In het kader van een mogelijk nieuw Tetra-project houdt KU Leuven een bevraging bij verwerkers van anaeroob afvalwater.