You need to remember to separate the trash.
מע דאַרף געדע֜נקען אָ֜פּצוזו֜נדערן די פֿאַרשי֜דענע מי֜נים מיסט.
[ME DARF GEDÉNKEN ÓPTSUZÚNDERN DI FARShÍDENE MÍNIM MIST.]

Composting organics helps preserve the environment.
דאָס קאָמפּאָסטי֜רן אָרגאַ֜נישוואַרג העלפֿט אוי֜פֿהיטן די סבֿיבֿה.
[DOS KOMPOSTÍRN ORGÁNIShVARG HELFT ÚFHITN DI SVÍVE.]
----

biodegradable: ביאָצעפֿאַ֜ליק; ביאָצעלײ֜געװדיק
[BYOTSEFÁLIK; BYOTSELÉYGEVDIK]

biodegradables: (דאָס ביאָצעפֿאַ֜לװאַרג (קאָל׳
[DOS BYOTSEFÁLVARG (coll.)]

compost (n): דער קאָמפּאָ֜סט
[DER KOMPÓST]

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן
[KOMPOSTÍRN]

composting: דאָס קאָמפּאָסטי֜רן
[DOS KOMPOSTÍRN]

climate change: דער קלימאַ֜טן־בײַט
[DER KLIMÁTN-BAYT]

decomposition: דער צעפֿאַ֜ל; די צעפֿױ֜לונג
[DER TSEFÁL; DI TSEFÓYLUNG]

environment: די סבֿיבֿה, ־ות
[DI SVÍVE, -S]

fertilize: באַפֿרו֜כפּערן
[BAFRÚKhPERN]

glass: דאָס גלאָז
[DOS GLOZ]

metals: מעטאַ֜לן
[METÁLN]

organics: דאָס אָרגאַ֜נישוואַרג
[DOS ORGÁNIShVARG]

paper: דאָס פּאַפּי֜ר
[DOS PAPÍR]

recycle: אי֜בערני֜צעװע|ן; אי֜בערציקלען
[ÍBERNÍTSEVE|N; ÍBERTSIKLEN]

recycling: דער אי֜בערניץ; דאָס אי֜בערניצעװען
[DER ÍBERNITS; DOS ÍBERNITSEVEN]

recycling plant: די איבערניצערײַ֜, ־ען
[DI IBERNITSERÁY, -EN]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary!

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380