containers // כּלים // KEYLIM
----
barrel: די/דאָס/דער פֿאַס, פֿע֜סער; דאָס פֿעסל, ־עך; דאָס באַרל, ־עך; די באַרי֜לקע, ־ס; די טון, ־ען
[DI/DOS/DER FAS, FÉSER; DOS FESL, -EKh; DOS BARL, -EKh; DI BARÍLKE, -S; DI TUN, -EN]

basket: דער קױש, ־ן; דער קאָ֜שיק, ־עס; דער קאָרב, קע֜רב; דער קױ֜בער, ־ס
[DER KOYSh, -N; DER KÓShIK, -ES; DER KORB, KERB; DER KÓYBER, -S]

bottle opener: דער אױ֜פֿשטערצלער, ־ס; דער פֿלע֜של־ע֜פֿענער, ־ס
[DER ÚFShTERTSLER, -S; DER FLÉShL-ÉFENER, -S]

bottle (n.): די פֿלאַש, פֿלע֜שער; דאָס פֿלעשל, ־עך
[DI FLASh, FLÉShER; DOS FLEShL, -EKh]]

hit the bottle: נע֜מען זיך צום גלעזל <פֿלעשל>; שנ(י)אָ֜שקע|ן; כּוס(י)ע|ן; שנאַפּסן
[NÉMEN ZIKh TSUM GLEZL <FLEShL>; ShN(Y)ÓShKE|N; [KÓYS(Y)E|N; ShNAPSN]

bottle (v.): אײַ֜נפֿלעשלען
[ÁYNFLEShLEN]

can (n.): די פּו֜שקע, ־ס; דאָס קענדל, ־עך; דאָס בלעכל, ־עך; די קאַן, ־ען
[DI PÚShKE, -S; DOS KENDL, -EKh; DOS BLEKhL, -EKh; DI KAN, -EN]

can (v.): קאָנסערװי֜רן; אײַ֜נבלעכלען
[KONSERVÍRN; ÁYNBLEKhLEN]

can opener: דער פּו֜שקע־ע֜פֿענער, ־ס; דער אױ֜פֿבלעכלער, ־ס
[DER PÚShKE-ÉFENER, -S; DER ÚFBLEKhLER, -S]

container (food): די כּלי, ־ם; דער האַ֜לטער, ־ס; דאָס געפֿע֜ס, ־ן; די פּוסדע֜רקע, ־ס
[DI KÉYLE, KÉYLIM; DER HÁLTER, -S; DOS GEFÉS, -N; DI PUSDÉRKE, -S]

cork (n.): דער פּראָפּן, ־ס; דער קאָ֜ריק, קאָ֜רקעס; דער שפּונט, ־ן
[DER PROPN, -S; DER KÓRIK, KÓRKES; DER ShPUNT, -N]

cork (v.): פֿאַרקאָ֜רקעװע|ן
[FARKÓRKEVE|N]

corkscrew: דער פּראָ֜פּן־<קאָ֜רקן־>ציִ֜ער, ־ס
[DER PRÓPN-<KÓRKN->TSÍER, -S]

jar (n.): דער סלױ, ־עס; דער סלױ֜יִק, ־עס
[DER SLOY, -ES; DER SLÓYIK, -ES]

jar (v.): אײַ֜נסלױע|ן
[ÁYNSLOYE|N]

keg: דאָס פֿעסל, ־עך; דאָס פֿע֜סעלע, ־ך; דאָס טונדל, ־עך
[DOS FESL, -EKh; DOS FÉSELE, -Kh; DOS TUNDL, -EKh]

keg of beer: דאָס בי֜רפֿעסל, ־עך; דאָס פֿעסל 'פֿע֜סעלע' ביר
[DOS BÍRFESL, -EKh; DOS FESL <FÉSELE> BIR]

His boss really put him over a barrel.
.זײַן בעל־הבית האָט אים געשטע֜לט אין זיי֜ער אַ פּרי֜קרען <שװערן> מצבֿ
[ZAYN BALEBÓS HOT IM GEShTÉLT IN ZÉYER A PRÍKREN <ShVERN> MÁTSEV.]

She bottles up all her feelings.
זי פֿאַרשטי֜קט <דערשטי֜קט> אין זיך אַ֜לע געפֿי֜לן.
[ZI FARShTÍKT <DERShTÍKT> IN ZIKh ÁLE GEFÍLN.]

 
**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380