Crime // פֿאַרברעכערײַ // FARBREKhERAY
 
cheat (n.):   דער שװי֜נדלער, ־ס; דער שװינדלאַ֜ק, ־עס; דער אָ֜פּנאַרער, ־ס; דער פּלוט, ־ן
[DER ShVÍNDLER, -S; DER ShVINDLÁK, -ES; DER ÓPNARER, -S; DER PLUT, -N]
 
cheat (v.):   באַשװי֜נדלען; אָ֜פּנאַרן; פּלו֜טע(װע)|ן; באַ֜רע|ן
[BAShVÍNDLEN; ÓPNARN; PLÚTE(VE) |N; BÁRE |N]
 
commit a crime:   אָ֜פּטאָן <באַגײ֜ן> אַ פֿאַרברע֜כן
[ÓPTON <BAGÉYN> A FARBRÉKhN]
 
commit fraud:   אָ֜פּטאָן<באַגײ֜ן> אַ שווינדל
[ÓPTON <BAGÉYN> A ShVINDL]
 
con (v.):   באַשװי֜נדלען; אָ֜פּשװינדלען; אָ֜פּפֿרי֜צעװע|ן; אָ֜פּנאַרן
[BAShVÍNDLEN; ÓPShVINDLEN; ÓPFRÍTSEVE|N; ÓPNARN]
 
con man/con artist:   דער (באַ)שװי֜נדלער, ־ס; דער בלאַ֜טער חבֿרה־מאַן, ־לײַט; דער קו֜נצן־מאַ֜כער, ־ס
[DER (BA)ShVÍNDLER, -S; DER BLÁTER KhÉVRE-MAN, -LAYT; DER KÚNTSN-MÁKhER, -S]
 
corrupt (adj.):   קאָרומפּי֜רט; פֿאַרדאָ֜רבן; קאָרו֜פּט
[KORUMPÍRT; FARDÓRBN; KORÚPT]
 
corruption:   די קאָרו֜פּציע; די פֿאַרדאַ֜רבונג
[DI KORÚPTSYE; DI FARDÁRBUNG]
 
crime:   דאָס פֿאַרברעכערײַ֜
[DOS FARBREKhERÁY]
 
criminal (n.):   דער קרימינאַ֜לניק, ־עס; דער פֿאַרברע֜כער, ־ס
[DER KRIMINÁLNIK, -ES; DER FARBRÉKhER, -S]
 
crook:   דער זשו֜ליק, ־עס; דער שװי֜נדלער, ־ס; דער כלאַמי֜דניק, ־עס; דער ממזרוק, ־עס
[DER ZhÚLIK, -ES; DER ShVÍNDLER, -S; DER KhLAMÍDNIK, -ES; DER MAMZERÚK, -ES]
 
evidence:   באַװײַ֜זן (ל״ר); ראַיות (ל״ר)
[BAVÁYZN (pl.); RÁYES (pl.)]
 
interrogate:   אױ֜ספֿרעגן; שטעלן אױפֿן פֿאַרהע֜ר
[ÓYSFREGN; ShTELN AFN FARH ÉR]
 
interrogation:   דער אױ֜ספֿרעג, ־ן; די אױ֜ספֿרעגונג, ־ען; דער פֿאַרהע֜ר, ־ן
[DER ÓYSFREG, -N; DI ÓYSFREGUNG, -EN; DER FARHÉR, -N]
 
perjure oneself:   פֿאַלש עדות זאָגן; פֿאַלש שװערן; עובֿר־שבֿועה זײַן
[FALSh ÉYDES ZOGN; FALSh ShVERN; ÓYVER-ShVÚE ZAYN]
 
perjury:   דאָס פֿאַ֜לש עדות־זאָגן; דאָס שװערן פֿאַלש; די פֿאַ֜לשע שבֿועה; די עבֿירת־שבֿועה
[DOS FALSh ÉYDES-ZOGN; DOS ShVERN FALSh; DI FÁLShE ShVÚE; DI AVÉYRES-ShVÚE]
 
witness tampering:  דאָס באַװי֜רקן אַן עדות; דאָס קאָנספּירי֜רן מיט אַן עדות; דאָס פּרוּװן או֜נטערקױפֿן אַן עדות
[DOS BAVÍRKN AN ÉYDES; DOS KONSPIRÍRN MIT AN ÉYDES; DOS PRUVN ÚNTERKOYFN AN ÉYDES]

 
**For more words, buy the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Like our page on Facebook and follow us on Twitter @yidishlige
League for Yiddish
64 Fulton St., Suite 1101
New York, NY 10038
212-889-0380