ARCUSplus BUZZ
- TRADE SPECIAL -

Volume XVIV
arcusplus logo
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een inkijk geeft in actuele projecten van ons bureau op het gebied van investerings- en handelsbevordering. ARCUSplus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie. Ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationaliseringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
BUZZ met focus op handelsbevordering 
Naast 'invest' nu ook 'trade' in dienstverlening ARCUSplus  
'Trade' is hot! Recent is een groot aantal  organisaties in Nederland zich meer gaan richten op handelsbevordering. Provincies , regionale ontwik-kelingsmaatschappijen en ste- den ondersteunen het lokale MKB bij het zakendoen in het buitenland. Hierbij komen veel strategische vragen op. Wie is de exacte doelgroep? Waarmee zijn zij geholpen? Waar ligt onze toegevoegde waarde? En waar liggen marktkansen? Steeds vaker vragen opdrachtgevers ons het antwoord op deze vragen. Daarom voegt ARCUSplus nu 'Trade' toe aan haar adviespraktijk.  Wij staan klanten bij m et marktanalyses, advies en interim management. De projecten in deze Trade Special van deze BUZZ geven hierin een mooie inkijk!
Duitsland-missie Utrecht en Amsterdam
Highlights en take-aways van een gezamenlijk evenement
Afgelopen februari vond een handelsreis plaats die door de steden Utrecht en Amsterdam in gezamenlijkheid werd georganiseerd. Een vrij unieke samenwerking. Én geslaagd. Er gingen ruim negentig mensen mee op reis en het merendeel daarvan was zeer tevreden met het verloop en de uitkomsten.

Lees het volledige verslag
Den Haag verder met internationalisering
Door tijdelijke inzet ARCUSplus continuïteit gewaarborgd
De afgelopen maanden heeft ARCUS plus op interimbasis de afdeling economie van de ge- meente Den Haag onder-steund. Het betrof het opstellen van een internationaliserings-strategie voor het Haagse MKB. Samen met belanghebbenden is een praktisch werkplan opgesteld en in gang gezet. Onderdeel van het plan is een gerichte bewerking van de Duitse markt.
 
Gemeente Den Haag     
BOM ontwikkelt proposities voor 'trade'
Brabantse handelsmissies brengen nu heldere boodschap
Vorig jaar startte de BOM met succes een pilot project op het gebied van handelsbevorde- ring, gericht op het Brabantse MKB. Daarbij ontstond, met name voor buitenlandse mis- sies, de behoefte aan een propositie handelsbevordering. Wat heeft Noord-Brabant te bieden aan innovatief vermo- gen bij bedrijven en kennis-instellingen in de clusters High Tech Systems & Materialen, Life Sciences & Health en Agrifood. ARCUS plus maakte voor deze clusters compacte en bruikbare proposities, direct inzetbaar voor toekomstige handelsmissies. 

Amsterdam Trade: aanpak voor MRA
Van een brede, ad-hoc aanpak naar pro-actieve strategie
Ook de gemeente Am- sterdam kreeg steeds vaker de vraag van het locale bedrijfsleven om exportondersteuning en match-making. ARCUS plus inventariseerde daartoe de bestaan- de activiteiten op dit gebied binnen de Metropool Regio Amsterdam, en bracht de marktvraag binnen het midden- en kleinbedrijf in beeld. Nadat het strategisch plan was afgerond deden we het programmamanagement op interimbasis, in nauwe samenwerking met de regionale partners van Amsterdam Trade. 

Amsterdam Trade   
G-5 zoekt nauwe samenwerking in 'trade'
Workshop levert draagvlak en gezamenlijke agenda op
Vanwege de vele initiatieven heeft de commissie Buiijnk van de Dutch Trade & Investment Board (DTIB) de opdracht gekregen een voorstel te doen voor meer publiek-private regie op het thema van internationa-lisering. Hiervoor is het belang- rijk dat de grote vijf  economi- sche steden samenwerken. ARCUSplus organiseerde en was moderator van een 'Trade Dag', een workshop waar werd gesproken over clusters/sectoren, doelgroepen, focuslanden en instru-menten. Tevens werden dilemma's gedeeld en gezamen- lijke activiteiten verkend. Deze workshop leverde een strategische reisagenda op, een platform voor kennis-deling en de intentie tot samenwerking, met name op het gebied van handelsmissies. 
Eerste hulp bij handelsbevordering
Internationalisering: mkb-belang of autonome reisdrang?
Stelt u zich eens voor dat u als EZ-ambtenaar op een goede dag bij uw bestuurder wordt geroepen. Deze beweert ver- volgens dat Oezbekistan voor het plaatselijke MKB een 'slapende tijger' is, en dat het beest binnen afzienbare tijd zal ontwaken. Daar moet u op dat moment dan toch zeker bij zijn? Dus draagt hij u op om voor het lokale bedrijfsleven een aantrekkelijke handelsmissie naar Oezbekistan te organiseren. Met de bestuurder zelf uiteraard als meest geschikte delegatieleider. De opdracht: boek die reis, vul het vliegtuig met ondernemers en maak er vooral iets moois van!

Lees het volledige artikel  
Volg ons op Twitter - het laatste nieuws!
Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws over  recente projecten, naderende evene-menten en belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het Twitter- logo hiernaast en blijf op de hoogte!  
IN DEZE BUZZ


Transport Logistic
The Leading Exhibition  

Op woensdag 10 mei 2017 be- zoekt ARCUS plus in München deze show op het gebied van transport en logistiek.

Meer informatie 
arcusplus logo 
Partner in  
Trade & Invest 
 

WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
ekasteel@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

ARCUSplus

Partner in Trade & Invest
arcusplus logo