black and white: שוואַרץ אויף ווײַס
[ShVARTS AF VAYS]

color: קאָלי֜ר...; קאָלי֜רט
[KOLÍR...; KOLÍRT]

double-sided: טאָ֜פּל־זײַ֜טיק
[TÓPL-ZÁYTIK]

enlarge: פֿאַרגרע֜סערן
[FARGRÉSERN]

gray-scale: דער האַ֜לבטאָן
[DER HÁLBTON]

(print in) landscape: אָ֜פּדרוקן) אין אַלבאָ֜ם־פֿאָרמאַ֜ט)
[(ÓPDRUKN) IN ALBÓM-FORMÁT]

laser printer: דער לאַ֜זער־אָ֜פּדרוקער, ־ס
[DER LÁZER-ÓPDRUKER, -S]

There's a paper jam: דאָס פּאַפּי֜ר איז שטע֜קן געבלי֜בן
[DOS PAPÍR IZ ShTÉKN GEBLÍBN]

(print in) portrait: אָ֜פּדרוקן) אין בו֜כפֿאָרמאַ֜ט)
[(ÓPDRUKN) IN BÚKhFORMÁT]

print: אָ֜פּ)דרוקן)
[(ÓP)DRUKN]

printer: דער אָ֜פּדרוקער, ־ס
[DER ÓPDRUKER, -S]

reduce: רעדוצי֜רן; פֿאַרקלע֜נערן
[REDUTSÍRN; FARKLÉNERN]

scan: סקאַנ(ד)י֜רן
[SKAN(D)ÍRN]

scanner: דער סקאַנ(ד)י֜רער, ־ס
[DER SKAN(D)ÍRER, -S]

toner: דער אָ֜פּדרוקטינט, ־ן
[DER ÓPDRUKTINT, -N]

toner cartridge: דער טי֜נטפּאַטראָ֜ן, ־ען
[DER TÍNTPATRÓN, -EN]
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380