切合作,遵從州和縣宣布的準則,為所有學生提供合適的發展機會。

感謝您一直以來的合作夥伴關係!


For Translation
  • For translation assistance, please call one of our District hotlines below:

Chinese, 408-­923-­1901
Spanish, ­408-­923­-1902
Vietnamese, ­408-­923-­1903

請利用校區熱線電話
408-­923-­1901
會有人與您聯繫,為您翻譯資料上的重要內容

Si desea más información en español, por favor llame a la línea de asistencia en español al 1-408-923-1902 y alguien le llamará para darle un resumen de este documento.

Xin gọi số hotline của khu học tại 1­-408-­923-­1903 và sẽ có người giúp quí vị để hiểu những điều cốt yếu của văn kiện. 
Connect with us
Berryessa Union School District
(408) 923-1800