Adam's apple: דער (גאָרגל)קנאָפּ, ...קנעפּ
[DER (GORGL)KNOP, (...)KNEP]

apple: דער עפּל, -׳
[DER EPL, -]

apple blossom: דער ע֜פּלצוויט, -׳
[DER ÉPLTSVIT, -]

apple butter: דער ע֜פּלשמיר
[DER ÉPLShMIR]

apple cake: דער ע֜פּל־קוכן, ־ס; דער ע֜פּלטאָרט, ־ן
[DER ÉPL-KUKhN, -S; DER ÉPLTORT, -N]

apple cider: דער ע֜פּלקװאַס
[DER ÉPLKVAS]

apple cider vinegar: דער ע֜סיק פֿון ע֜פּלקװאַס
[DER ÉSIK FUN ÉPLKVAS]

apple of discord: דער סלע־המחלוקת, ־ן
[DER SÉLE-HAMAKhLÓYKES, -N]

apple-picking: דאָס ע֜פּלעװען; דאָס רײַסן עפּל
[DOS ÉPLEVEN; DOS RAYSN EPL]

apple pie: דער ע֜פּלפּײַ, ־ען
[DER ÉPLPAY, -EN]

apple tree: דער ע֜פּלבױם, ...בײמער
[DER ÉPLBOYM, ...BEYMER]

baked apple: דער געבאַ֜קענער 'געבאַ֜קטער' עפּל, -׳
[DER GEBÁKTER <GEBÁKENER> EPL, -]

core (n.): דאָס האַרץ; דער קערן; דער קאַטשן
[DOS HARTS; DER KERN; DER KATShN]

core (v.): אױ֜סשנײַדן דאָס האַרץ; אױ֜סשנײַדן דעם קערן 'קאַטשן'; אױ֜סהױלן; אױ֜סיאָ֜דערן
[ÓYSShNAYDN DOS HARTS; ÓYSShNAYDN DEM KERN <KATShN>; ÓYSHOYLN; ÓYSYÓDERN]

peel (n.): דאָס/די שאָ֜לעכץ, ־ן/־ער
[DOS/DI ShÓLEKhTS, -N/-ER]

peel (v.): אָ֜פּ)שײלן)
[(ÓP)ShEYLN]

seed: דאָס קערל, ־עך
[DOS KERL, -EKh]

She's the apple of my eye: זי איז מיר דאָס אױג אין קאָפּ; זי איז מיר דאָס שװאַרצאַ֜פּל פֿון אױג
[ZI IZ MIR DOS OYG FUN KOP; ZI IZ MIR DOS ShVÁRTSAPL FUN OYG]

The apple doesn't fall far from the tree: דאָס ע֜פּעלע פֿאַלט נישט ווײַט פֿו֜נעם ביי֜מעלע
[DOS ÉPELE FALT NIShT VAYT FÚNEM BÉYMELE]

toffee apple: דער קאַראַמעלי֜רטער עפּל, -׳
[DER KARAMELÍRTER EPL, -]

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380