against all odds:  נישט־געקו֜קט אויף אַ֜לע שווע֜ריקייטן
[NIShT- GEKÚKT AF ÁLE ShVÉRIKEYTN]

compensation (pay):  דאָס געצאָ֜לטס; דער לױן
[DOS GETSÓLTS; DER LOYN]

discrimination:  די דיסקרימינאַ֜ציע
[DI DISKRIMIN ÁTSYE]

equal pay:  (גלײַ֜כע שׂכירות (ל״ר
[GLÁYKhE SKhÍRES (pl.)]

equality in the workplace:  גלײַ֜כע רעכט בײַ דער אַ֜רבעט
[GLÁYKhE REKhT BA DER ÁRBET]

football (British):  דער פֿו֜סבאָל
[DER FÚSBOL]

gender inequality:  די/דאָס או֜מגלײַכקײט צווישן די מי֜נים
[DI/DOS ÚMGLAYKhKEYT TSVIShN DI MÍNIM]

pay gap:  דער בלױז אין שׂכירות
[DER BLOYZ IN SKhÍRES]

soccer:  דער פֿו֜סבאָל
[DER FÚSBOL]

soccer player (f.):  די פֿוסבאָלי֜סטקע, ־ס; די פֿו֜סבאָל־שפּי֜לערין, ־ס
[DI FUSBOLÍSTKE, -S; DI FÚSBOL-ShPÍLERN, -S]

soccer player (m./unsp.):  דער פֿוסבאָלי֜סט, ־ן; דער פֿו֜סבאָל־שפּי֜לער, ־ס
[DER FUSBOLÍST, -N; DER FÚSBOL-ShPÍLER, -S]

social contract:  דער געזע֜לשאַפֿטלעכער אָ֜פּמאַך, ־ן
[DER GEZÉLShAFTLEKhER ÓPMAKh, -N]

team:  די קאָמאַ֜נדע, ־ס; די מאַ֜נשאַפֿט, ־ן; דער כּוח, ־ות
[DI KOMÁNDE, -S; DI MÁNShAFT, -N; DER KÓYEKh, KÓYKhES]

ticker-tape parade:  דער קאָנפֿע֜טי־פּאַראַ֜ד, ־ן; דער גראַנדפּאַראַ֜ד, ־ן
[DER KONFÉTI-PARÁD, -N; DER GRANDPARÁD, -N]

undervalue:  נישט דערשאַ֜צן
[NIShT DERShÁTSN]

women's soccer:  דער פֿרוי֜ען־פֿו֜סבאָל
[DER FRÓYEN-FÚSBOL]

world champion:  דער װע֜לטטשעמפּיאָ֜ן, ־ען
[DER VÉLTTShEMPYÓN, -EN]

World Cup:  דער װע֜לטבעכער
[DER VÉLTBEKhER]

**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Like our page on Facebook and follow us on Twitter  @yidishlige
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380