COOKING - קאָכן - kokhn
-------
bake (v./imp.): באַקן
[BAKN]

bake (v./pf.): אָ֜פּבאַקן; אױ֜סבאַקן
[ÓPBAKN; ÓYSBAKN]

barbecue: בראָטן אױף דער רעשאָ֜טקע; בראָטן אױפֿן פֿײַ֜ער; זשאַ֜רע|ן; באַרבעקיויִ֜רן
[BROTN AF DER REShÓTKE; BROTN AFN FÁYER; ZhÁRE|N; BARBEKYUÍRN]

boil (water): אוי֜פֿ)זידן)
[ÚFZIDN]

boil (milk): אוי֜פֿ)וועלן)
[(ÚF)VELN]
boil (meat): קאָכן
[KOKhN]

braise: צו֜)דעמפּן; (צו֜)דו֜שע|ן; אײַ֜נדושע|ן)
[(TSÚ)DEMPN; (TSÚ)DÚShE|N; ÁYNDUShE|N]

broil: בראָטן (או֜נטערן פֿײַ֜ער)
[BROTN (ÚNTERN FÁYER)]

brown: צו֜ברױנען; פֿאַרני֜טעװע|ן; באַקו֜מען <כאַפּן> דעם ניט
[TSÚBROYNEN; FARNyÍTEVE|N; BAKÚMEN <KhAPN> DEM NyIT]

fry (v./imp.): פּרע֜גלען; פּראַ֜זשע|ן
[PRÉGLEN; PRÁZhE|N]

fry (v./pf.): צו֜פּרעגלען; אָ֜פּפּרעגלען
[TSÚPRÉGLEN; ÓPPRÁZhE|N]

grill: בראָטן אױף דער רעשאָ֜טקע; (צו֜)זשאַ֜רע|ן
[BROTN AF DER REShÓTKE; (TSÚ)ZhÁRE|N]

microwave: אָ֜פּקאָכן <אָ֜פּבאַקן/אָ֜נװאַ֜רעמען> אין אַ מיקראָכװאַ֜לניק; מיקראָכװאַ֜ליע(װע)|ן
[ÓPKOKhN <ÓPBAKN/ÓNVÁREMEN> IN A MIKROKhVÁLNIK; MIKROKhVÁLYEVE|N]

parboil: אָ֜פּפּאַרע|ן
[ÓPPARE|N]

poach: אָ֜פּקאָכן (אין מליִ֜ענדיק װאַ֜סער)
[ÓPKOKhN (IN MLÍENDIK VÁSER)]

sauté: צו֜רײשן
[TSÚREYShN]
sauté with onions: או֜נטערפּרעגלען אַ צי֜בעלע; אױ֜סרײשן <אָ֜פּרײשן/צו֜רײשן/צו֜פּרעגלען> מיט אַ צי֜בעלע
[ÚNTERPEGLEN A TSÍBELE; ÓYSREYShN <ÓPREYShN/TSÚREYShN/TSÚPREGLEN> MIT A TSÍBELE]

steam (v./imp.): פּאַ֜רע|ן
[PÁRE|N]

steam (v./pf.): אָ֜פּפּאַרע|ן; אױ֜ספּאַרע|ן
[ÓPPARE|N; ÓYSPARE|N]

stir-fry: גי֜כפּרעגלען
[GÍKhPREGLEN]

It made my blood boil: <דאָס בלוט האָט בײַ מיר דערפֿו֜ן אױ֜פֿגעזאָטן <אױ֜פֿגעכװאַליעט
[DOS BLUT HOT BA MIR DERFÚN ÚFGEZOTN <ÚFGEKhVALYET>]

have bigger fish to fry: האָבן װי֜כטיקערע עסקים
[HOBN VÍKhTIKERE ASÓKIM]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary!

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380