close the door: פֿאַרמאַ֜כן 'צו֜מאַכן' די טיר
[FARMÁKhN <TSÚMAKhN> DI TIR]

door: די טיר, ־ן
[DI TIR, -N]

doorbell: דאָס (טי֜ר)גלעקל, ־עך
[DOS (TÍR)GLEKL, -EKh]

doorframe: די פֿוטרי֜נע, ־ס; דער קװאַטי֜ר, ־ן; דער אושאַ֜ק, ־עס
[DI FUTRÍNE, -S; DER KVATÍR, -N; DER UShÁK, -ES]

door handle: דאָס טי֜רהענטל, ־עך; די קליאַ֜מקע, ־ס
[DOS TÍRHENTL, -EKh; DI KLYÁMKE, -S]

doorjamb: דאָס בײַ֜שטידל, ־עך; דער אושאַ֜ק, ־עס
[DOS BÁYShTIDL, -EKh; DER UShÁK, -ES]

doorknob: די קליאַ֜מקע, ־ס
[DI KLYÁMKE, -S]

doorknocker: דאָס טי֜רקלעפּל, ־עך; דאָס טי֜ר־קלע֜פּערל, ־עך
[DOS TÍRKLEPL, -EKh; DOS TÍR-KLÉPERL, -EKh]

doorman: דער שװײצאַ֜ר, ־ן; דער טי֜רהיטער, ־ס; דער פּאָרטיע֜, ־ען; דער טױ֜ער־הי֜טער'־װע֜כטער', ־ס
[DER ShVEYTSÁR, -N; DER TÍRHITER, -S; DER PORTYÉ, -EN; DER TÓYER-HÍTER<-VÉKhTER>, -S]

knock on the door: געבן 'טאָן' אַ קלאַפּ אין טיר
[GEBN <TON> A KLAP IN TIR]

hinge: די זאַװי֜סע 'זאַ֜װיסע', ־ס; דער שאַרני֜ר, ־ן
[DI ZAVÍSE <ZÁVISE>, -S; DER ShARNÍR, -N]

lock (n.): דער שלאָס, שלע֜סער
[DER ShLOS, ShLÉSER]

lock the door: פֿאַרשלי֜סן די טיר
[FARShLÍSN DI TIR]

sash: די הײ֜ברעם, ־ען
[DI HÉYBREM, -EN]

slam the door: אַ קלאַפּ 'זעץ/טראַ֜כקע' טאָן מיט דער טיר
[A KLAP <ZETS/TRÁKhKE> TON MIT DER TIR]

transom: דער לו֜פֿטשיק, ־עס
[DER LÚFTShIK, -ES]

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380