ARCUSplus BUZZ
 

Volume XXI
arcusplus logo
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een inkijk geeft in actuele projecten van ons bureau op het gebied van investerings- en handelsbevordering. ARCUSplus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie. Ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationaliseringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
Themabijeenkomst 'Internationale Handel'
ARCUS plus in Raalte in gesprek over handelsbevordering 
Op vrijdag 9 maart jl. gingen in Raalte experts van onder andere Rabo-bank , Trade Office Zwol-le en ARCUSplus met Tweede Kamerlid Bente Becker in gesprek over inter-nationalisering en handelsbevordering, met de bedoeling om beleidsmakers in Den Haag vanuit 'de regio' te wijzen op concrete belemmeringen in het internationale handelsverkeer. Het kabinet zal op verzoek van de VVD komen met een pro-actieve handelsagenda.

Meer nieuws vindt u hier
"Brexit-stress - the fear of missing out"
Gezond boerenverstand bezorgt regio's betere resultaten
Menige Nederlandse regio en gemeente laat zich momenteel ernstig van de wijs brengen door hypes en oprispingen in het economisch landschap; de Brexit is daarvan een goed voorbeeld. Sinds deze Britse faux-pas een feit is, is het gestel van onze bestuurders en hun gevolg behoorlijk van slag. Raads- en statenleden roeren zich en slaan op de trom. Hoe kunnen we profiteren van de vermeende uittocht van Britse bedrijven? Allen naar Londen! Hoezo Hollandse nuchterheid? Hoe een doordachte en professionele aanpak ons kan behoeden voor het verspillen van belastinggeld en uiteindelijk toch een bevredigend resultaat kan opleveren.

  Download het volledige artikel  
Canada werft nieuwe vestigers Nederland
Gerichte marktbewerking levert recordopkomst op event
De 'Consider Canada City Alliance' (CCCA), bestaan-de uit de economische ontwikkelingskantoren van de 13 grootste steden in Canada, kwam vorig jaar november naar Amsterdam voor het 'Investment and Innovation Forum'. In opdracht van de Canadese Ambassade in Den Haag deed ARCUSplus onderzoek naar de best ontwikkelde, gemeenschappelijke sectoren en clusters in Canada, en werden daaraan de meest kansrijke doelmarkten in Nederland gekoppeld. Op basis daarvan is een gerichte database van potentiële vestigers ontwikkeld, die vervolgens pro-actief is opgevolgd. Deze grondige, op onderzoek gebaseerde vorm van lead generation leverde uiteindelijk een opkomst op van 125 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, en tientallen kwalitatieve leads voor de Canadese Ambassade. Momenteel neemt ARCUSplus ook de opvolging van dit evenement voor haar rekening. 
 
EBU ontwikkelt internationale strategie
Nauwe samenwerking regio voor acquisitie, handel, talent 
In de regio Utrecht neemt de EBU het voor-touw om alle inspannin-gen op het gebied van internationale talenten-werving en handels- en investeringsbevordering beter op elkaar af te stemmen. In 2023 moet dit hebben geleid tot een forse groei van de werkgelegenheid van 1.000 banen per jaar. Op basis van de plannen van betrokken partijen, waaronder de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort, keek ARCUS plus kritisch naar de meest kansrijke proposities en buitenlandse doelmarkten. Ook is geadviseerd over capaciteitsinzet en budgetten, het uiteindelijke activiteitenplan en een mogelijke organisatie-structuur. In een parallel traject ondersteunde ons bureau tevens de provincie Utrecht op het gebied van de governance van deze toekomstige regionale internationaliseringsaanpak.
 
Drenthe's Noordelijke acquisitiestrategie 
Focus Drents acquisitieprofiel basis strategische aanpak
Met het oog op haar toekomstige rol in het acquisitiedossier van Noord-Nederland had de provincie Drenthe behoefte aan een scherper geformuleerd acquisitieprofiel. Het doel was om hierin duidelijke keuzes te maken voor kansrijke sectoren. Ons bureau heeft focus aangebracht in onderscheidende niches voor (internationale) acquisitie op basis van een aantal criteria zoals omvang, betekenis voor de regio en verwachte marktdynamiek. Rekening houdend met de huidige werkzaamheden van de regionale acquisitiepartners is uiteindelijk een heldere acquisitiestrategie, met bijbehorend actieplan, opgeleverd. 
  
Provincie Drenthe    
"Betere regionale acquisitie: 4 scenario's"
Regionale afstemming biedt meerwaarde voor acquisitie
Gebrek aan regionale afstemming bij buitenlandse bedrijvenacquisitie leidt tot ongewenste effecten. Locaties hebben soms nauwelijks profiel en kwaliteit. Er gaat te veel geld op aan individuele marketing, internationale missies en onnodige subsidies. Tegelijkertijd komt voor veel steden 70 tot 90% van de marktvraag uit de directe omgeving en niet uit het buitenland. Intussen zijn er steeds meer gemeenten die een tekort aan bedrijfsgrond hebben, al dan niet door de druk vanuit de woningmarkt. Dergelijke situaties vragen een regionale aanpak met transparantie over het aanbod en één aanspreekpunt. Vier scenario's voor een efficiente en effectieve samenwerking.

Lees het volledige artikel  
Volg ons op Twitter - het laatste nieuws!
Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws over  recente projecten, naderende evene-menten en belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het Twitter- logo hiernaast en blijf op de hoogte!  
IN DEZE BUZZ


PROVADA
 
The Real Estate Meeting Point
   
Op 6 juni 2018 bezoekt ARCUS-
plus in Amsterdam de 14e editie van deze show op het gebied van vastgoed.

Meer informatie

arcusplus logo 
Partner in
Trade & Invest
 

WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
ekasteel@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

ARCUSplus

Partner in Trade & Invest
arcusplus logo