catastrophic flooding: דאָס קאַטאַסטראָפֿאַ֜לע 'קאַטאַסטראָ֜פֿישע' פֿלייצן
[DOS KATASTROFÁLE <KATASTRÓFIShE> FLEYTSN]

climate change: דער קלימאַ֜טן־בײַט
[DER KLIMÁTN-BAYT]

drown: דערטרו֜נקען 'דערטראָ֜נקען' װערן
[DERTRÚNKEN <DERTRÓNKEN> VERN]

evacuate by boat (vt./vi.): עװאַקויִ֜רן (זיך) מיט אַ שיפֿל
[EVAKUÍRN (ZIKh) MIT A ShIFL]

float: שװי֜מען; טראָגן 'האַלטן' זיך אױפֿן װאַ֜סער
[ShVÍMEN; TROGN <HALTN> ZIKh AFN VÁSER]

flood (n.): די פֿאַרפֿלײ֜צונג, ־ען; דער מבול, ־ס; דאָס געװי֜סער, ־ס
[DI FARFLÉYTSUNG, -EN; DER MABL, -S; DOS GEVÍSER, -S]

flood (v.): פֿאַרפֿלײ֜צן; פֿאַרטרי֜נקען; פֿאַרטרע֜נקען; פֿאַרשװע֜נקען
[FARFLÉYTSN; FARTRÍNKEN; FARTRÉNKEN; FARShVÉNKEN]

inundate SEE flood (v.)

rainfall: דער (סכום) רעגן
[DER (SKhUM) REGN]

rainsoaked: דו֜רכגעװײקט
[DÚRKhGEVEYKT]

recede: אָ֜פּגײן
[ÓPGEYN]

record-setting rainfall: רעקאָ֜רד־רעגנס
[REKÓRD-REGNS]

water damage: דער וואַ֜סער־שאָדן
[DER VÁSER-ShODN]

The entire neighborhood has been flooded.
די גאַ֜נצע געגנט איז פֿאַרפֿליי֜צט געוואָ֜רן
[DI GÁNTSE GEGNT IZ FARFLÉYTST GEVÓRN]

The city is under water.
די שטאָט ליגט שוין או֜נטערן וואַ֜סער
[DI ShTOT LIGT ShOYN ÚNTERN VÁSER]

The water is gradually receding.
.די וואַ֜סערן גיי֜ען בי֜סלעכווײַז אָפּ
[DI VÁSERN GÉYEN BÍSLEKhVAYZ OP]

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380