1526 18th St., NW, Washington, DC 20036 | 202.483.9090 | 202.483.9092 fx |  www.ataa.org
Community Information Service
November 23, 2014 / No:664
 
ATAA Congratulates Dr. Fusun Cetin Cuhadaroglu of Hacettepe University,
Winner of the First Ever "Ulku Ulgur MD International Scholar Award" 


Dr. Fusun Cuhadaroglu Cetin, a professor of psychiatry at the Hacettepe University in Ankara, is the winner of the first ever "Ulku Ulgur MD International Scholar Award." The award recognizes a physician in the international community who has made significant contributions to the enhancement of mental health services for children and adolescents.

  

The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry presented Dr. Cuhadaroglu with the distinction at its 61st Annual meeting in San Diego, California, last month.

 

She said, "I am honored to be the recipient of this award by the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, named after Dr. Ulku Ulgur who has been a very motivating role model to me and many others through his important international work."

 

 

Dr. Ulgur is an AACAP Distinguished Life Fellow who is known for his significant contributions to the development of school-based mental health services.

 

He said Dr. Cuhadaroglu has played a prominent role in advancing the Child and Adolescent Psychiatry profession and services in Turkey.

 

"Dr. Cuhadaroglu is a visionary leader and dedicated professional. I congratulate her on this well-deserved award," he said.

 

Dr. Cuhadaroglu has spent the past two decades championing the advancement of child mental health services around the world.

 

She is a member of a team of physicians that established Child and Adolescent Psychiatry as an independent branch of medicine in Turkey, and she worked with the World Health Organization to develop a Child and Adolescent Psychiatry program in Albania.

 

Dr. Cuhadaroglu is the Secretary General of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Vice President of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology, and an advisory board member of European Society for Child and Adolescent Psychiatry.   

    

She has published numerous scientific articles throughout her almost 30-year career in medicine, and was the editor of the Child and Adolescent Psychiatry Textbook published in Turkish.

 

If you would like to learn more about the Ulku Ulgur, M.D. International Scholar Award or make a donation, email at development@aacap.org or call 202-966-7300 x140.

 

 

 

 


ABD'den T�rk Doktora Uluslararası Bilim Adamı �d�l�

Amerikan �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi tarafından verilen "�lk� �lg�r Uluslararası Bilim Adamı �d�l�" n�n ilk sahibi Hacettepe �niversitesi'nden Prof. Dr. F�sun �etin �uhadaroğlu oldu.

Hacettepe �niversitesi �ocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı BaŞkanlığı �ğretim �yesi Prof. Dr. F�sun �etin �uhadaroğlu American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Amerikan �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi) tarafından "�ocuk psikiyatrisinde �rnek alınacak uluslararası bir lider" olarak "�lk� �lg�r International Scholar Award" (Uluslararası Bilim Adamı) �d�l�ne layık g�r�ld�.

Akademinin ilk uluslararası �d�l� olan "�lk� �lg�r Uluslararası Bilim Adamı" �d�l�ne layık g�r�len Dr. �uhadaroğlu, T�rkiye'de �ocuk ve Ergen Psikiyatrisinin ayrı bir tıp dalı olarak kabul edilmesi ve geliŞmesine katkıda bulundu. Y�zden fazla yayını ve on sekiz kitap b�l�m� bulunan Prof. Dr. �uhadaroğlu ulusal ve uluslararası araŞtırma kuruluŞları tarafından desteklenen projeleri y�r�tt� ve �eŞitli �d�ller aldı. T�rkiye �ocuk ve Gen� Psikiyatrisi Derneği'nin bir meslek kuruluŞu olarak kurulup geliŞmesi ve kurumsallaŞmasına �nemli katkıları oldu ve 10 yıl baŞkanlığını yaptı. �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında ulusal ve uluslararası bir�ok bilimsel etkinlik ve kongreye imzasını atmıŞ olan Prof. Dr. �uhadaroğlu halen Avrupa �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği Y�netim Kurulu �yeliğini s�rd�r�yor. �uhadaroğlu, Uluslararası �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve İliŞkili Meslekler Birliği Genel Sekreteri ve Uluslararası Ergen Psikiyatrisi ve Psikolojisi Derneği BaŞkan Yardımcılığı g�revlerini de y�r�t�yor.

�d�l Nasıl OluŞturuldu?

YaklaŞık 55 yıldır ABD'de �ocuk ve ergen psikiyatrisi alanında �alıŞmalarını s�rd�ren Prof. Dr. �lk� �lg�r, 2013 yılında Amerikan �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi (AACAP) tarafından kendi adını taŞıyan bir �d�lle onurlandırıldı. Kariyeri boyunca �ocuk ve ergen psikiyatrisi alanında yaptığı �alıŞmalarla lider olan Dr. �lg�r, �zellikle okul tabanlı ruh sağlığı hizmetlerinin geliŞtirilmesine iliŞkin �alıŞmasından dolayı ABD'de ve uluslararası alanda tanınmıŞ bir bilim adamı olarak �n kazandı.

�d�l adayları T�rkiye'den se�ilecek

T�rkiye'den se�ilecek adaylar arasından �ocuk ve ergen psikiyatrisinin geliŞmesine katkıda bulunan bir doktor �d�l� almaya hak kazanacak. �d�l, aynı zamanda �ocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında yapılan �alıŞmaların, �nemli katkıların tanınmasına ve onurlandırılmasına destek olacak.


ATAA, representing over 60 local chapters and 500,000 Turkish Americans throughout the United States, serves locally and in Washington DC to empower the Turkish American community through civic engagement, and to support strong US-Turkish relations through education and advocacy.  Established in 1979, ATAA is the largest, democratically elected Turkish American membership organization in the United States.  As a non-faith based organization, ATAA is open to people of diverse backgrounds.  The ATAA is a 501(c)(3) non-profit organization formed under the laws of the District of Columbia. To learn more about ATAA, please visit www.ataa.org.
� Entire contents copyright 2014 by the Assembly of Turkish American Associations. All rights reserved.
 
This article may be reprinted without the permission of ATAA and free of charge under the conditions that the entirety of the article is printed without alteration to text, art or graphics,  the title of the reprinted or republished version attributes the article to ATAA, and the ATAA website link http://www.ataa.org is  included in the reprinted or republished version.