biofuel(s): דאָס ביאָברע֜נװאַרג
[DOS BYOBRÉNVARG]

biomass: די ביאָמאַ֜סע
[DI BYOMÁSE]

compost (n.): דער קאָמפּאָ֜סט
[DER KOMPÓST]

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן
[KOMPOSTÍRN]

Earth Day: דער טאָג פֿון דער ערד
[DER TOG FUN DER ERD]

geothermal power: די געאָטע֜רמישע קראַפֿט
[DI GEOTÉRMIShE KRAFT]

recycle: אי֜בערני֜צעװע|ן; אי֜בערציקלען
[ÍBERNÍTSEVE|N; ÍBERTSIKLEN]

recycling: דער אי֜בערניץ; דאָס אי֜בערניצעװען
[DER ÍBERNITS; DOS ÍBERNITSEVEN]

renewable energy: די באַנײַ֜עװדיקע ענע֜רגיע
[DI BANÁYEVDIKE ENÉRGYE]

solar energy: די זו֜ן־ענע֜רגיע
[DI ZÚN-ENÉRGYE]

solar panel: דער זו֜נפּאַנע֜ל, ־ן
[DER ZÚNPANÉL, -N]

solar-powered: באַכּוחט פֿון דער זון
[BAKÓYEKhT FUN DER ZUN]

wind-generated: געטרי֜בן פֿו֜נעם װינט
[GETRÍBN FÚNEM VINT]

wind turbine: די װי֜נטטורבי֜ן, ־ן
[DI VÍNTTURBÍN, -EN]

wind power: די ווי֜נטקראַפֿט
[DI VÍNTKRAFT]

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380