Volume 1 |September 30, 2019
Հայ Օգնութեան Միութեան
Գանատայի Շրջանի
Լուրեր եւ Տեղեկութիւններ

Armenian Relief Society Canada Inc.
News & Updates
Once every two months
ARS Canada Executive Board - 2019-2021
Standing : Angele-Jojo Bedrosian (bookkeeper), Iren Telemi (Advisor),
Suzy Boyamian (Treasurer) and Ani Hotoyan-Joly (Advisor)
Sitting : Azkanoush Hadidian (Secretary), Annie Ohanian (Chair) and
Seta Malkhassian (Vice-Chair)
Հ.Օ.Մ.-Ի 72-րդ Համահայկական Պատգամաւորական Ժողով՝
Հոկտեմբեր 6-11, 2019
Պաշտօնական Ճաշկերոյթ եւ Պարահանդէս՝
Հոկտեմբեր 6, 2019
ARS Canada Chapter Visits and
Other important Dates

  • October 6-11, 2019 - ՀՕՄի 72-րդ Համահայկական Պատգամաւորական Ժողով Մոնթրէալ / ARS Inc. 72nd International Convention (Hamahaygagan) Montreal

  • November 22, 2019 - ARS Canada Board visit to Windsor Roubina chapter - 2019-20 Տարեշրջանի Շրջանային Վարչութեան ծանօթացում Ուինտզօր Ռուբինա Մասնաճիւղի Վարչութեան անդամներուն հետ

  • November 23, 2019 - ARS Canada Board visit to Cambridge Meghri, St. Catharines Araz, and Hamilton Arev chapters - 2019-20 Տարեշրջանի Շրջանային Վարչութեան ծանօթացում Գէմպրիճ Մեղրի, Սէնթ Գաթրինս Արազ, եւ Համիլթոն ԱրեւՄասնաճիւղներու Վարչութեան անդամներուն հետ

  • November 24, 2019 - ARS Canada Board visit to Toronto Roubina and Mississauga Arakasd chapters - 2019-20 Տարեշրջանի Շրջանային Վարչութեան ծանօթացում Թորոնթօ Ռուբինա եւ Միսիսոկա Արագաստ մասնաճիւղներու Վարչութեան անդամներուն հետ

  • January 18 and 19, 2020 - ARS Canada Board visit to Montreal Sosse and Laval Shoushi chapters - 2019-20 Տարեշրջանի Շրջանային Վարչութեան ծանօթացում Մոնթրէալ Սօսէ եւ Լաւալ Շուշի մասնաճիւղներու Վարչութեան անդամներուն հետ
ARS Canada Chapters-
Upcoming Events
Կազմակերպութեամբ՝
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» Մասնաճիւղի Վարչութեան
Կանանց Պտոյտ Դէպի
Բլայա Բէսքուերօ, Գուպա
Փետրուար 3-10, 2020
Մանրամասնութեանց համար դիմեցէ՜ք Ընկերուհիներ՝
Լիւսի Շահինեանին 514-531-3247
Հուրի Զագարեանին 514-755-1721
Կազմակերպութեամբ՝
ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» Մասնաճիւղի Վարչութեան
Կանանց Պտոյտ Դէպի Վարատէրօ, Գուպա
Մարտ 23-30, 2020
Մանրամասնութեանց համար դիմեցէ՜ք Ընկերուհիներ՝
Լենա Օհաննէսեանին 416-937-3142
Սիլվի Օհանեանին 416-618-9614
ARS Canada Chapter Event-
Hamilton Arev Chapter - Garage Sale
September 21, 2019
ARS Canada Chapter event-
Toronto Roubina Chapter Vision 20/20 event
September 15, 2019
Organizing Committee and Panel Members
ARS Canada Chapter event-
Toronto Roubina Chapter Social Services
Seniors living at Ararat Nursing home visit to church and Armenian Community Centre in Toronto
September 22, 2019
ՀՕՄի Լաւալի Շուշի մասնաճիւղի Ջաւախքի
նուիրուած ձեռնարկ
Սեպտեմբեր 18, 2019
ARS Windsor Roubina Chapter-
Gathering and Fun Night with Toronto's Seniors
September 27, 2019
ARS Canada Board visit with
Mrs. Anahit Harutyunyan, Ambassdor of Armenia to Canada
2019-20 Տարեշրջանի Շրջանային Վարչութեան այցելութիւն Գանատայի մօտ Հայաստանի Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանի հետ
September 29, 2019
ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Ծրագիրներ
ARS Central Executive Initiatives
Asia is home to countless cultures and histories, frenetic cities, tranquil landscapes, and mesmerizing temples and shrines. Join the Armenian Relief Society as we explore the world's most remarkable destinations on one unforgettable vacation. Embrace all the magic the hidden gems of Hong Kong, Vietnam, Thailand, and Singapore have to offer and you just may find enchantment that will stay with you for a lifetime.

Let us whisk you away to some of the world’s most intriguing destinations. 
Details and Information to follow. 
Our Mission at ARS
The Armenian Relief Society, Inc. (ARS) was founded in New York in 1910 and is an independent, nonsectarian, philanthropic society serving the humanitarian, social and educational needs of Armenian and non-Armenians alike.

As an international humanitarian Non-Governmental Organization (NGO), the Armenian Relief Society, Inc. is a member of the United Nations, internationally advocating human rights, social justice and civil society.
Did You Know that you can contribute to
ARS through your employer?

  1. You can make a contribution to Armenian Relief Society Canada through your employer's annual United Way Campaign by specifying Armenian Relief Society Canada Inc. Registration # 873682868 RR001.
  2. Employee Volunteer Grant Program - Companies donate funds to the organizations that you volunteer with.
  3. Employee matching Gift- Some organizations match the donations you make to your favourite charity.

Contact:
for more information
ARS Canada Inc. | 3401 Olivar-Asselin, Montreal, Quebec H4J 1L5 | 416-491-2900 Ext. | ars-canada@bellnet.ca| www.ars-canada.ca
We appreciate your feedback
Կը գնահատենք ձեր ներդրումը