accusation: די באַשו֜לדיקונג, ־ען
[DI BAShÚLDIKUNG, -EN]

accuse (of): באַשו֜לדיקן (אין); אָ֜נקלאָגן (אין)
[BAShÚLDIKN (IN); ÓNKLOGN (IN)]

chief of staff: דער פּערסאָנאַ֜ל־שעף, ־ן
[DER PERSONÁL-ShEF, -N]

contempt of court: דער אומדרך־ארץ 'ביטול' צום גערי֜כט
[DER ÚMDERKhÉRETS <BITL> TSUM GERÍKhT]

court stenographer: דער גערי֜כט־סטענאָגראַפֿי֜סט, ־ן
[DER GERÍKhT-STENOGRAFÍST, -N]

defense attorney: דער פֿאַרטײ֜דיק־אַדװאָקאַ֜ט, ־ן; דער סניגור, ־ס
[DER FARTÉYDIK-ADVOKÁT, -N; DER SANÉYGER, -S]

grand jury: די גרױ֜סזשורי֜, ־ען
[DI GRÓYSZhURÍ, -EN]

impanel: אײַ֜נשליסן אין דער רשימה אײַ֜נגעשװױרענע; אײַ֜נזעצן װי אײַ֜נגעשװױרענע
[ÁYNShLISN IN DER REShÍME ÁYNGEShVOYRENE; ÁYNZETSN VI ÁYNGEShVOYRENE]

indict (for): אײַ֜נקלאָגן (אין); באַשו֜לדיקן (אין)
[ÁYNKLOGN (IN); BAShÚLDIKN (IN)]

indictment: די אײַ֜נקלאָגונג, ־ען; דער באַשו֜לדיק־אַקט, ־ן
[DI ÁYNKLOGUNG, -EN; DER BAShÚLDIK-AKT, -N]

inquest: דער אינקװע֜סט, ־ן; די גערי֜כט־אױ֜ספֿאָרשונג, ־ען
[DER INKVÉST, -N; DI GERÍKhT-ÓYSFORShUNG, -EN]

pose a question (to): שטעלן (+ דאַט׳) אַ פֿראַ֜גע
[ShTELN (+ dat.) A FRÁGE]

press conference: די פּרע֜סע־קאָנפֿערע֜נץ, ־ן
[DI PRÉSE-KONFERÉNTS, -N]

press secretary: דער פּרע֜סע־סעקרעטאַ֜ר, ־ן
[DER PRÉSE-SEKRETÁR, -N]

prosecution (of): די פּראָקורי֜רונג (פֿון); דאָס פּראָקורי֜רן (+ אַקוז׳)
[DI PROKURÍRUNG (FUN); DOS PROKURÍRN (+ acc.)]

prosecutor: דער פּראָקוראָ֜ר, ־ן
[DER PROKURÓR, -N]

spin/put a spin on stg: דרײ֜ען (מיט די פֿאַקטן)
[DRÉYEN (MIT DI FAKTN)]

rebut: אָ֜פּע֜נטפֿערן אױף; קריקטענה|ן
[ÓPÉNTFERN AF; KRÍKTAYNEN]

rebuttal: דער אָ֜פּענטפֿער, ־ס
[DER ÓPENTFER, -S]

subpoena (n.): דער רו֜פֿצעטל, ־ען; דאָס לאָ֜דעניש, ־ן; די סובפּע֜נע, ־ס
[DER RÚFTSETL, -EN; DOS LÓDENISh, -N; DI SUBPÉNE, -S]

answer a subpoena: אױ֜ספֿאָלגן 'מקײם זײַן' אַ סובפּע֜נע
[ÓYSFOLGN <MEKÁYEM ZAYN> A SUBPÉNE]

serve with a subpoena: דערלאַ֜נגען אַ סובפּע֜נע
[DERLÁNGEN A SUBPÉNE]

subpoena (v.): סובפּעני֜רן
[SUBPENÍRN]

transcript: דער יורי֜דישער טראַנסקרי֜פּט, ־ן
[DER YURÍDIShER TRANSKRÍPT, -N]

witness: דער עדות, - ׳
[DER ÉYDES, -]

call as a witness: אַרױ֜סשטעלן פֿאַר אַן עדות
[ARÓYSShTELN FAR AN ÉYDES]

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380