PAINTING // פֿאַרבן // FARBN
------
corner: דער ווינקל, ־ען
[DER VINKL, -EN]

drywall/sheetrock: דאָס/די גי֜פּסברעט, ־ער
[DOS/DI GÍPSBRET, -ER]

oil-based paint: די פֿאַרב אויף אַן איי֜לבאַזע
[DI FARB AF AN ÉYLBAZE]

paint (n.): די פֿאַרב, ־ן
[DI FARB, -N]

paint (v./imp./pf.): אוי֜ס)פֿאַרבן; (אױ֜ס)מאָלן; (אױ֜ס)מאַ֜ליעװע|ן)
[(ÓYS)FARBN; (ÓYS)MOLN; (ÓYS)MÁLYEVE|N]

paintbrush: די (פֿאַ֜רב)באַרשט, ...בערשט; דער פּענדזל, ־ען
[DI (FÁRB)BARShT, ...BERShT; DER PENDZL, -EN]

paint can: דאָס קענדל (־עך) פֿאַרב
[DOS KENDL (-EKh) FARB]

painter: דער פֿאַ֜רבער, ־ס; דער הױ֜זמאָלער, ־ס; דער מאַ֜ליער, ־ס
[DER FÁRBER -S; DER HÓYZMOLER, -S; DER MÁLYER, -S]

plaster (n.): דער טינק
[DER TINK]

plaster (v./imp./pf.): אוי֜ס)טי֜נקעווע|ן)
[(ÓYS)TÍNKEVE|N]

plasterer: דער טי֜נק(עװ)ער, ־ס; דער לײ֜מער, ־ס
[DER TÍNK(EV)ER, -S; DER LÉYMER, -S]

rag: די שמאַ֜ט(ק)ע, ־ס
[DI ShMÁT(K)E, -S]

rinse out: אוי֜סשווענקען
[ÓYSShVENKEN]

roller: דער װאַל, ־ן; דער װאַלץ, ־ן; דער װאַ֜ליק, ־עס
[DER VAL, -N; DER VALTS, -N; DER VÁLIK, -ES]

sand down: אָ֜פּזאַמדן; אָ֜פּשמערגלען
[ÓPZAMDN; ÓPShMERGLEN]

sandpaper: דאָס שמע֜רגל־פּאַפּי֜ר; דאָס גלאָ֜זפּאַפּי֜ר
[DOS ShMÉRGL-PAPÍR; DOS GLÓZPAPÍR]

spackle (n.): דער שפּאַכל
[DER ShPAKhL]

spackle (v.): שפּאַ֜כליעװע|ן
[ShPÁKhLYEVE|N]

touch up: צו רע֜כט מאַכן; צו֜פּוצן; אָ֜פּפֿרישן; רעטושי֜רן
[TSU REKhT MAKhN; TSÚPUTSN; ÓPFRIShN; RETUShÍRN]

turpentine: דער טערפּענטי֜ן; דער שפּיגינאָ֜ר
[DER TERPENTÍN; DER ShPIGINÓR]

water-based paint: די פֿאַרב אױף אַ װאַ֜סער־באַ֜זע
[DI FARB AF A VÁSER-BÁZE]

I painted myself into a corner.
.כ׳האָב זיך נישט געלאָ֜זט קײן אױ֜סװעג <ברירות>; כ׳בין פאַרקראָ֜כן אין אַ בלאָ֜טע
[Kh'HOB ZIKh NIShT GELÓZT KEYN ÓYSVEG <BRÉYRES>; Kh'BIN FARKRÓKhN IN A BLÓTE]

He got completely plastered.
ער האָט זיך אין גאַנצן אָנגעשיכּורט; ער איז געוואָ֜רן שיכּור ווי לוט.
[ER HOT ZIKh IN GANTSN ÓNGEShÍKERT; ER IZ GEVÓRN ShÍKER VI LOT]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary!

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380