ARCUS plus
BUZZ
Volume XXVI
arcusplus logo
Bier, beleid of bereikbaarheid?
Vijf tips voor steden om talent te lokken en te binden  
 
Steden wringen zich in allerlei bochten om talent aan te trekken en vast te houden. ' Human capital' lijkt immers dé garantie voor een gouden toekomst. Maar ja, niet elke stad beschikt over een kraamkamer of campus met duizenden studenten. En nee, met hippe horeca, bruisende cult-biertjes, flitsende video's en kekke winkeltjes alleen ga je de oorlog als (middel)grote stad ook niet winnen. Is er dan nog wel hoop voor de gemiddelde provinciestad? Kunnen zij talent iets extra's bieden? Is de braindrain hier wel te stoppen?
Moerdijk schiet commercieel met scherp
Ãccountteam Haven gaat vestigers gericht ondersteunen 

Voor het commerciële team van het Havenbedrijf Moerdijk wordt accountmanagement steeds relevanter. De ruimte voor nieuwe vestigers is inmiddels schaars. Daarbij is het zittende bedrijfsleven cruciaal voor het functioneren van de haven. Ook spelen hier veel complexe vraagstukken rondom ruimte, mobiliteit en innovatie. Hoe hierop goed in te spelen?
 
ARCUSplus ondersteunde het Havenbedrijf bij het scherpslijpen van de uitvoering van het account-management. In een interactieve workshop zijn hiertoe geschikte instrumenten benoemd, zoals selectiecriteria om klanten te prioriteren en een duidelijk eigenaarschap van 'accounts'. Tevens zal het team het belang van accountmanagement intern op de kaart moeten blijven zetten. De ververste aanpak wordt momenteel uitgerold.
 
MKB-bedrijven positief over CETA-verdrag 
Canadese Ambassade wilde voordelen graag onderbouwd   
 
In het Nederlandse parlement ontstond onlangs discussie over de ratificatie van het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada. De Canadese Ambassade in Den Haag wilde graag meer weten over hoe Nederlandse MKB-bedrijven profiteren van CETA. Onderzoek door ARCUS- plus liet zien dat het Nederlandse MKB wel degelijk baat heeft bij het verdrag. Vaak genoemde voordelen: geen invoerheffingen, betere bescherming intellectual property, makkelijkere toegang tot de VS-markt. In korte tijd vonden we negen bedrijven bereid om publiekelijk hun waardering over het verdrag uit te spreken. 
 
Tegelijkertijd stelden we ook vast dat in veel gevallen CETA nog relatief onbekend is, of dat bedrijven er onvoldoende van profiteren. We hebben de volgende inzichten kunnen geven en  specifieke aanbevelingen kunnen doen: ondersteuning op maat, inhoudelijke voorlichting en gerichte promotie. Het verdrag is inmiddels door de Tweede Kamer en zal nu ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden aangeboden.
Bedrijven in Meierijstad nog beter bediend 
Kwaliteit accountmanagement onder de loupe genomen 
De fusiegemeente Meierijstad wil de dienstverlening richting het zittende bedrijfsleven verbeteren. Het team van accountmanagers wilde daartoe de bestaande aanpak van het accountmanagement toetsen. Wat gaat al goed? Waar kan het beter en slimmer?
 
ARCUSplus heeft, in goede interactie met het accountteam en stakeholders, de situatie beoordeeld. Hieruit volgde een duidelijke, nieuwe strategische lijn en een concreet actieplan. De gemeente gaat aan de slag met de verbeterpunten, zoals de kwaliteit van de interne dienstverlening en de inzet van de juiste (digitale) instrumenten. Tevens zal meer focus worden aangebracht in het pro-actief benaderen van bedrijven.
 
Technology Base is klaar voor acquisitie
Hightech locatie wil buiten Twente bedrijven aantrekken 
 
ARCUS plus heeft Technology Base ondersteund om meer focus aan te brengen in haar acquisitie. Technology Base wil namelijk, als een van de Twentse toplocaties, gericht de markt op. De vraag was welke marktsegmenten daarbij het meest kansrijk waren. Hiertoe is het acquisitiepotentieel binnen de voor Technology Base relevante marktseg-menten, zoals onder andere Unmanned Systems en Safety & Security, gedetailleerd in beeld gebracht.
 
Op basis van het marktonderzoek konden duidelijke strategische keuzes worden gemaakt. Enerzijds over de doelgroepen, anderzijds over de positionering van de locatie. Tevens kwam helder naar voren dat de locatie meer moet investeren in haar naamsbekendheid en haar vestigingsvoorwaarden.
 
Fris merkbeeld BOM Foreign Investments
Branding BOM neemt locatie Brabant als uitgangspunt 
 
Brabant wil zich op buitenlandse markten profileren met een onderscheidende boodschap. Paul Kleijne heeft de afgelopen 18 maanden in dienst van de BOM, afdeling Foreign Investments & International Trade, gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en herkenbaar merkbeeld. Er ligt nu een stevige basis voor BOM om Brabant in het buitenland op de kaart te zetten op het gebied van bedrijvenacquisitie en exportbevordering in specifieke markten en sectoren.    
 
Inmiddels is de 'Brabant is Bright' branding gelanceerd, samen met de nieuw ontwikkelde website en ondersteu-nend promotiemateriaal. De kennis en ervaring opgedaan in dit werk neemt ARCUSplus mee naar volgende marketing- en brandingprojecten voor Nederlandse steden en regio's.
 
Volg ons op LinkedIn - het laatste nieuws!
Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws over recente projecten, naderen-de evenementen en belang-rijke trends en ontwikke-lingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het LinkedIn-logo hiernaast en blijf op de hoogte!  
IN DEZE BUZZ
 
Duitslanddag 2020 
 
Op 25 maart a.s. bezoekt ARCUS plus in Utrecht dit eve-nement met informatiesessies over marktentree, juridische vraagstukken, fiscale wetens-waardigheden en online ver-koop in Duitsland.
arcusplus logo 
Partner in
Trade & Invest
 

WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
ekasteel@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

 
 
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een
inkijk geeft in actuele projecten van ons bureau op het gebied van investerings- en handels-bevordering. ARCUS plus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie. Ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationali-seringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
 
ARCUSplus

Partner in Trade & Invest
arcusplus logo