ARCUSplus BUZZ
 

Volume XXIII
arcusplus logo
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een inkijk geeft in actuele projecten van ons bureau op het gebied van investerings- en handelsbevordering. ARCUSplus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie. Ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationaliseringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
Is acquisitie van bedrijven nog nodig?
Het 'I amsterdam-syndroom' waart rond in Nederland    
 
Onze economie draait op volle toeren. De werkloosheid is historisch laag. Bedrijven blijven investeren en groeien als kool. Bedrijfskavels gaan als warme broodjes. De leegstand neemt af. Iedereen is blij! Ook de politiek. Diezelfde politiek denkt ook: mission accomplished. In de economie hoeven we niet meer te investeren. Immers: de grond is op. De mensen zijn op. De stad is vol. Niks meer aan doen dus. Stop de persen, voordat we ten onder gaan aan ons eigen succes. Kieper die 'I amsterdam' letters maar in de vuilnisbak! Een begrijpelijke reflex? Jazeker, maar ook hartstikke fout. Vier argumenten om juist nu door te pakken.

Lelystad zet fors in op acquisitie vrije tijd
Bataviakwartier als eerste 'toegangspoort' gepositioneerd  
 
De gemeente Lelystad wil een van haar belangrijkste economische speerpunten, 'de vrijetijdseconomie', verder laten groeien. Door gerichte acquisitie wil men onder-nemers, investeerders en exploitanten gaan werven voor het gebied Bataviakwartier. ARCUS plus en Bureau Stedelijke Planning trokken in dit project samen op en combineerden alle expertise op het gebied van leisure/ vrijetijdseconomie, gericht marktonderzoek, concrete marketing en acquisitie. Allereerst werd een nadere marktanalyse uitgevoerd voor Bataviakwartier waarin de meest kansrijke doelgroepen en functies werden geprio-riteerd. Het traject werd afgerond met een concreet activiteitenplan. Hierin is aangegeven welke acties de gemeente Lelystad moet ondernemen om tot de juiste prospects en uiteindelijk resultaten te komen.
 
BOM/NDL ontwikkelt logistieke propositie
Regionale profielen samengevoegd in nationale propositie
 
Binnen het Nederlandse acquisitienetwerk Invest in Holland bestond bij het Nationale Acquisitie Team (NAT) voor logistiek een sterke behoefte aan een duidelijke en handzame propositie. Deze propositie moet in het buitenland ingezet kunnen worden door alle betrokken partners. Nederland Distributie Land (NDL) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM Foreign Investments) namen het initiatief om dit te realiseren. Zij gaven ARCUS plus de opdracht om de nationale logis-tieke propositie te bouwen, inclusief aanvullende regio-nale deelproposities. Als input zullen onder meer de ' supply chain propositie' van NDL en de ' market access propositie' van BOM worden ingezet. Begin 2019 moeten de nationale en regionale proposities gereed zijn voor gebruik.  
 
Apeldoorn verbetert investeringsklimaat 
Bijdrage ontwikkelstrategie & positionering werklocaties
Apeldoorn kent een groot aantal werklocaties en wil deze werklocaties attractief houden voor zittende en nieuwe bedrijven. Hiertoe is een heldere visie en ontwikkel-strategie noodzakelijk. ARCUS plus heeft daartoe een nauwkeurige inventarisatie van alle werklocaties uitge-voerd, inclusief een prioritering van de problematiek en de ontwikkelkansen. Op basis van deze analyse werd vervolgens een gedragen, strategisch advies uitgewerkt, rekening houdend met markttrends en randvoorwaarden zoals innovatie, bereikbaarheid, acquisitie en account-management. Hiermee wil Apeldoorn de verdere groei van haar economie en sterke sectoren zoals logistiek, cleantech en maakindustrie zo goed mogelijk faciliteren.
 
Gemeente Apeldoorn      
OML verkent regionale samenwerking
Werksessie gezamenlijke aanpak acquisitie en profilering  
De gemeenten in Midden-Limburg willen meer vorm en inhoud geven aan de regionale acquisitie van bedrijven. Om deze samenwerking te realiseren nam Ontwikke-lingsbedrijf Midden-Limburg (OML) het initiatief om organisatie en proces gezamenlijk vast te stellen. Ons bureau leverde een inhoudelijke bijdrage door in te gaan op de do's & dont's en de meerwaarde van regionale acquisitie voor Midden-Limburg. Daarnaast werd aan-dacht gegeven aan de meerwaarde en kansen van regionale acquisitie, de belangrijkste randvoorwaarden voor succes en de concrete stappen die in de nabije toekomst moeten worden gezet. Het resultaat was een duidelijke intentie van de partners om dit proces voort te zetten en in een volgende fase concrete, gezamenlijke activiteiten te benoemen, uit te werken en op te pakken.
 
Automotive Campus pakt acquisitie aan
Second opinion op nieuw marketing- en acquisitieplan  
 
De Automotive Campus in Helmond zet sinds begin dit jaar met dedicated capaciteit, budget en een nieuwe  marketing- en acquisitie-aanpak in op het gericht aan-trekken van bedrijven. Er is gekozen voor specifieke bedrijvenclusters. Op basis van een gedetailleerd activi-teitenplan zullen de diverse markten worden bewerkt, relevante netwerken opgebouwd en marketing commu-nicatie worden ontwikkeld. ARCUS plus werd gevraagd om deze strategische en operationele plannen te beoordelen en waar nodig aan te scherpen. De plannen zijn getoetst op basis van ervaringen met andere campussen en clusters op het gebied van marketing en acquisitie en de huidige marktontwikkelingen in de auto-motive branch en aanpalende sectoren. De opdrachtge-ver kan hierdoor met nog meer vertrouwen de markt op.

Automotive Campus Helmond    
Volg ons op Twitter - het laatste nieuws!
Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws over  recente projecten, naderende evene-menten en belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het Twitter- logo hiernaast en blijf op de hoogte!  


VAKBEURS
 
Transport & Logistics     

Van 6-8 november 2018 bezoekt ARCUS plus in Rotterdam deze beurs op het gebied van trans-port en logistiek.

Meer informatie

 

BT Event
 
Werkruimte 
& Werknemer      

Op 8 november 2018 neemt ARCUS plus in Rijswijk deel aan dit evenement op het gebied van bedrijfslocaties.

Meer informatieNDD
 
Nationale Distributiedag      
Op 28 november 2018 bezoekt ARCUS plus als NDL-lid in Rot-terdam dit congres dat zal gaan over 'The future of Logistics: Innovation & Collaboration'.

Meer informatie

arcusplus logo 
Partner in
Trade & Invest
 

WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
ekasteel@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

ARCUSplus

Partner in Trade & Invest
arcusplus logo