American flag: די אַמעריקאַ֜נער פֿאָן, ־ען/פֿע֜נער
[DI AMERIKÁNER FON, -EN/FÉNER]

athlete: דער אַטלע֜ט, ־ן
[DER ATLÉT, -N]

civil disobedience: דער ציװי֜לער קע֜גנשטעל
[DER TSIVÍLER KÉGNShTEL]

disrespect (n.): דער אומדרך־ארץ; די או֜מבאַציִ֜ונג; דער חילול־הכּבֿוד
[DER ÚMDERKhÉRETS; DI ÚMBATSÍUNG; DER KhÍLEL-HAKÓVED]

disrespect (v.): נישט אַרױ֜סװײַזן קײן דרך־ארץ פֿאַר
[NIShT ARÓYSVAYZN KEYN DERKhÉRETS FAR]

football (ball/Am.): דער פֿו֜טבאָל, ־ן
[DER FÚTBOL, -N]

football (game/Am.): דער פֿו֜טבאָל
[DER FÚTBOL]

football player: דער פֿוטבאָלי֜סט, ־ן; דער פֿו֜טבאָל־שפּי֜לער, ־ס
[DER FUTBÓLIST, -N; DER FÚTBOL-ShPÍLER, -S]

kneel: קניִ֜ען; שטײן אױף די קני
[KNÍEN; ShTEYN AF DI KNI]

kneel down: פֿאַלן צו די פֿיס; אַראָ֜פּלאָזן זיך אױף די קני
[FALN TSU DI FIS; ARÓPLOZN ZIKh AF DI KNI]

make a statement: אַרױ֜סזאָגן זיך; מאַכן אַ דעקלאַראַ֜ציע
[ARÓYSZOGN ZIKh; MAKhN A DEKLARÁTSYE]

national anthem: דער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען, ־ס
[DER NATSYONÁLER HÍMEN, -S]

protest (v.): פּראָטעסטי֜רן (קעגן)
[PROTESTÍRN (KEGN)]

(do stg.) in protest: אױס פּראָטע֜סט; װי אַ סימן פֿון פּראָטע֜סט
[OYS PROTÉST; VI A SÍMEN FUN PROTÉST]

quarterback: דער קװאָ֜דערבעק, ־ס
[DER KVÓDERBEK, -S]

star athlete: דער שטע֜רן־אַטלע֜ט, ־ן
[DER ShTÉRN-ATLÉT, -N]

Some football players kneeled for the national anthem at the football game.
טייל פֿוטבאָלי֜סטן האָבן געקני֜ט בשעתן נאַציאָנאַ֜לן הי֜מען אויפֿן פֿו֜טבאָלשפּיל.
[TEYL FUTBOLÍSTN HOBN GEKNÍT BEShÁSN NATSYONÁLN HÍMEN AFN FÚTBOLShPIL.]

Others stood with hands over hearts.
אַ֜נדערע זע֜נען געשטאַ֜נען מיט האַנט אויפֿן האַרצן.
[ÁNDERE ZÉNEN GEShTÁNEN MIT HANT AFN HARTSN.]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary!

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380