ARCUSplus BUZZ
 

Volume XX
arcusplus logo
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een inkijk geeft in actuele projecten van ons bureau op het gebied van investerings- en handelsbevordering. ARCUSplus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie. Ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationaliseringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
Rondetafelgesprek Handel Tweede Kamer
ARCUS plus levert bijdrage verbeteringen handelsbeleid  
    
Op maandag 11 septem-ber jl. nam ARCUSplus in het gebouw van de Tweede Kamer deel aan het Rondetafelgesprek inzake Handelsbeleid. Dit gesprek werd georganiseerd door de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, als voorbereiding op het overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 5 oktober a.s. ARCUSplus presenteerde daar haar Mani-fest Handelsbevordering 2.0 inzake de noodzakelijke (beleids)verbeteringen.  
 
"Gerichte ondersteuning bij acquisitie"
Betere acquisitie gemeenten? Waarom het steeds niet lukt
Veel gemeenten worstelen met het professionaliseren en organiseren van hun marketing en acquisitie. De focus ontbreekt, of de tijd. Of er is te weinig budget en mankracht. Ook acteert men vaak ad hoc bij een urgent probleem. Lees in het tijdschrift Kringen van Stichting CLOK hoe focus en een concreet actieplan uiteindelijk wél de gewenste resultaten opleveren. Inclusief checklist om objectief de kwaliteit van uw huidige acquisitie-inspanningen te kunnen meten.

Download het volledige artikel  
Nieuwe acquisitiestructuur voor REWIN
Ontwikkeling gezamenlijke acquisitie met regiopartners
Met het sluiten van een acquisitieconvenant met de BOM en het productplan voor 2017 van REWIN West-Brabant werd ook het startsein gegeven voor het ontwikkelen van een nieuwe acquisitie-structuur en werk-wijze voor West-Brabant. Het REWIN wil de acquisitie op meer strategische wijze aanpakken vanuit een onafhankelijke rol en gezamenlijke programma's voor de regionale topsectoren. ARCUS plus heeft hiervoor de huidige acquisitie-aanpak van de partners in de regio in kaart gebracht en uitgewerkt in een nieuwe acquisitiestructuur, op basis van een gedragen strategie met duidelijke en haalbare doelstellingen. Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering.
 
Grasso Den Bosch wordt ICT-hotspot
Onderzoek programma van eisen brengt aanbod op maat   
De gemeente 's-Herto-genbosch wil het voor-malige kantoorgebouw van het Grasso-complex aan de Parallelweg ont-wikkelen tot bedrijven-centrum voor start-ups en scale-ups in de ICT-sector. Om er zeker van te zijn dat het uiteindelijke aanbod zou aansluiten bij de eisen en wensen van genoemde doelgroepen in de markt, werd ARCUS plus gevraagd om deze in kaart te brengen. De analyse leverde een scherp geformuleerd programma op waarmee de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) het voormalige fabriekscomplex precies op maat kan verbouwen, inrichten en positioneren.
 
Gelderland maakt zich klaar voor Brexit
Verkenning kansen aantrekken en ondersteunen bedrijven 

Naast een aantal grote steden heeft ook de provincie Gelderland be-langstelling om in te spelen op de toekomstige gevol-gen van de Brexit. ARCUS- plus werd gevraagd een interactieve bijeenkomst over Brexit-kansen te organiseren en te begeleiden. In de workshop werden met marktexperts- en ervarings-deskundigen mogelijk kansrijke doelgroepen bepaald en concrete marketing en acquisitie-ideeën naar voren gebracht om buitenlandse bedrijven te interesseren voor vestiging in de provincie Gelderland. Daarnaast werden mogelijke, concrete acties bedacht om het lokale bedrijfsleven te ondersteunen bij het exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, of het veroveren van andere markten in de Europese Unie.
 
Businesspark Amstelwijck marktgerichter
Inzicht doelgroepen en aanbod levert aandacht acquisitie 
Voor Businesspark Amstel-wijck, de kantoor- annex bedrijfslocatie aan de A16, had de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe strategische marktpositione-ring, toen men zag dat de vraag naar dit type locaties sterk was toegenomen . ARCUS plus adviseerde over de bestaande concurrentie-kracht van de locatie, bracht kansrijke marktontwikkelingen in beeld en ontwikkelde een gerichte marktaanpak. Ons bureau heeft met haar analyse een boost gegeven aan de marketing en acquisitie voor Amstelwijck; door ons advies zijn de vestigingsvoorwaarden voor de doelgroep verbeterd en is er intern bij de gemeente meer aandacht en budget voor acquisitie gekomen. Het businesspark is met name geschikt voor middelgrote bedrijfsvestigingen in de bouw, zakelijke dienstverlening, ICT en groothandel, in com-binatie met e-commerce en maritieme toeleveranciers. 
  
Gemeente Dordrecht    
aib professionaliseert acquisitie-aanpak
Acquisiteurs trainen gebruik van Amsterdam proposities
amsterdam inbusiness (aib) heeft onlangs de algemene propositie van de Amsterdam Metropo-litan Area (AMA) geactualiseerd, en vindt het van wezenlijk belang dat nieuwe acquisiteurs zich deze propositie eigen maken. Zodat zij deze op een professionele manier kunnen uitdragen in hun contacten met buitenlandse investeerders en intermediaire partijen. In een persoonlijke trainingsessie werden deze acquisiteurs door ARCUS plus geïnstrueerd, op een aantal vastgelegde criteria beoordeeld en gecoached. Het resultaat is een gestructureerde presentatie op maat, gefocust en effectief.
 
Blog: "We have good roads..."
Over de waarde van een goede propositie
Elk jaar zijn er weer gemeenten en regio's die vele Euro's spenderen aan een stukje vermeende profilering in week- en dagbladen. Dé kans om een ontwikkellocatie onder de aandacht van het grote publiek te brengen! De vraag is natuurlijk of dit werkelijk zo is. Is de gemiddelde magazine-lezer inderdaad gevoelig voor glossy advertenties over goed bereikbare hotspots en uniek gelegen regionale bedrijventerreinen? Maar net zo belangrijk is de vraag welke boodschap wordt overgebracht. Hier valt nog veel te winnen!

Lees het volledige artikel  
Volg ons op Twitter - het laatste nieuws!
Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws over  recente projecten, naderende evene-menten en belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het Twitter- logo hiernaast en blijf op de hoogte!  
IN DEZE BUZZ


Smart City  
Going Global with Your Smart City Solution
   

Op vrijdag 29 september 2017 levert ARCUS plus een bijdrage aan dit amsterdam smart city / amsterdam trade evenement inzake de 'do's & dont's' van zakendoen op internatio-nale markten.

Meer informatie 


Expo Real 
International Trade Fair for Property and Investment
   

Op donderdag 5 oktober 2017 bezoekt ARCUS plus in München de 20e editie van deze show op het gebied van vastgoed.

Meer informatieNDD 
 Ontmoetingsplek voor  partners logistieke keten  
   

Op woensdag 29 november 2017 vindt in Venray de 30e editie van de Nationale Distributiedag (NDD) plaats. ARCUS plus zal daar aanwe-zig zijn. 

Meer informatie 
arcusplus logo 
Partner in  
Trade & Invest 
 

WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
ekasteel@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

ARCUSplus

Partner in Trade & Invest
arcusplus logo