almond butter: דער מאַ֜נדלשמיר
[DER MÁNDLShMIR]

bread: דאָס ברױט, ־ן
[DOS BROYT, -N]

bread and butter: דאָס ברױט מיט פּו֜טער
[DOS BROYT MIT PÚTER]

butter (n.): די פּו֜טער
[DI PÚTER]

butter (v.): באַשמי֜רן מיט פּו֜טער
[BAShMÍRN MIT PÚTER]

cracker: דאָס פּלעצל, ־עך; דאָס פּלע֜צעלע, ־ך; דער ביסקװי֜ט, ־ן
[DOS PLETSL, -EKh; DOS PLÉTSELE, -Kh; DER BISKVÍT, -N]

cream cheese: דער שמי֜רקעז
[DER ShMÍRKEZ]

jam: דאָס אײַ֜נגעמאַכטס; די װאַרע֜ניע, ־ס
[DOS ÁYNGEMAKhTS; DI VARÉNYE, -S]

jelly: דאָס אײַ֜נגעמאַכטס
[DOS ÁYNGEMAKhTS]

lettuce: שאַלאַ֜טן (ל״ר); דער (בלע֜טער־)סאַלאַ֜ט
[ShALÁTN (pl.); DER (BLÉTER-)SALÁT]

margarine: דער מאַרגאַרי֜ן
[DER MARGARÍN]

mayonnaise: דער מאַיאָנע֜ז
[DER MAYONÉZ]

peanut butter: דער סטאַ֜שקעשמיר
[DER STÁShKEShMIR]

peanut butter and jelly: דער סטאַ֜שקעשיר מיט אײַנגעמאַכטס
[DER STÁShKEShMIR MIT ÁYNGEMAKhTS]

sandwich: די שני֜טקע, ־ס; דער סע֜נדװיטש, ־ן
[Di ShNÍTKE, -S; DER SÉNDVITSh, -N]

slice (of bread): דאָס רעפֿטל, ־עך; דער פּע֜נעץ, ־ער/־ן; דאָס פּרענטל, ־עך
[DOS REFTL, -EKh; DER PÉNETS, -ER/-N; DOS PRENTL, -EKh]

spread (n.): דאָס באַשמי֜רעכץ, ־ן
[DOS BAShMÍREKhTS, -N]

spread (v.): באַ)שמי֜רן מיט)
[(BA)ShMÍRN MIT]

tuna salad: דער טו֜נפֿיש־סאַלאַ֜ט
[DER TÚNFISh-SALÁT]

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige!
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380