I et anonymt bygg på Ullevål universitetssykehus foregår det en revolusjon innen norsk rusbehandling – heroinassistert behandling. Som andre revolusjoner er den både motarbeidet og kontroversiell, men i motsetning til de fleste er denne også veldig hyggelig.