August is National Sandwich Month!
אויגוסט איז דער נאַציאָנאַלער חודש פֿאַר שניטקעס!י


bread and butter:  דאָס ברױט מיט פּו֜טער
[DOS BROYT MIT PÚTER]

butter (n.):  די פּו֜טער
[DI PÚTER]

butter (v.):  באַשמי֜רן מיט פּו֜טער
[BAShMÍRN MIT PÚTER]

grilled cheese sandwich:  די געבראָ֜טענע <געפּרע֜גלטע> קע֜ז־שני֜טקע, ־ס
[DI GEBRÓTENE <GEPRÉGLTE> KÉZ-ShNÍTKE, -S]

hamburger:  דער האַ֜מבורגער, ־ס; דער (געהאַ֜קטער) קאָטלע֜ט, ־ן
[DER HÁMBURGER, -S; DER (GEHÁKTER) KOTLÉT, -N]

hero sandwich:  די הע֜ראָ־שני֜טקע, ־ס
[DI HÉRO-ShNÍTKE, -S]

hot dog:  דאָס װוּרשטל, ־עך
[DOS VURShTL, -EKh]

ketchup:  דער קע֜טשאָפּ
[DER KÉTShOP]

mayonnaise:  דער מאַיאָנע֜ז
[DER MAYONÉZ]

mustard: דער זע֜נעפֿט; די גאָ֜רטשיצע
[DER ZÉNEFT; DI GÓRTShITSE]

open-faced sandwich:   די אָ֜פֿענע שני֜טקע, ־ס
[DI ÓFENE ShNÍTKE, -S]

pastrami on rye:  די פּאַסטראַ֜מע מיט קאָ֜רנברויט
[DI PASTRÁME MIT KÓRNBROYT]

peanut butter and jelly sandwich:  די סטאַ֜שקעשמיר־מיט־אײַנגעמאַכטס־שני֜טקע, ־ס
[DI STÁShKEShMIR-MIT-ÁYNGEMAKhTS-ShNÍTKE, -S]

sandwich:  די שני֜טקע, ־ס; דער סע֜נדװיטש, ־ן
[DI ShNÍTKE, -S; DER SÉNDVITSh, -N]

sandwich maker. דער שני֜טקעניק, ־עס; דער שני֜טקע־מאַ֜כער, ־ס
[DER ShNÍTKENIK, -ES; DER ShNÍTKE-MÁKhER, -S]

slice (of bread):  דאָס רעפֿטל, ־עך; דער פּע֜נעץ, ־ער/־ן; דאָס פּרענטל, ־עך
[DOS REFTL, -EKh; DER PÉNETS, -ER/-N; DOS PRENTL, -EKh]

sliced bread:  דאָס צערע֜פֿטלטע <אָ֜נגעשניטענע> ברױט
[DOS TSERÉFTLTE <ÓNGEShNITENE> BROYT]

spread (n.):  דאָס באַשמי֜רעכץ, ־ן
[DOS BAShMÍREKhTS, -N]

spread (v.):  באַ)שמי֜רן מיט)
[(BA)ShMÍRN MIT]

tuna sandwich:  די טו֜נפֿיש־שני֜טקע, ־ס
[DI TÚNFISh-ShNÍTKE, -S]


אויסדריקן/Expressions:

butter up:  חנפֿע|נען (+ דאַט׳); טרײַבן חניפֿות מיט; באַשמי֜רן מיט פּו֜טער; װײ֜דלען
[KhÁNFE |NEN (+ dat'); TRAYBN Kh(A)NÍFES MIT; BAShMÍRN MIT PÚTER; VÉYDLEN]

know which side  one's bread is buttered on:  װיסן װאָס ס׳איז (+ דאַט׳) כּדאַי
[VISN VOS S'IZ (+ dat') KEDÁY]


**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Like our page on Facebook and follow us on Twitter  @yidishlige
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380