ARCUSplus BUZZ
 

Volume XXII
arcusplus logo
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een inkijk geeft in actuele projecten van ons bureau op het gebied van investerings- en handelsbevordering. ARCUSplus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie. Ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationaliseringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
Complexe commercie op de campus
Marketing en bedrijvenacquisitie binnen de 'triple-helix'   
 
Waarin een klein land groot kan zijn. Volgens recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van EZK beschikt Nederland inmiddels over meer dan 35 campussen. En dan is men nog selectief geweest. Campussen zijn veelal een uitvloeisel van samen-werkingen die ontstaan binnen de ' triple-helix'. Naast een Strategic of Economic Board, een ' living lab' en ronkende innovatie-agenda's is een campus daarbij verplichte kost. Soms gaat het om niet meer dan een paar incubators in een oud schoolgebouw, maar er zijn ook mooie, vol-wassen exemplaren te vinden. Denk aan de campussen in Eindhoven, Wageningen, Enschede en Leiden. Intussen komen er nog steeds nieuwe bij, zoals S/Park in Deventer en de Climate Campus in Zwolle. Het ópzetten van een campus lijkt dus prima te lukken, maar geldt dat ook voor het 'vullen' ervan? 

DTP scherpt samenwerking en focus aan
Gemeente & TU ambiëren sterkere rol in ecosysteem Delft  
 
De gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft werken onder de noemer Delft Technology Partners al enkele jaren succesvol samen aan versterking van het Delftse ecosysteem. Onder andere door het aantrekken en behouden van technologische bedrijven en het vermarkten van Delft als hightech stad. ARCUS plus, in nauwe samenwerking met Elies Lemkes, LS X-Links Consultancy, evalueerde de resultaten van dit samen-werkingsverband en onderzocht de gevolgen van het recent gesloten convenant voor het takenpakket van de twee partijen. Ten slotte werd een advies voor de (toekomstige) doorontwikkeling van Delft Technology Partners opgesteld. In een parallel traject inventariseerde ARCUS plus voor DTP de acquisitiekansen binnen de sector High Tech Systems & Materials (HTSM) op de binnenlandse markt. Ook stelden we leadslijsten samen en bracht ons bureau de mogelijkheden voor marketing communicatie en public relations rondom HTSM in kaart.

Foreign Investments & International Trade
BOM gaat voor eigen, onderscheidende Brabant branding
 
De afdeling Foreign Investments & International Trade van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM FI & IT) gaat zichzelf in de toekomst scherper positioneren in binnen- en buitenland en zet met de regio Brabant als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven een duidelijk product in de markt. ARCUSplus neemt voor BOM FI & IT momenteel op deeltijdbasis de strategische marketing en branding voor haar rekening. Het doel is om zowel voor investerings- als handelsbevordering te komen tot een onderscheidende propositie, een aan-gepaste huisstijl, een nieuwe website en aanverwante marketingproducten. 

BOM Foreign Investments & International Trade 
Acquisitie / accountmanagement Rijswijk 
Aanpak van positionering, zichtbaarheid, dienstverlening
 
Met de nota 'De Rode Loper' gaf de gemeente Rijswijk in 2017 de aanzet tot een professionele uitvoering van bedrijvenacquisitie en accountmanagement. Deze ambi-tie diende vervolgens vertaald te worden in een pragmatische aanpak om concrete resultaten te kunnen boeken. ARCUS plus bracht, gebaseerd op het huidige acquisitiepotentieel van Rijswijk, de meest kansrijke doelgroepen in beeld, en bepaalde vervolgens de strate-gische richting voor acquisitie en accountmanagement. Voor het gekozen toekomstscenario werkte ons bureau ten slotte een operationeel plan uit, waarmee Rijswijk onmiddellijk aan het werk kon.
 
Gemeente Rijswijk      
Groningen hotspot autonoom vervoer?
Haalbaarheidsstudie laat opties van Noord-Nederland zien 
 
Gebaseerd op een aantal locatiefactoren zoals voldoen-de ruimte, een sterke ICT-sector en het 5G-netwerk denkt Noord-Nederland goede troeven in handen te hebben om in economisch opzicht te profiteren van de ontwikkeling van het autonoom rijden. Om meer gevoel te krijgen bij de daadwerkelijke marktkansen om een sterk ecosys-teem op te bouwen vroeg de regio aan ARCUS plus om de haalbaarheid hiervan nader te onderzoeken. Ons bureau bracht de trends en de marktdynamiek op het gebied van autonoom vervoer in kaart, keek nauwkeurig naar een aantal referentieregio's en stelde uiteindelijk de concurrentiekracht en -positie van Noord-Nederland voor deze markt vast.
 
Buitenland Promotie Board Logistiek NL
Tijdelijk secretariaat internationaal logistiek Nederland 
In verband met het vertrek van de secretaris van de Buitenland Promotie Board Logistiek is ARCUS plus door de Topsector Logistiek gevraagd om de lopende zaken tijdelijk voort te zetten, alvorens deze functie op een meer structurele wijze zal worden ingevuld. Daarnaast zal ons bureau tot eind oktober de rol van coördinator van de Board vervullen en onder andere als aanspreekpunt fungeren voor de Rijksoverheid en externe partijen inzake internationale aangelegenheden binnen de Top-sector Logistiek. De Buitenland Promotie Board Logistiek heeft een coördinerende en sturende rol bij internationale promotie-activiteiten op het gebied van logistiek, en is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Topsector Logistiek   
Wij vinden uw privacy heel belangrijk!
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Daarom hebben wij ons privacy-beleid gewijzigd. Klik hier.
Volg ons op Twitter - het laatste nieuws!
Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws over  recente projecten, naderende evene-menten en belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het Twitter- logo hiernaast en blijf op de hoogte!  


Expo Real
 
International Trade Fair for Property  
and Investment 
   
Van 8-10 oktober 2018 bezoekt ARCUS plus in München de 21e editie van deze show op het gebied van vastgoed.

  Meer informatie

arcusplus logo 
Partner in
Trade & Invest
 

WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
ekasteel@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

ARCUSplus

Partner in Trade & Invest
arcusplus logo