ARCUSplus BUZZ

Volume XVIII
arcusplus logo
ARCUS plus BUZZ is onze periodieke nieuwsbrief die een inkijk geeft in een aantal van de meest actuele projecten van ons bureau op het gebied van marketing, acquisitie en handelsbevordering. ARCUSplus ondersteunt haar klanten bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van hun marketing en acquisitie; ook begeleiden we opdrachtgevers bij het ontwikkelen van internationaliseringstrajecten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor het bereiken van betere resultaten. Daarnaast voeren we voor onze klanten pan-Europese locatiestudies uit.
Eerste hulp bij handelsbevordering
Internationalisering: mkb-belang of autonome reisdrang? 
Stelt u zich eens voor dat u als EZ-ambtenaar op een goede dag bij uw bestuurder wordt geroepen. Deze beweert ver- volgens dat Oezbekistan voor het plaatselijke MKB een 'slapende tijger' is, en dat het beest binnen afzienbare tijd zal ontwaken. Daar moet u op dat moment dan toch zeker bij zijn? Dus draagt hij u op om voor het lokale bedrijfsleven een aantrekkelijke handelsmissie naar Oezbekistan te organiseren. Met de bestuurder zelf uiteraard als meest geschikte delegatieleider. De opdracht: boek die reis, vul het vliegtuig met ondernemers en maak er vooral iets moois van!

Lees het hele artikel
Gemeente Enschede kiest speerpunten
Focus helpt gemeente bij bereiken van juiste doelgroepen
De gemeente Enschede heeft ons gevraagd focus aan te brengen in de activiteiten op het gebied van marketing en acquisitie. Men was op zoek naar die speerpunten waarbij acquisitie van bedrijven de meeste kans van slagen, en waar de gemeente ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Na een duidelijke analyse van een veertiental potentiële speerpunten is een prioritering vastgesteld. Momenteel begeleidt ons bureau de gemeente met de verdere uitwerking van de actieplannen per gekozen speerpunt.

Handen en voeten aan de Brexit hype
Regio Utrecht maakt zich klaar voor bedrijven uit de UK
Als centraal gelegen kantorenlocatie heeft de regio Utrecht uiteraard belangstelling om buitenlandse bedrijven, die naar aan- leiding van de Brexit de UK willen verlaten, te huisvesten. ARCUS plus werd gevraagd om voor de taskforce van de Utrechtse regio een gerichte brainstorm over Brexit-kansen te begeleiden. In de workshop zijn mogelijk kansrijke doel- groepen bepaald en concrete marketing en acquisitie-ideeën naar voren gebracht om dergelijke bedrijven op termijn te interesseren voor de regio Utrecht. 
 
Regio Utrecht    
Accountmanagement naar hoger niveau
Concrete aanpak bestaande vestigers direct toepasbaar
Het behouden en verankeren van in Leusden gevestigde bedrijven is voor de gemeente een van de belangrijkste doel- stellingen. Om door middel van duidelijke en gerichte activi-teiten het accountmanage- ment verder te concretiseren en te verankeren in de gemeentelijke organisatie werd ons bureau ingeschakeld om een sterke aanpak richting het zittende bedrijfsleven uit te werken. Het resultaat was een gedragen, resultaatgerichte en ' mean & lean' structuur voor het Leusdense accountmanagement, die op dit moment wordt geïmplementeerd.

Locatie Biobased Economy West-Brabant
Aanscherping propositie 1e stap gezamenlijke acquisitie
I n West-Brabant bestaat een grote behoefte om de diverse acquisitie-inspanningen, gericht op biobased bedrijvigheid, regionaal beter op elkaar af te stemmen en gecoör-dineerd samen te werken. In op- dracht van BOM Foreign Invest- ments organiseerde en begeleidde ARCUS plus een tweetal work- shops met alle betrokken partijen, om uiteindelijk tot een eerste propositie van de regio en de biobased locaties Green Chemistry Campus, Nieuw Prinsenland en Haven Moerdijk te komen, als uitgangspunt voor de toekomstige regionale samen-werking in acquisitie.

Biobased Delta  
Creatieve sector H'sum stevig op de kaart
Strategie biedt concrete instrumenten voor acquisitie
De gemeente Hilversum staat in Nederland bekend als mediastad. Teneinde in de toe- komst de bestaande creatieve industrie te versterken en meer werkgelegenheid binnen het cluster te creëren, ontwikkelt de gemeente een meer pro-actieve aanpak om de werving van bedrijven in eigen hand te nemen en de rode loper uit te rollen. Ons bureau werd verzocht de bestaande propositie van de gemeente aan te scherpen, de groei en ruimtelijke dynamiek binnen de creatieve industrie te analyseren en een marketing- en acquisitiestrategie voor de stad uit te werken, inclusief een concreet en praktisch activiteitenplan.
 
Gemeente Hilversum   
Volg ons op Twitter - het laatste nieuws!
Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws over  recente projecten, naderende evene-menten en belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van handels- en investerings-bevordering. Klik op het Twitter- logo hiernaast en blijf op de hoogte!  
IN DEZE BUZZ

Internationale Conferentie 
  Innovating Export Promotion  

Op 15 december 2016 vindt bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle de internationale confe-rentie 'Innovating Export Promo- tion' plaats. ARCUS plus zal daar een bijdrage leveren en spreken over internationalisering bij Ne- derlandse overheidsorganisaties.

Meer informatie 
arcusplus logo  
Partner in Acquisitie  


WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM  DEN HAAG

pbruil@arcusplus.com
pkleijne@arcusplus.com

ARCUSplus

Partner in Acquisitie
arcusplus logo