ABD vatandaşı çalışanlar için iş fırsatlarını koruma gayesiyle hazırlanan 23 Nisan 2020 gece yarısından hemen önce yürürlüğe giren ve 60 günlük süre için yeni yabancı uyrukluların ABD’ye göçmen statüsünde girişlerini askıya alan kanun hükmünde kararname imzalandı. 

Kararname sadece halihazirda yurtdışında green card almayı bekleyen kişileri kapsamakta olup, yurtiçinde veya yurtdışında işlem bekleyen veya yapılan non-immigrant calışma vizelerini (E, L, H, etc…) kapsamadığı gibi ABD içindeki green card işlemlerini de kapsamamaktadır.

Kararname Kapsamının Detayları:
22 Nisan 2020’de ABD Başkanı Trump, ABD'ye göçmen olarak girmek isteyen, yani green card almayı bekleyen, aşağıda sayılan durumdaki kişilerin green card işlemlerini askıya alan kanun hükmünde kararnameyi yayınladı:

 • Kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih olan 23 Nisan günü ve sonrasında ABD dışında olanlar;
 • 23 Nisan 2020 tarihi itibariyle geçerli göçmen vizesine (green card) sahip olmayanlar; ve
 • 23 Nisan 2020 tarihi itibariyle geçerli resmi seyahat belgesine sahip olmayanlar veya bu tarihten daha sonrası için düzenlenmiş resmi seyahat belgesine sahip olmayanlar.

Kanun hükmünde kararname 23 Nisan 2020 tarihi geceyarısı itibariyle en az 60 gün geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. 

Aşağıda sayılan statüler kanun hükmünde kararname kapsamı dışında tutulmuştur:

 • Hali hazırda Lawful Permanent Residents (Green Card sahibi kişiler),
 • ABD'ye doktor, hemşire veya diğer sağlık çalışanı statüsünde girmek üzere göçmen vizelerine başvuranlar; veya COVID-19 ile mücadele için gerekli tıbbi araştırmaları veya diğer işleri yapmak için Department of Homeland Security (DHS) ve Department of State (DOS) tarafından belirlenen kişiler,
 • EB-5 göçmen yatırımcı vizesi programı uyarınca ABD'ye giriş için vize başvurusunda bulunan kişiler,
 • IR-4 ve IH-4 vizesi dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının 21 yaşından küçük çocukları ve eşleri,
 • ABD’de devlet kurumu ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olabileceği DHS ve/veya DOS tarafından belirlenen kişiler,
 • ABD Silahlı Kuvvetleri üyeleri ve eşleri ve çocukları,
 • Özel Göçmen Vizesi kapsamında ABD’ye giriş yapmak isteyen ABD hükümeti tarafından istihdam edilmiş veya çevirmen / tercüman olarak çalışmış olan Afgan ve Irak vatandaşları, eşleri ve çocukları,
 • DHS ve/veya DOS tarafından ABD’ye girişi ABD’nin ulusal menfaatine (national interest) olacağı belirlenen kişiler.
 • Göçmen olmayan vize sahiplerinin ve sığınmacıların ABD'ye girişi kanun hükmünde kararname kapsamı dışında tutulmuştur.

Coronavirus Salgının ABD Girişlerine Diğer Etkileri:
 • Tüm ABD büyükelçiliklerinde ve konsolosluklarında acil vize işlemleri hariç olmak üzere rutin vize hizmetleri 20 Mart 2020 tarihi itibariyle askıya alınmıştır. DOS, COVID-19 çalışmalarına yardımcı olan çiftlik çalışanları ve sağlık çalışanları için vize başvuru işlemlerine devam etmektedir.
 • ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), şahsen ofislerinde verilen hizmetleri 4 Haziran 2020 tarihine kadar geçici olarak askıya almış olmasına rağmen başvuruları ve dilekçeleri kabul etmeye ve işlem yapmaya devam etmektedir.
 • Kanada ve Meksika ile ABD sınırları en az 20 Mayıs 2020 tarihine kadar zorunlu olmayan seyahat hariç olmak üzere kapatılmıştır.
 • Bazı istisnalar dışında, ABD'ye girişten önceki 14 günlük süre zarfında Çin, İran, Schengen Bölgesi, İngiltere ve İrlanda bölgelerinde bulunmuş olan kişilerin ABD'ye girişi askıya alınmıştır.

Yorum ve Önerilerimiz:  
İmzalanan kanun hükmünde kararnamenin kapsamı ABD vatandaşı çalışanların istihdam durumuna göre 30 gün içinde genişletilebilir ve değiştirilebilir. Nitekim kararnamenin 6. maddesinde, Department of Homeland Security ve Department of Labor’a non-immigrant çalışma vizelerinin ABD çalışanlarının iş fırsatlarının korunması için nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin çalışma yapılması icin 30 gün süre verilmiştir. Kanun hükmünde kararname kapsamında değişiklik olması halinde sizlere yeniden bilgilendirme yaparak, yorum ve önerilerimizi sizlerle yeniden paylaşacağız. 

Bu bağlamda, non-immigrant çalışan vizesi işlemleri olan kişilerin hızlı şekilde işlemlerini tamamlayarak başvurularını yapmalarını öneririz. Eğer bu başvurularda yardım ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, bizimle irtibata geçiniz. 

Ayrıca, kararnamede green card işlemleri durdurulan kişilerin istisnası olarak belirtilen, “national interest” kapsamında özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden alanlarda çalışan kişiler için, hızlı şekilde green card alma fırsatı yaratabilir. Lütfen bu konuda kendi durumuna özel değerlendirme için hukuk büromuz ile kontağa geçiniz. 

Son olarak yine bir önceki newsletterımızda belirttiğimiz gibi, ABD konsoloslukları halihazirda kapalı oldukları için şu an hiç bir green card (insani ve acil vizeler dışında) işlem yapılmıyor. Bu nedenle imzalanan kararnamenin şuanki güncel durumu değiştiren bir etkisi bulunmuyor. 

Bu konudaki gelişmeleri hukuk büromuzda yakinen takip etmekteyiz, ve kararnamenin kapsam ve şartlarında olacak değişikleri sizinle yine paylaşacağız. 

Sağlıkla kalın!